dilluns, 20 de març de 2023

23M. És possible respectar els drets de les dones quan se les priva de llibertat en un espai torturant, racista i patriarcal com és un CIE?

 Tercera xerrada del cicle Sobren raons per tancar els CIE, aquesta vegada centrada en l'internament de dones en el CIE.


 • El CIE genera ordre social, oprimint les treballadores migrants amb les seves diferents (i)lògiques racistes, classistes i patriarcals per mantenir l'statu quo. 
 •  El CIE s'estructura dins d'un sistema racista i patriarcal, binari, que produeix i reprodueix aquest sistema amb les seves instal·lacions i funcionament.
Comptarem de nou amb l'experiència de la María Paramés, impulsora de Mundo en Movimiento i activista de la Plataforma CIEs No Madrid, acompanyada de dues companyes més de Mundo en Movimiento: Blanca Bernardo i Josune Delgado; així com de la Janet Mérida en representació de Putas Libertarias Raval, Barcelona.

Dijous 23 de març, a les 19h. a Ca la Dona, C/ Ripoll, 25. Amb el suport de Putas Libertarias Raval, Mundo en Movimiento, CIEs NO Madrid i Ca la Dona#DONESiCIE
#SobrenRaonsPerTancarElsCIE

divendres, 24 de febrer de 2023

La realitat rere l’internament de dones cis i trans al CIE de Barcelona

COMUNICADO EN CASTELLANO: La realidad tras el internamiento de mujeres cis y trans en el CIE de Barcelona

El passat mes de gener 39 entitats de l’Estat alertàvem dels nombrosos abusos i maltractaments comesos en el CIE de Madrid en l’operació de buidatge a fi de tancar-lo temporalment per obres. Si bé els darrers interns del CIE d’Aluche van ser derivats als CIE de Múrcia i València, hem pogut constatar que el tancament del CIE d’Aluche (l’únic que internava dones en els darrers temps) ha significat la posada en marxa del mòdul de dones del CIE de Zona Franca, construït abans de la pandèmia però que no s’havia arribat a utilitzar. I aquesta posada en marxa ha suposat un increment de les dones internades respecte al que es veia darrerament.

Per què ens preocupa especialment l’internament de dones cis i trans al CIE?

Malgrat tenir la categoria de “centres administratius”, el CIE són instal·lacions carceràries que tenen retingudes persones en situació irregular a l’espera de gestionar la seva deportació. Tenir persones retingudes pel que no és un delicte sinó una simple falta administrativa (no tenir “papers”) fa que la mateixa existència del CIE ja sigui una vulneració dels drets humans.

A més, menys d’un 30% dels internaments acaben en expulsió. És a dir, encara que la finalitat del CIE sigui deportar les persones migrants, moltes vegades se les empresona i després se les deixa en llibertat. Això suposa aturar les seves vides de cop (treball, lloguer d'habitatge, portar a l'escola els nens i les nenes) i allunyar-les del cercle social durant seixanta dies.

Ara bé, quan les persones internades són dones cis o dones trans (com ja s’ha donat el cas a Barcelona) les situacions es fan encara més complexes i augmenta el risc que la persona pateixi un tracte vexatori i agressions físiques o psicològiques, a més d’algunes situacions que ens preocupen especialment:
 • Dins del CIE hi ha dones que són susceptibles de demanar protecció internacional per les violències sofertes en el seu país d’origen o bé aquí, a Espanya, i no se les informa ni se les acompanya adequadament. 
 • Hi ha dones amb fills i filles menors escolaritzades, motiu pel qual s’hauria d’haver desestimat l’internament en el CIE .
 • Quan una dona té menors al seu càrrec, la por a perdre la seva custòdia impedeix denunciar i donar aquesta informació que podria ajudar-la. Es trasllada la vulneració a fills i filles, deixant-les desprotegides. 
 • Les mancances en atenció sanitària i psicològica s’acarnissen especialment en les dones i les persones LGTBIQ+ (demandes d’interrupció de l'embaràs, tractaments hormonals interromputs, demandes higièniques específiques, etc.).
 • Les dones trans viuen amb el temor de ser retornades al seu país natal, on la seva condició sovint és un delicte que la pot portar al rebuig familiar i social, a la presó i fins i tot a la mort.
Totes aquestes situacions que afecten directament i solament les dones cis i trans; si es donessin fora d'aquests espais i en cossos blancs no es dubtaria en denunciar-les.

La privació de llibertat per se té impactes en la salut psicològica i emocional i és especialment traumàtica quan a més s’està en un procés d’expulsió, que pot implicar la interrupció o el dany de la vida personal i familiar tan sols per ser qui ets. Una interna aporta, per incloure en aquest comunicat, que considera l'internament com un maltractament psicològic de seixanta dies en què cada dia despertes i transcorres pensant si et deportaran o no: “Penses i penses, com una tortura. Primer et castiguen i després t'expulsen”. En paraules d’una altra de les internes en el CIE: “No es just que sent dones haguem de passar per tot això. És una presó, hi ha reixes, reixes per tot arreu. Som mares, dones, que només demanem una oportunitat”.

Cap a quina política migratòria anem?

Les dones sempre han estat un percentatge molt petit de les persones tancades en els CIE i finalment deportades. Això no vol dir que no rebin l’impacte brutal de les polítiques migratòries racistes i patriarcals. Però, hem constatat que en les setmanes que s’han començat a internar dones al CIE de la Zona Franca, el nombre ha augmentat. Actualment hi ha al voltant de vuit dones en el mòdul, que té una capacitat aproximada de trenta places, i en els pocs casos que hem conegut hem trobat diverses situacions especialment vulneradores de drets.

L’internament es mostra una vegada més com un reforç de la política de la por a través de l'imaginari del tancament com a càstig exemplificant, criminalitzant i desmotivant les dones que migren i cerquen refugi.

És molt important també la desprotecció extra que genera el perill latent d'anar a denunciar altres vulneracions com violències masclistes, abusos, explotació i altres figures delictives que afecten les dones en la seva vida diària. La criminalització de la migració fa especialment vulnerables les dones i les exposa a patir violències tant dins com fora dels CIE.

Les dinàmiques de control cap a les dones migrants i racialitzades són l'expressió d'una política patriarcal que no es pot emmarcar sinó en el rastre colonial de l’Europa Fortalesa.

El nombre creixent de dones internes en el CIE de Barcelona junt amb la construcció en curs d’un macro CIE a Algesires i l’agreujament de la violència en la Frontera Sud són indicadors directes d’una política migratòria cada vegada més racista i patriarcal que només es podrà aturar i erradicar amb el compromís tàcit i massiu de la població.

Per això, ens adherim als col·lectius antiracistes organitzats en la convocatòria de concentració el proper dissabte 25 de febrer, a migdia, davant del CIE de la Zona Franca.

#CIEsNO    #NoMésDonesAlCIE


Signen aquest comunicat:
Tanquem els CIE
Algeciras Acoge
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
BrossaBlanca Podcast
Campanya pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers i la fi de les deportacions - València
CIEs NO Madrid
Col·lectiu Maloka
Coordinadora CIES No en Cádiz
Coordinadora Obrim Fronteres
Emergència Frontera Sud Barcelona
Fotomovimiento
Irídia
La Intersindical
MigraStudium
Mon sense guerres i sense violència
Movimiento #RegularizacionYa
Mundo en Movimiento
Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine
PHATT (Plataforma Habitatges Afectats pels Tres Turons)
Red Feminista Antirracista Chilenas_BCN
Red Interlavapies
Senda de Cuidados
SOS Racisme Catalunya
Territorio Doméstico
TrasLaManta
Valiente Bangla

dilluns, 20 de febrer de 2023

Comunicat contra l'obertura del mòdul de dones del CIE de Barcelona

 Adherim al comunicat llançat per entitats antiracistes de Barcelona. Us podeu adherir aquí.

[CAST, més avall en català]


Comunicado contra la apertura del módulo de mujeres del CIE BCN

Denunciamos la apertura del módulo de mujeres en el CIE Barcelona, donde 12 compañeras están siendo sometidas a violentas condiciones de detención.
Los CIEs son una de las máximas expresiones del sistema capitalista colonial que jerarquiza la vida de las personas, humaniza a unxs y deshumaniza a otrxs amparados en marcos legales profundamente cis heteropatriarcales, racistas y clasistas.
Las agrupaciones y personas abajo firmantes consideramos que éstas políticas se enmarcan en un entramado legal que sostiene y reproduce el racismo estructural, el cual legitima la vulneración de derechos fundamentales de las personas por su lugar de origen.
Estamos presenciando una intensificación de discursos y actitudes de odio que se están normalizando, mientras las personas migradas y refugiadas, son sometidas a condiciones extremas de explotación, persecuciones, identificaciones racistas, torturas, encarcelamientos y deportaciones, careciendo de los derechos fundamentales; asimismo se intensifica la criminalización de menores no acompañados y las quitas de custodia a madres migrantes como forma de control, represión y castigo.
Las medidas adoptadas por el gobierno, algunas meramente paliativas y otras criminalizadoras, no pondrán fin a la crisis social, política y económica que atravesamos, por el contrario, contribuirán a profundizarla.
Los CIEs forman parte del entramado carcelario racista necropolítico, del pasado y presente colonial capitalista patriarcal y tienen que abolirse.
Exigimos no solo su cierre definitivo, sino la derogación de la Ley de extranjería, ya que es uno de los mecanismos legales que permite y legitima tales violencias estructurales racistas. Luchamos por un cambio radical en la política migratoria que priorice los derechos y libertades de las personas migradas y refugiadas.
¡Apoya y difunde!
¡No a los CIEs!
La ley de extranjería es violencia capitalista, racista y cisheteropatriarcal.
¡CIErredefinitivo!
¡Ninguna persona es ilegal!
¡La ley de extranjería mata gente cada día!


[CAT, más arriba en castellano]


Comunicat contra l'obertura del mòdul de dones del CIE de Barcelona

Denunciem l'obertura del mòdul de dones en el CIE de Barcelona, on 12 companyes estan sent sotmeses a violentes condicions de detenció.
Els CIE són una de les màximes expressions del sistema capitalista colonial que jerarquitza la vida de les persones, humanitza unes persones i en deshumanitza d’altres emparats en marcs legals profundament cis heteropatriarcals, racistes i classistes.
Les agrupacions i persones sotasignants considerem que aquestes polítiques s'emmarquen en un entramat legal que sosté i reprodueix el racisme estructural, el qual legitima la vulneració de drets fonamentals de les persones pel seu lloc d'origen.
Estem presenciant una intensificació de discursos i actituds d'odi que s'estan normalitzant, mentre les persones migrades i refugiades són sotmeses a condicions extremes d'explotació, persecucions, identificacions racistes, tortures, empresonaments i deportacions, amb mancança de drets fonamentals; així mateix s'intensifica la criminalització de menors no acompanyats i les quitacions de custòdia a mares migrants com a forma de control, repressió i càstig.
Les mesures adoptades pel govern, algunes merament pal•liatives i altres criminalitzadores, no posaran fi a la crisi social, política i econòmica que travessem, per contra, contribuiran a aprofundir-la.
Els CIE formen part de l'entramat carcerari racista necropolític, del passat i present colonial capitalista patriarcal i han d'abolir-se.
Exigim no sols el seu tancament definitiu, sinó la derogació de la Llei d'estrangeria, ja que és un dels mecanismes legals que permet i legitima tals violències estructurals racistes. Lluitem per un canvi radical en la política migratòria que prioritzi els drets i llibertats de les persones migrades i refugiades.
Secunda i difon!
No als CIE!
La llei d'estrangeria és violència capitalista, racista i cisheteropatriarcal
Pel tancament definitiu dels CIE!
Cap persona és il·legal!
La llei d'estrangeria mata gent cada dia!

divendres, 10 de febrer de 2023

16F. És possible protegir el dret a la salut durant l'internament en un CIE?

 Segona xerrada del cicle  Sobren raons per tancar els CIE.

 • L'internament en un CIE és un atemptat contra la salut de les persones. La pròpia configuració del CIE impedeix la protecció efectiva del dret a la salut.
 • L'assistència sanitària en els espais de privació de llibertat s'externalitza per tal d'operar fora del control públic.
 • El dret a la protecció de la salut de les persones internes porta implícits altres drets i cap no és degudament garantit.
 • No considerar la identitat de gènere, l'orientació o la sexualitat d'una persona en internar-la en un CIE augmenta el risc que pateixi un tracte abusiu o vexatori i agressions físiques o psicològiques.
És possible protegir el dret a la salut durant l'internament en un CIE?, a càrrec de Maria Paramés, impulsora de Mundo en Movimiento i activista de la Plataforma CIEs No Madrid i Brenda Biaani, epidemiòloga investigadora en salut pública.

El dijous 16 de febrer a les 19h. a la seu del SCI -Servei Civil Internacional- (C/ Carme 95).


Convida companyes, comparteix assistència i troba més informació a l'esdeveniment de Facebook: És possible protegir el dret a la salut durant l'internament en un CIE?


#SobrenRaonsPerTancarElsCIE

dijous, 19 de gener de 2023

26G. Sobren raons per canviar la política migratòria

Iniciem el cicle de xerrades 2023! 

 • Espanya ha exportat a tota Europa el model d'externalització en el control migratori per a la degradació dels drets humans 
 • El creixement econòmic espanyol de la primera dècada des segle XXI s'ha basat en la explotació de les persones migrants en situació irregular 
 • Si ets migrant, denunciar un delicte et pot suposar l'expulsió. 
 • Espanya manté des de fa tres dècades les mateixes polítiques migratòries discriminatòries que són font d'abusos i vulneracions de drets humans. 
Sobren raons per canviar la política migratòria. Diego Boza, coordinador general de l'Associació Pro-Drets Humans d'Andalusia, APDHA.
 
Primera sessió del cicle de xerrades formatives Sobren raons per tancar els CIE, dijous 26 de gener a les 19h, a La Comunal (Carrer Riera d'Escuder, 38). 
Organitza: Tanquem els CIE, amb el suport de Centre Irídia i APDHA.

Convida companyes, comparteix assistència i troba més informació a l'esdeveniment de Facebook:  Sobren raons per canviar la política migratòria
#SobrenRaons

#SobrenRaonsPerTancarElsCIE