dimarts, 23 d’agost de 2016

NdP. El CIE torna a funcionar: Un home amb problemes de salut mental porta 20 dies internat al CIE malgrat les demandes de ser retornat al centre psiquiàtric

NOTA DE PREMSA [Más abajo en castellano


L'home, que ha protagonitzat diversos intents de suïcidi i ha iniciat una vaga de fam, va veure interromput el seu tractament psiquiàtric per l'internament al CIE.

Tanquem els CIE ha presentat una queixa al Jutjat de Control, al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo per tal que l'home sigui posat en llibertat i atès pels serveis mèdics del centre psiquiàtric.

En aquest moment hi ha una setantena d'interns en el CIE i malgrat les obres de millora arrossega les seves deficiències que impliquen directament la vulneració de drets humans.

Hoecein es troba internat al CIE de Barcelona des de fa 20 dies malgrat trobar-se en una situació de salut mental delicada. Aquest home marroquí va ser detingut tan sols dos dies després de sortir del centre psiquiàtric de Sant Boi, amb una alta no definitiva i amb la recomanació mèdica de tornar-hi en el termini màxim d'una setmana per fer una revisió. En ser detingut per trobar-se en situació irregular, Hoecein no va poder tornar al centre psiquiàtric, i va ser internat directament al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, que recentment ha tornat a obrir les seves portes i que durant el mes d'agost a entrat en ple funcionament.

Des de la primera revisió mèdica per part del personal sanitari del CIE, Hoecein ja va advertir que estava en tractament psiquiàtric i va demanar ser reingressat al Centre psiquiàtric de Sant Boi on li podien garantir l'atenció psiquiàtrica necessària per al seu estat de salut mental.

Des de Tanquem els CIE, vàrem conèixer aquesta situació a través d'una visita realitzada. Immediatament vam presentar una queixa al Jutjat de Control. A la queixa, presentada el passat 9 d'agost, demanàvem que s'acordés el seu trasllat a fi que un metge forense pogués valorar directament l'estat de l'intern. També que pogués ser atès pels serveis mèdics que l'estaven tractant al Centre Psiquiàtric de Sant Boi, i que fos posat en llibertat tan aviat com fos possible.

Hoecein ha estat internat al CIE per ordre el Jutjat Penal Número 3 de Vilanova. Sovint, quan l'internament és ordenat per a executar una expulsió penal, les garanties dels interns encara es redueixen més. Com ha passat en aquest cas, des del Jutjat s'ha prioritzat el compliment de l'expulsió sense tenir en compte que degut a les circumstàncies personals l'internament en el CIE suposa una greu vulneració de drets i posa en risc la vida de Hoecein.

A dia d'avui, malgrat haver-nos posat en contacte amb el Jutjat en diverses ocasions, no ens consta que hi hagi hagut cap resolució al respecte i Hoecein segueix internat al CIE sense rebre l'atenció psiquiàtrica necessària. Durant els 20 dies que porta internat al CIE, hem tingut coneixement que Hoecein ha tingut diverses crisis i al menys un intent de suïcidi, que segons ell, han estat contestats amb contundència per part del personal del CIE, aïllant-lo, colpejant-lo i reduint-lo amb corretges i altres mecanismes de subjecció.

Des de Tanquem els CIE denunciem que una persona amb problemes psiquiàtrics i antecedents d'intents de suïcidi no pot estar en un Centre d'Internament d'Estrangers, ni per motius administratius ni penals. Cal no oblidar que aquesta persona es troba sota la custòdia de l'Estat i és l'Estat, a través del Ministeri de l'Interior, el responsable de garantir la seva salut física i mental.

Davant la situació, des de la Campanya Tanquem els CIE hem posat en coneixement de la situació també al Defensor del Pueblo i al Síndic de Greuges.

En aquest moment hi ha una setantena d'interns en el CIE i malgrat les obres de millora arrossega les seves deficiències que impliquen directament la vulneració de drets humans. Les queixes sobre l'atenció sanitària rebuda al CIE de Barcelona fa molts anys que se succeeixen [http://www.tanquemelscie.cat/2014/05/presentada-una-queixa-per-les.html] i no han estat resoltes després de la seva reobertura. A dia d'avui, el CIE de Zona Franca continua sense disposar d'atenció psiquiàtrica de cap tipus per als interns, de la mateixa manera que segueix sense servei de traducció per garantir l'atenció sanitària adequada a les persones internes. Els serveis sanitaris es presten a través de l'empresa privada Mútua Madrid, amb un metge a mitja jornada i un servei d'infermeria que no cobreix les 24 hores.

A això se suma el funcionament lent i descoordinat dels òrgans de control, que fa que el CIE funcioni com una institució opaca, on casos de vulneració de drets com el del Hoecein poden succeir enmig d'un total silenci i falta de resposta.

Per tots aquests motius, exigim l'alliberament immediat del Hoecein i, una vegada més, el tancament definitiu del CIE de Zona Franca i de tota la resta de l'Estat Espanyol.
NOTA DE PRENSA [Més amunt en català]

El CIE vuelve a funcionar: Un hombre con problemas de salud mental lleva 20 días internado en el CIE a pesar de solicitar ser devuelto al centro psiquiátrico

El hombre, que ha protagonizado varios intentos de suicidio y ha iniciado una huelga de hambre, vio interrumpido su tratamiento psiquiátrico para el internamiento en el CIE.

Tanquem els CIE ha presentado una queja al Juzgado de Control, al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo para que el hombre sea puesto en libertad y atendido por los servicios médicos del centro psiquiátrico.

En este momento hay unos setenta internos en el CIE y pese a las obras de mejora arrastra sus deficiencias que implican directamente la vulneración de derechos humanos.

Hoecein se encuentra internado en el CIE de Barcelona desde hace 20 días a pesar de encontrarse en una situación de salud mental delicada. Este hombre marroquí fue detenido tan sólo dos días después de salir del centro psiquiátrico de Sant Boi, con una alta no definitiva y con la recomendación médica de volver en el plazo máximo de una semana para hacer una revisión. Al ser detenido por encontrarse en situación irregular, Hoecein no pudo volver al centro psiquiátrico, y fue internado directamente en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, que recientemente ha vuelto a abrir sus puertas y que durante el mes de agosto a entrado en pleno funcionamiento.

Desde la primera revisión médica por parte del personal sanitario del CIE, Hoecein ya advirtió que estaba en tratamiento psiquiátrico y pidió ser reingresado al Centro psiquiátrico de Sant Boi donde le podían garantizar la atención psiquiátrica necesaria para su estado de salud mental.

Desde Tanquem els CIE, conocimos esta situación a través de una visita realizada. Inmediatamente presentamos una queja al Juzgado de Control. En la queja, presentada el pasado 9 de agosto, pedíamos que se acordara su traslado a fin de que un médico forense pudiera valorar directamente el estado del interno. También que pudiera ser atendido por los servicios médicos que lo estaban tratando en el Centro Psiquiátrico de Sant Boi, y que fuera puesto en libertad tan pronto como fuera posible.

Hoecein ha sido internado en el CIE por orden del Juzgado Penal Número 3 de Vilanova. A menudo, cuando el internamiento es ordenado para ejecutar una expulsión penal, las garantías de los internos aún se reducen más. Como ha ocurrido en este caso, desde el Juzgado se ha priorizado el cumplimiento de la expulsión sin tener en cuenta que, debido a las circunstancias personales, el internamiento en el CIE supone una grave vulneración de derechos y pone en riesgo la vida de Hoecein.

A día de hoy, a pesar de habernos puesto en contacto con el Juzgado en varias ocasiones, no nos consta que haya habido ninguna resolución al respecto y Hoecein sigue internado en el CIE sin recibir la atención psiquiátrica necesaria. Durante los 20 días que lleva internado en el CIE, hemos tenido conocimiento de que Hoecein ha tenido varias crisis y al menos un intento de suicidio, que según él, han sido contestados con contundencia por parte del personal del CIE, aislándolo, golpeándolo y reduciéndolo con correas y otros mecanismos de sujeción.

Desde Tanquem els CIE denunciamos que una persona con problemas psiquiátricos y antecedentes de intentos de suicidio no puede estar en un Centro de Internamiento de Extranjeros, ni por motivos administrativos ni penales. No hay que olvidar que esta persona se encuentra bajo la custodia del Estado y es el Estado, a través del Ministerio del Interior, el responsable de garantizar su salud física y mental.

Ante la situación, desde la Campaña Tanquem els CIE hemos puesto en conocimiento de la situación también al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges.

En este momento hay unos setenta internos en el CIE que, pese a las obras de mejora, arrastra sus deficiencias que implican directamente la vulneración de derechos humanos. Las quejas sobre la atención sanitaria recibida en el CIE de Barcelona se suceden desde hace muchos años [http://www.tanquemelscie.cat/2014/05/presentada-una-queixa-per-les.html] y no han sido resueltas después de su reapertura. A día de hoy, el CIE de Zona Franca sigue sin disponer de atención psiquiátrica de ningún tipo para los internos, al igual que sigue sin servicio de traducción para garantizar la atención sanitaria adecuada a las personas internas. Los servicios sanitarios se prestan a través de la empresa privada Mutua Madrid, con un médico a media jornada y un servicio de enfermería que no cubre las 24 horas.

A esto se suma el funcionamiento lento y descoordinado de los órganos de control, que hace que el CIE funcione como una institución opaca, donde casos de vulneración de derechos como el del Hoecein pueden suceder en medio de un total silencio y falta de respuesta.

Por todos estos motivos, exigimos la liberación inmediata del Hoecein y, una vez más, el cierre definitivo del CIE de Zona Franca y de todo el resto del Estado Español.dilluns, 8 d’agost de 2016

Així va ser Fronteres Invisibles 2016

Si no us vau poder acostar a la platja per assistir a la jornada Fronteres Invisibles 2016, us en podeu fer una idea gràcies als vídeos gravats per la nostra streamer.

Microracismes, xerrada a càrrec de Leona Fernández:dijous, 4 d’agost de 2016

7 agost. Quarta edició de Fronteres Invisibles


[CATALÀ, más abajo en castellano]
Per quart any consecutiu, tornem a sumar-nos a l'acció Fronteres Invisibles, impulsada pel col·lectiu A desalambrar.
El diumenge 7 d'agost de 2016 serem a la platja del Bogatell, al final de la Rambla de Poblenou, de 9 a 21h amb la instal·lació de cartells informatius, creus i altres símbols funeraris, per recordar que la Mediterrània és una fossa comuna i que els culpables són els paisos occidentals i les seves polítiques migratòries.
Al llarg de la jornada, amb diverses accions i tallers, denunciarem les fronteres imposades per una política migratòria profundament violenta, discriminatòria, racista i colonial. Són fronteres invisibles per a la majoria de la població, però dolorosament tangibles per a la persones que les pateixen.

PROGRAMA:
A partir de les 9h. Instal·lació de símbols a la platja
(a l'altura de la Rambla Poble Nou)
10h a 12h.  Pintada colaborativa d'un gran mural-pancarta (organitza Stop Mare Mortum)
A partir de les 16h: Xerrades, trobades i debats amb diversos col·lectius:
NIE (Nómadas Insumisas de las Ex-colonias), Indignados Refugiados, Tras la manta. 
16h a 20h. Construirem a la sorra un Castell-Fortalesa... que a darrera hora ens podeu ajudar a enderrocar.
A partir de les 20h: Música en directe amb Malamara i altres sorpreses.

Per a tot això ens cal la vostra participació! Ens veiem a la platja!
#FronteresInvisibles2016
Informació sobre Fronteres Invisibles 2015  


[CASTELLANO]

Por cuarto año consecutivo, nos sumamos a la acción Fronteras Invisibles, impulsada por el colectivo A desalambrar
El domingo 7 de agosto de 2016 estaremos en la playa del Bogatell, al final de la Rambla de Poblenou, de 9 a 21h con la instalación de carteles informativos, cruces y otros símbolos funerarios, para recordar que el Mediterráneo es una fosa común y que los culpables son los países occidentales y sus políticas migratorias. 
A lo largo de la jornada, con diversas acciones y talleres, denunciaremos las fronteras impuestas por una política migratoria profundamente violenta, discriminatoria, racista y colonial. Son fronteras invisibles para la mayoría de la población, pero dolorosamente tangibles para la personas que las padecen.

PROGRAMA:
A partir de las 9h. Instalación de símbolos en la playa (a la altura de la Rambla Poble Nou)

10 h a 12h Pintada colaborativa de un gran mural-pancarta (organiza Stop Mare Mortum)
A partir de las 16h: Charlas, encuentros y debates con diversos colectivos: NIE (Nómadas Insumisas de las Ex-colonias), Indignados Refugiados, Tras la manta.

16h a 20h. Construiremos un castillo-fortaleza... que a última hora nos podréis ayudar a derribar!  
20h. Música en directo con Malamara y otras sorpresas.

Para todo esto necesitamos vuestra participación. ¡Nos vemos en la playa!
#FronteresInvisibles2016
Información sobre Fronteras Invisibles 2015  

dissabte, 9 de juliol de 2016

Reobren el CIE. Siguem el mall que el mur esquerda!

Dimecres a la nit vàrem conèixer la notícia que l’Ajuntament de Barcelona ordenava el cessament d’activitat al CIE per manca de llicència d’activitats. La resposta per part del Ministeri de l’Interior no es va fer esperar i el dijous al migdia va fer públic el decret de reobertura pel mateix dia, el 7 de juliol.

Des de l’obertura del CIE de Barcelona l’any 1986 i el seu trasllat a Zona Franca el 2006, han estat moltes les veus que ens hem alçat per dir que no volem un Centre d’Internament d’Estrangers a la nostra ciutat ni enlloc. Venim de lluny i nos ens aturarem. Gràcies a les desenes de moblitzacions i denúncies, hem aconseguit visibilitzar el patiment, el tracte inhumà, la vulneració de drets, el fort impacte psicològic que suposa la privació de llibertat sobtada, la barbàrie que suposen els Centres d’Internament d’Estrangers i arran de la mobilització social, i finalment també del posicionament d’institucions públiques: el Parlament de Catalunya i alguns ajuntaments, hem aconseguit que Catalunya sigui lliure de CIE durant 8 mesos.

Volem seguir vivint sense CIE. Per tant, ara és el moment de ser coherents, de prioritzar la defensa dels Drets Humans a ultrança i usar tots els mitjans que es tinguin a l’abast per impedir que es vulnerin. Des del carrer, des de les xarxes, des de les institucions. El CIE de Barcelona no pot tornar a obrir perquè és un lloc on es vulneren els drets humans, es criminalitza les persones migrades i se les priva de llibertat. 

Ara és el moment de passar a l’acció. Cal que les administracions que s’han manifestat pel tancament del CIE, en contra de les batudes racistes i del sistema de deportació prenguin mesures conseqüents i reals, i que emparats en la voluntat popular, actuïn de manera decidida i determinada per evitar la reobertura del CIE de Barcelona i per treballar per un altre model de política migratòria que faci que no hi hagi CIE ni aquí ni enlloc. És el moment que l’Ajuntament de Barcelona segueixi endavant amb la clausura fins les darreres conseqüències. És el moment que els ajuntaments i el Govern aturin qualsevol col·laboració amb els mecanismes de deportació i el CIE.

És el moment de tornar a l’acció, des dels carrers i les xarxes, de seguir ser coherents quan diem que no permetrem que el reobrin. Ja ho hem fet moltes vegades, manifestacions, concentracions, encadenades, judicis populars…Trobem-nos de nou per seguir conspirant, alçant les veus, creant xarxes per tombar els seus murs! No ens podran aturar!

SIGUEM EL MUR QUE TANCA LES PORTES DEL CIE!

CIE mai més ni aquí ni enlloc! Seguirem lluitant per aconseguir el tancament definitiu dels CIE!

Pel dret a migrar! Cap persona no és il·legal.

Prou racisme, prou deportacions, prou CIE!

#ClausuraCIE

#AlertaCIE

dijous, 7 de juliol de 2016

7juliol. Han reobert el CIE. Concentració a les 20h

[ALERTA] El govern ha anunciat que vol reobrir avui el CIE, malgrat el posicionament  en contra de més de 250 entitats, que el Parlament també s'hi va oposar i de l'orde de cessament d'activitats que ha emès avui l'Ajuntament de Barcelona.
Us convoquem a una concentració d'urgència avui a les 20h a la Pl Sant Jaume.
Que ningú es quedi a casa.
Tanquem els CIE!


Que el CIE de Barcelona estigui clausurat per sempre!

El CIE de Barcelona fa 8 mesos que està tancat per obres, i no ha de tornar a reobrir mai més. L’Ajuntament de Barcelona, el novembre de 2015 va aprovar en el Ple una moció que instava al tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca i avui en una actuació coherent amb el seu posicionament, n’ha ordenat la clausura.

Des de l’obertura del CIE de Barcelona l’any 2006 han estat moltes les veus que s’han alçat per dir que no volem un Centre d’Internament d’Estrangers a la nostra ciutat ni enlloc. Arran de la mobilització social, també ho han dit les institucions públiques: el Parlament de Catalunya i Ajuntaments com el de Barcelona, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, etc.

Celebrem que aquests posicionaments no es quedin en declaracions simbòliques i que hi hagi actes concrets en aquesta direcció. Celebrem que les administracions públiques assumeixin la seva obligació de defensar dels Drets Humans com una prioritat i per tant usin tots els mitjans que tinguin a l’abast per impedir que es vulnerin. El CIE de Barcelona no pot tornar a obrir perquè no es compleixen els requisits de la llicència d’activitats ni de seguretat, però sobretot no pot tornar a obrir perquè és un lloc on s’hi vulneren els drets humans, es criminalitza les persones migrades i se les priva de llibertat.

El CIE no pot tornar a obrir perquè és una institució racista i perquè és la punta de llança d’un sistema de deportacions que comença amb les batudes policials racistes i acaba en els vols de la vergonya.

El CIE no pot tornar a obrir perquè forma part d’una política migratòria criminal, legitimada pel Govern espanyol, que provoca la mort de les persones que tracten d’arribar a la Unió europea i persegueix a les persones que han aconseguit arribar-hi.

Abans de les eleccions, el Ministre Fernández Díaz es va veure obligat a fer-se enrere en la data prevista per la reobertura conscient del rebuig que genera i de la reacció que s’estava coent als carrers. I aquesta és la mateixa resposta que trobarà si intenta una nova reobertura. Fa 8 mesos que Barcelona és una ciutat sense CIE i continuarem exigint que el CIE no reobri mai més.

Emplacem a la resta d’administracions que s’han manifestat pel tancament del CIE, en contra de les batudes racistes i del sistema de deportació que no es limitin a instar al govern de l’Estat Espanyol a què tanquin els CIE, els demanem que també prenguin mesures conseqüents, i que emparats en la voluntat popular, actuin de manera decidida i determinada per evitar la reobertura del CIE de Barcelona i per treballar per un altre model de política migratòria que faci que no hi hagi CIE ni aquí ni enlloc.

Seguim amb #AlertaCIE. Si el Ministeri de l’Interior desobeïx la seva obligació, i encara vol reobrir el CIE hi haurà noves convocatòries, estiguem alerta!

CIE mai més ni aquí ni enlloc! Seguirem lluitant per aconseguir el tancament definitiu dels CIE!
Cap persona no és il•legal. Pel dret a migrar!
Prou racisme, prou deportacions, prou CIE!

#AlertaCIE
#Clausura CIE