dijous, 2 de maig del 2019

Dos interns denuncien agressions al CIE de Barcelona

[CATALÀ, CASTELLANO A CONTINUACIÓN]

DOS INTERNS DENUNCIEN AGRESSIONS AL CIE DE BARCELONA

Dissabte 27 d’abril vam presentar una denúncia al jutjat de guàrdia en nom de dos interns del CIE de Barcelona per les agressions que, asseguren, van patir el divendres al menjador després de sopar.

Luis Armando Ortiz estava esperant rebre la seva medicació quan va començar una discussió amb un altre intern a causa d’un malentès. Entre empentes, es van arraconar en una de les cantonades de la sala quan en qüestió de segons Luis Armando va notar forts cops de porra a les costelles i, tot seguit, al cap. Entre 4 i 5 agents del Cos de Policia Nacional que estaven vigilant el menjador, sense avís previ, el van colpejar amb les seves defenses  al cap, les costelles, el pectoral, el bíceps esquerre, la part dreta del front i un fort cop a l’ull esquerre. L’altre intern, tal i com explica a la denúncia,  va rebre forts cops al pit, a la mà esquerra, a la mà dreta i a la zona dels lumbars. Segons van relatar tots dos interns a Tanquem els CIEs, alguns companys que estaven a la zona també van rebre cops de porres mentre escridassaven als agents perquè aturessin l’agressió.

 
Extracte de la denúncia per lesions a Luis Armando OrtizExtracte de la denúncia per lessions a un segon intern


Els interns expliquen a la denúncia que la situació de violència exercida per aquells 4 o 5 policies va durar entre cinc i set minuts. L’agent que presumptament havia començat l’agressió, en veure’s assenyalat pels presents al menjador, va treure’s la banda davantera on figurava el seu número d’identificació (TIP). Diversos agents van començar el que els interns van descriure com un autèntic joc d’intercanvis de gorres, dificultant la seva identificació.Els dos interns denunciants van ser traslladats a la infermeria, on van rebre les cures mínimes necessàries per les diverses ferides que els acabaven d’ocasionar. Cal dir però, que no estan conformes amb els informes mèdics que els han fet, ja que tot i que les ferides indicaven clarament marques amb forma de porres, i els interns havien relatat que havien sigut agressions policials, al document mèdic no es recullen aquestes dades importants.

Així doncs, l’advocada ha demanat amb caràcter urgent que s’adopti una sèrie de mesures cautelars, entre les quals la custòdia de les càmeres de vigilància i la suspensió de qualsevol ordre d’expulsió de les persones que formen part del procés judicial per tal que se’ls prengui declaració i puguin formar part de la investigació dels fets. A més a més, es demana la identificació de tots els agents implicats i que se’ls citi a declarar en qualitat d’investigats. Finalment, es demana una avaluació presencial per part d’un metge forense de l’estat físic i psicològic d’aquests dos interns en la major brevetat possible.

Volem deixar clar que aquestes agressions no són un fet aïllat, sinó que més aviat són un fet habitual a tots els centres d’internament d’estrangers de l’Estat. Tanquem els CIEs i el centre IRÍDIA compten amb el suport de la fundació Bayt al-Thaqafa en la petició de que hi hagi una investigació per a esclarir els fets denunciats pels dos interns.

Malgrat les constants denúncies a nivell legal i social no s’ha iniciat cap procés d’investigació ni cap pas per al tancament d’aquests centres, que no són més que la punta de l’iceberg del racisme institucional. Denunciem, un cop més, que a la violència racista exercida per l’Estat contra les persones migrants emparada amb la llei d’estrangeria, es suma la violència policial impune, oculta en la opacitat d’aquests centres.

ACTUALITZACIÓ DE DARRERA HORA: La jutgessa d’instrucció ha decretat el sobreseïment de la denúncia per falta de proves i sense haver començat cap tipus d’investigació. És una decisió que implica ignorar la declaració de dues persones que indiquen que els seus drets han estat vulnerats, implica no revisar les càmeres deixant via lliure a que siguin esborrades les imatges, i implica també augmentar la situació d’indefensió de dues persones que seguiran privades de llibertat al CIE de Zona Franca.
[CASTELLANO]


DOS INTERNOS DENUNCIAN AGRESIONES EN EL CIE DE BARCELONA

El sábado 27 de abril presentamos una denuncia al juzgado de guardia en nombre de dos internos del CIE de Barcelona por las agresiones que aseguran que sufrieron el viernes en el comedor después de cenar, por parte de agentes de policía nacional.

Luis Armando Ortiz estaba esperando para recibir su medicación cuando empezó una discusión con otro interno a causa de un malentendido. Entre empujones, se arrinconaron en una de las esquinas de la sala cuando en cuestión de segundos Luis Armando notó fuertes golpes de porra en las costillas y, seguidamente, en la cabeza. Entre 4 y 5 agentes del Cuerpo de Policía Nacional que estaban vigilando el comedor, sin aviso previo, lo golpearon con sus defensas en la cabeza, en las costillas, el pectoral, el bíceps izquierdo, la parte derecha de la frente y un fuerte golpe en el ojo izquierdo. El otro interno, tal y como explica en la denuncia, recibió fuertes golpes en el pecho, en la mano izquierda, en la mano derecha y en la zona de los lumbares. Según relataron ambos internos a Tanquem els CIEs, algunos compañeros que estaban en la zona también recibieron golpes de porra mientras gritaban a los agentes que pararan la agresión.

 
Extracto de la denuncia por lesiones a Luis Armando Ortiz

Extracto de la denuncia por lesiones a un segundo interno


Los internos explican en la denuncia que la situación de violencia ejercida por los 4 o 5 policías duró entre cinco y siete minutos. El agente que presuntamente había iniciado la agresión, al verse señalado por los presentes en el comedor, se retiró la banda delantera donde figuraba su número de identificación (TIP). Diversos agentes comenzaron lo que los internos describieron como un auténtico juego de intercambio de gorras, dificultando de ese modo su identificación.Ambos internos denunciantes fueron trasladados a la enfermería, donde recibieron los cuidados mínimos necesarios para las varias heridas que les acababan de ocasionar. Sin embargo hay que decir que no están conformes con los partes médicos que les han hecho, ya que aunque las heridas indicaban de manera clara formas de porras, y lo internos habían relatado que habían sido agresiones policiales, el informe médico no recoge estos datos importantes

Así pues, la abogada ha pedido con carácter urgente que se adopten una serie de medidas cautelares, entre las cuales la custodia de las cámaras de vigilancia y la suspensión de cualquier orden de expulsión de las personas que forman parte del proceso judicial con tal de que se les tome declaración y puedan formar parte de la investigación de los hechos. Además, se ha pedido la identificación de todos los agentes implicados y que se los cite a declarar en calidad de investigados. Finalmente, se pide una evaluación presencial por parte de un médico forense del estado físico y psicológico de estos dos internos en la mayor brevedad posible.

Queremos dejar claro que estas agresiones no son un hecho aislado, sino que más bien son un hecho habitual en todos los centros de internamiento de extranjeros del Estado. Tanquem els CIEs y el centro IRÍDIA cuentan con el apoyo de la fundación Bayt Al Thaqafa en la petición de que haya una investigación para que se esclarezcan los hechos denunciados por los dos internos.

A pesar de las constantes denuncias a nivel legal y social no se ha iniciado ningún proceso de investigación ni tampoco ningún paso hacia el cierre de estos centros, que no son más que la punta del iceberg del racismo institucional. Denunciamos, una vez más, que a la violencia racista ejercida por el Estado contra las personas migrantes amparada con la ley de extranjería, se suma la violencia policial impune, oculta en la opacidad de estos centros. 

ACTUALIZACIÓN DE ÚLTIMA HORA: La jueza de instrucción ha decretado el sobreseimiento por falta de pruebas, sin haber iniciado ningún tipo de investigación. Es una decisión que implica ignorar la declaración de dos personas que indican que sus derechos han sido vulnerados, implica no revisar las cámaras dejando vía libre a que las imágenes sean borradas, e implica también aumentar la situación de indefensión de dos personas que seguirán privadas de libertad en el CIE de Zona Franca.