divendres, 11 de maig del 2012

Nota de premsa sobre els gravíssims fets ocorreguts al CIE de la Zona Franca, podeu consultar la nota a part en el següent enllaç:


https://docs.google.com/document/d/12NWZB3IxsXj1_1Ugkq4Pb-6Eqgd3fC_PeKurr5DEY7M/edit

Català [castellano a continuación]
Denúncia de maltractaments greus en la deportació de dos interns del CIE de Zona Franca

Barcelona, 11 de maig de 2012 - David Bakrazde i Shalva Thurabelizde, ciutadans de Girona amb nacionalitat georgiana, van ser deportats el passat dimarts dia 8 de maig al matí. David va ser detingut el 8 de març de 2012 i aquest dillins dia 7 va complir els 60 dies de privació de llibertat, límit màxim d'estada al CIE. Tots dos interns estan plenament arrelats en la societat catalana, tal com han assenyalat els seus advocats, el Síndic de Greuges i han recollit diversos mitjans de comunicació. David viu a Girona des de fa 7 anys, juntament amb els seus dos fills de 12 i 2 anys i la seva parella, que té permís de residència. David i Shalva van iniciar una vaga de fam en resposta al maltractament que va patir David com a represàlia per exigir tractament mèdic per a un altre intern. David va interposar una denúncia per maltractaments davant el Jutjat d'Instrucció núm. 18, el qual, tot i la sol·licitud de que David prestés declaració urgentment perquè podia ser deportat en qualsevol moment, no ha pres declaració ni a ell ni als testimonis dels fets, també deportats.

El dia 26 d'abril al matí David i Shalva, fruit de la desesperació que els generava el fet de separar-se de les seves famílies, de veure com el seu projecte de vida es trencava, van autolesionar-se produint-se talls als braços i a l'abdomen. Els van portar a l'hospital i en poques hores els van tornar a internar al CIE. A les 18h del mateix dia l'advocat de David va anar a visitar-lo i va constatar el seu greu estat físic, ja que no podia estar assegut i es retorçava del dolor. Malgrat el pèssim estat de salut en què es trobaven, van decidir traslladar-los a Madrid la mateixa nit del 26 al 27 d'abril en cotxe per expulsar-los d'allà. Quan portaven mitja hora de trasllat, es van autolesionar de nou i van ser traslladats a l'hospital. Una mesura tan extrema i desesperada com la seva autolesió va evitar que fossin deportats en un avió noliejat pel Govern.

Un gran nombre de persones que han conegut la situació s'han mobilitzat per la situació de David i Shalva sol·licitant que el Govern no els deportés, fins i tot apel·lant a una solució humanitària. El Síndic de Greuges va demanar per carta al ministre d'Interior que estudiés la revisió de l'ordre d'expulsió apel·lant l'interès dels menors i l'arrelament acreditat.

No obstant això tots dos han estat deportats, desoint les peticions del Síndic, de diverses organitzacions de drets humans i de la Comunitat religiosa ortodoxa de Girona. Tot just dues hores després d'arribar a Geòrgia, David ha parlat amb el seu advocat per telèfon i li ha explicat les circumstàncies en què s'ha produït la deportació: "Quan han aconseguit obrir la cel·la hi havia molts policies, uns 15. Abans que entressin ens hem realitzat talls als braços, en diferents zones del cos. Han entrat molts policies i ens han colpejat a tots, ens han colpejat molt, per tot el cos. Tinc el cos sencer morat. Després ens han posat manilles a les cames i en els braços, i ens han posat cinta aïllant per tot el cos i hem quedat immobilitzats completament. No ens han portat a un hospital tot i les ferides que teníem. Un metge ens ha curat una mica les ferides, però seguíem sagnant. Ens portaven com si fóssim sacs de patates. Ens han ficat en les furgonetes, semblàvem porcs allà dins. Pel camí abans de ficar-nos a la furgoneta ens han colpejat en repetides ocasions. Quan hem arribat a l'aeroport hi havia molta policia, com 40 policies. M'han ficat per la força a l'avió, com si fos un animal, em colpejaven, seguia immobilitzat. Ens han ficat en un avió del govern. No érem moltes persones, unes 15 o 20 a l'avió”.

Davant d'aquesta situació, manifestem davant l'opinió pública que:

- És absolutament inadmissible que el Govern finalment hagi executat la deportació d'aquestes dues persones tot i el seu arrelament a Catalunya, i que no hagi escoltat les reclamacions del Síndic de Greuges, ni de a les organitzacions socials, perquè no fossin deportats.

- El Ministeri d'Interior ha demostrat a través de la gestió de la situació de David Bakrazde i de Shalva Thurabelizde que els anuncis sobre el canvi de model dels CIES no són més que una operació de maquillatge per desviar l'atenció de l'opinió pública i de les organitzacions estatals i internacionals de Drets Humans. Aquestes han denunciat les contínues vulneracions de drets humans que s'han produït en els CIES de l'Estat i en l'execució de les expulsions. Així mateix, tot i que existeix un procés penal obert per maltractaments, els responsables policials, en comptes d'obrir una investigació profunda, han tractat de deslegitimar no només als interns, sinó també a les organitzacions i persones que treballen pel respecte dels Drets Humans al CIE de Zona Franca. Un cop més es posa en evidència que no hi ha voluntat política d'assumir les situacions de vulneració de drets que es produeixen en els CIE.

- Considerem inacceptable que el Jutjat d'Instrucció nº 18 de Barcelona no hagi citat a declarar amb urgència a David Bakrazde en les DP 1670/12-D perquè declarés davant del Jutjat i perquè atorgués poders "apud acta", tot i que així s'havia sol·licitat 10 dies abans de la deportació. Entenem que aquesta inacció afavoreix la impunitat davant les situacions de maltractaments en els Centres d'Internament d'Estrangers.

- Exigim que el Govern doni a conèixer les circumstàncies en què s'ha produït la deportació dels dos ciutadans, així com que doni explicacions sobre el cost que ha tingut.

- Exigim que s'obri una investigació per part de la Fiscalia, del Síndic de Greuges i del Defensor del Poble, per a que s'aclareixi la situació viscuda pels dos ciutadans de nacionalitat georgiana que han estat deportats, sota una presumpta situació de maltractaments greus, segons ha testimoniat un d'ells. En aquest sentit, donem a conèixer que ja s’ha presentat una queixa formal al Síndic de Greuges i al Defensor del Poble i se’ls ha comunicat la greu situació.

Així mateix, manifestem que, tot i la opacitat vigent, continuarem denunciant les vulneracions de drets de les persones internades al Centre d'Internament de la Zona Franca i treballarem per a que aquests siguin respectats. No obstant això, recordem que l'única mesura que garantirà definitivament l'efectiva garantia dels drets fonamentals de les persones preses en els CIE és i serà el seu tancament.

Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura (ACAT)
Alerta Solidaria
Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans
Associació Memòria Contra la Tortura
Associació Papers i Drets per a Tothom
Campanya pel Tancament dels Centres d’Internament de Barcelona
Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
Convergència de les Cultures
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona I del Lliure Exercici de l’Advocacia del Col·legi d’Advocats de Barcelona
Coordinadora Catalana per la Prevenció de la Tortura
Grup de Recerca i Acció sobre Migracions i Fronteres.
Observatori del Sistema Penal I els Drets Humans
SOS Racisme
AVSA, Antifeixistes PV, Asociación Entreiguales, Asociación Martín Fierro, A.V. Natzaret, CEAR PV, CEDSALA, Colectivo Desalambrando, Colectivo Roma (FERYP), Psicólogos Sin Fronteras, GAC (Grup d’Acció Comunitària), AEDIDH, Col·lectiu Sense Papers, Comunidades Cristianas Populares, Foro Alternativo de la Inmigración, HOAC, Jarit, Médicos del Mundo, Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, Valencia Acoge, Semàfor Roig

Contacte per a la premsa:
Andrés (638336383), Sandra (636183953).

+ info
@CIErreZFranca #CIE #CIEsNO 

Castellano

Denuncia de malos tratos graves en la deportación de dos internos del CIE de Zona Franca


Barcelona, 11 de mayo de 2012, - David Bakrazde y Shalva Thurabelizde, ciudadanos de Girona con nacionalidad georgiana, fueron deportados el pasado martes día 8 de mayo por la mañana. David fue detenido el 8 de marzo de 2012 y este lunes día 7 cumplió los 60 días de privación de libertad, límite máximo de estancia en el CIE. Ambos internos están plenamente arraigados en la sociedad catalana, tal y como han señalado sus abogados, el  Síndic de Greuges y han recogido diversos medios de comunicación. David vive en Girona desde hace 7 años, junto con sus dos hijos de 12 y 2 años y su pareja, que tiene permiso de residencia. David y Shalva iniciaron una huelga de hambre como respuesta al maltrato que sufrió David como represalia por exigir tratamiento médico para otro interno. David interpuso una denuncia por malos tratos ante el Juzgado de Instrucción nº18, el cual, a pesar de la solicitud de que David prestara declaración urgentemente porque podía ser deportado en cualquier momento, no ha tomado declaración ni a él ni a los testigos de los hechos, también deportados.

El día 26 de abril por la mañana David y Shalva, fruto de la desesperación que les generaba el hecho de separarse de sus familias, de ver como su proyecto de vida se rompía, se autolesionaron produciéndose cortes en los brazos y en el abdomen. Les llevaron al Hospital y en pocas horas les volvieron a internar en el CIE. A las 18h del mismo día el abogado de David fue a visitarle y constató su grave estado físico  ya que no podía estar sentado y se retorcía del dolor. A pesar del pésimo estado de salud en que se encontraban, decidieron trasladarles a Madrid la misma noche del 26 al 27 de abril en coche para expulsarles desde allí. Cuando llevaban media hora de traslado, se volvieron a autolesionar de nuevo y fueron trasladados al hospital. Una medida tan extrema y desesperada como su autolesión evitó que fueran deportados en un avión fletado por el Gobierno.

Un gran número de personas que han conocido la situación se han movilizado por la situación de David y Shalva solicitando que el Gobierno no les deportara, incluso apelando a una solución humanitaria. El Síndic de Greuges solicitó por carta al Ministro de Interior que estudiara la revisión de la orden de expulsión apelando al interés de los menores y al arraigo acreditado.

Sin embargo, en la mañana del  7 de Mayo, según ha comunicado el Director del CIE a su abogado, ambos han sido deportados, desoyendo las peticiones del Síndic, de diversas organizaciones de Derechos Humanos y de la Comunidad religiosa ortodoxa de Girona. Apenas dos horas después de llegar a Georgia Davida ha hablado con su abogado por teléfono y le ha explicado las circunstancias en que se ha producido la deportación: "Cuando han logrado abrir la celda había muchos policías, unos 15. Antes de que entraran nos hemos realizado cortes en los brazos, en diferentes zonas del cuerpo. Han entrado muchos policías y nos han golpeado a todos, nos han golpeado mucho, por todo el cuerpo. Tengo el cuerpo entero morado. Después nos han puesto esposas en las piernas y en los brazos, y nos han puesto cinta aislante por todo el cuerpo, quedando inmovilizados completamente. No nos han llevado a un hospital a pesar de las heridas que teníamos. Un médico nos ha curado un poco las heridas, pero seguíamos sangrando. Nos llevaban como si fuéramos sacos de patatas. Nos han metido en las furgonetas, parecíamos cerdos allí dentro. En el camino antes de meternos en la furgoneta nos han golpeado en repetidas ocasiones. Cuando hemos llegado al aeropuerto había mucha policía, como 40 policías. Me han metido por la fuerza en el avión, como si fuera un animal, me golpeaban, seguía inmovilizado. Nos han metido en un avión del gobierno. No éramos muchas personas, unas 15 ó 20 en el avión”.


Ante esta situación, manifestamos ante la opinión pública que:

  • Es absolutamente inadmisible que el Gobierno finalmente haya ejecutado la deportación de estas dos personas a pesar de su arraigo en Cataluña, y que no haya escuchado las reclamaciones del Síndic de Greuges, ni de a las organizaciones sociales, para que no fueran deportados.

  • El Ministerio de Interior ha demostrado a través de la gestión de la situación de David Bakrazde y de Shalva Thurabelizde que los anuncios sobre el cambio de modelo de los CIES no son más que una operación de maquillaje para desviar la atención de la opinión pública y de las organizaciones estatales e internacionales de Derechos Humanos. Éstas han denunciado las continuas vulneraciones de Derechos Humanos que se han producido en los CIES del Estado y en la ejecución de las expulsiones. Asimismo, a pesar de que existe un proceso penal abierto por malos tratos, los responsables policiales en vez de abrir una investigación profunda han tratado de deslegitimar no sólo a los internos, sino también a las organizaciones y personas que trabajan por el respeto de los Derechos Humanos en el CIE de Zona Franca. Una vez más se pone en evidencia que no hay voluntad política de asumir las situaciones de vulneración de derechos que se producen en los CIE.

  • Consideramos inaceptable que el Juzgado de Instrucción nº 18 de Barcelona no haya citado a declarar con urgencia a David Bakrazde en las D.P. 1670/12-D para que declarase ante el Juzgado y para que otorgara poderes “apud acta”, a pesar de que así se había solicitado 10 días antes de la deportación. Entendemos que esta inacción favorece la impunidad ante las situaciones de malos tratos en los Centros de Internamiento de Extranjeros.

  • Exigimos que el Gobierno dé a conocer las circunstancias en las que se ha producido la deportación de ambos ciudadanos, así como que dé explicaciones acerca del coste que ha tenido.

  • Exigimos que se abra una investigación por parte de la Fiscalía, del Sindic de Greuges, y del Defensor del Pueblo, para que se pueda esclarecer la situación que han vivido los dos ciudadanos con nacionalidad georgiana que han sido deportados, bajo una presunta situación de malos tratos graves, según ha testimoniado uno de ellos. En este sentido, damos a conocer que ya se ha presentado una queja formal al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo dando a conocer la grave situación.

Asimismo, manifestamos que, a pesar de la opacidad vigente, continuaremos denunciando las vulneraciones de derechos de las personas internadas en el Centro de Internamiento de la Zona Franca y trabajaremos para que estos sean respetados.  Sin embargo, recordamos que la única medida que garantizará definitivamente la efectiva garantía de los derechos fundamentales de las personas presas en los CIE es y será su cierre.

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT)
Alerta Solidaria
Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos
Asociación Memoria Contra la Tortura
Asociación Papeles i Derechos para Todos
Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Barcelona
Comision Catalana de Ayuda al Refugiado
Convergencia de las Culturas
Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona i del Libre Ejercicio de la Abogacía del Colegio de Abogados de Barcelona.
Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura
Grupo de Recerca y Acción sobre Fronteras y Controles
Observatorio del Sistema Penal i los Derechos Humanos
SOS Racisme
AVSA, Antifeixistes PV, Asociación Entreiguales, Asociación Martín Fierro, A.V. Natzaret, CEAR PV, CEDSALA, Colectivo Desalambrando, Colectivo Roma (FERYP), Psicólogos Sin Fronteras, GAC (Grup d’Acció Comunitària), AEDIDH, Col·lectiu Sense Papers, Comunidades Cristianas Populares, Foro Alternativo de la Inmigración, HOAC, Jarit, Médicos del Mundo, Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants, Valencia Acoge, Semàfor Roig


Contacto para la prensa:
Andrés (638336383), Sandra (636183953).

+ info
@CIErreZFranca #CIE #CIEsNO

Enlaces con información previa sobre el caso: