divendres, 7 de juliol del 2023

Els 6 mínims estatals

[Los 6 mínimos estatales (cast)]

 


Aquestes  són les nostres exigències mínimes a totes les candidatures a les Eleccions generals:


L'Estat ha de trencar amb la política de la diferència i la classificació de persones. Ha de garantir un compliment radical de l'article 14 de la Constitució Espanyola, així com de l'article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides.

1. Fer efectiva la Iniciativa legislativa Popular ¨Regularització ja¨ i simplificar el procés d'obtenció de papers i de la seva renovació. 

Reclamem abolir l'exigència de tres anys de residència permanent en l'estat per accedir a un permís de residència, exigència que obliga a treballar en l'economia submergida durant aquests anys. Les persones que han estat educades a Espanya han d'obtenir la nacionalitat de manera immediata en complir la majoria d'edat o, si més no, els permisos de residència i treball. Les dones que arriben per reagrupació familiar també han d'obtenir el permís de treball automàticament. En general, és inadmissible que la renovació dels papers depengui d'un contracte laboral de jornada completa d'un any de durada perquè així l'Estat promou i empeny la irregularitat sobrevinguda.

2. Dret a vot per a totes les persones majors d'edat empadronades en l'Estat Espanyol.

Les persones migrants i fills/es de migrants han de tenir dret a vot i dret a ser elegits/des en les eleccions generals, autonòmiques, municipals i europees. L'Estat democràtic ha de garantir que tota persona que viu en el seu territori pugui escollir els seus representants polítics.

3. Accés lliure i sense restriccions a la sanitat pública, inclosos els drets reproductius i de reassignació de gènere, per a totes les persones del territori, independentment de la seva situació administrativa.

Això requereix d'una formació obligatòria per a treballadors/es sanitàries, a fi de desmuntar rumors i evitar les males praxis amb l'excusa del desconeixement dels drets en matèria de salut de les persones migrants. A part, es requereixen serveis de traducció i mediació cultural eficients en els centres d'atenció primària.

4. Ha de prevaler la situació del menor davant la seva realitat de migrant.

Exigim un canvi de paradigma en el sistema de (des)protecció de la infància, on ara mateix preval el fet de ser migrant sobre la condició de menor d'edat. La veu de la infància i la joventut sota protecció institucional ha de ser decisiva en el canvi de model de protecció. Els fills o filles de famílies pobres, siguin migrants o no, són sovint institucionalitzades innecessàriament, sense intervenció judicial, causant perjudicis emocionals, socials i econòmics greus a famílies que ja són precaritzades.

5. Eliminar les identificacions per raó de perfil ètnic, les quals estan prohibides per la UE.

Exigim formació obligatòria en matèria antiracista, antifeixista, feminista i de diversitat de gènere o sexual per a totes les persones que treballen en els diferents cossos de seguretat estatals i privats, així com mecanismes de control i d'inhabilitació per als qui cometen aquestes pràctiques, que són habituals.

6. Tancament dels CIE, fi de les deportacions forçades i derogació de la llei d'estrangeria.

La llei d'estrangeria es va crear el 1985 i es va començar a parlar de la figura del "estranger en situació il•legal". Això va marcar l'inici d'un sistema de control i expulsió. La burocràcia marca el ritme i el moviment de les persones, i legitima la violència institucional i policial. Acabem amb aquests gairebé 40 anys d'infàmia! I, una vegada aconseguit això, exigim l'inici d'un procés de reparació a totes les persones que han sofert les conseqüències d'aquesta llei.

No votis a qui no et garanteixi això com a mínim!

I si pensaves no votar, sigues realment radical i cedeix el teu vot!

#MínimsTanquem   

#CedeixElTeuVot