dijous, 2 de juliol del 2015

El Parlament de Catalunya aprova una resolució per demanar el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers


Avui, el Parlament de Catalunya ha fet història, situant-se com una de les primeres institucions compromesa amb  l'esperit i finalitat de la Carta dels Drets Humans, i  que esperem que  sigui replicada a altres comunitats autònomes de l'Estat i països d'Europa.
                          
La Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya  ha votat avui les conclusions del Grup de Treball sobre el model de Centres d'Internament d'Estrangers (CIE).
La cambra legislativa catalana s'ha posicionat amb una resolució històrica on insta al Ministeri de l'Interior a iniciar en el període més breu possible un procés per tancar els Centres d'Internament d'Estrangers.

Hi ha hagut altres compromisos claus, com el rebuig a les batudes amb perfil ètnic, instant al govern de la Genralitat i al Govern Central a cessar aquestes actuacions il·legals. També s'ha pronunciat sobre les deportacions, rebutjant el Protocol 2007 sobre Deportacions, que preveu la sedació forçada i l'ús de corretges d'immobilització en els macrovols d'expulsió. Un altre dels acords de les Conclusions del Parlament ha estat el rebuig frontal a les deportacions express, que es produeixen sense les mínimes garanties per a les persones que són expulsades.

Tot i així, les entitats socials que treballem per la defensa dels Drets Humans i pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers som conscients que aquest és un pas més en la lluita contra una política migratòria repressiva i assassina. Seguirem vigilants per l'escrupolós compliment d'aquests acords. Tanmateix, continuarem treballant per fer efectiu el tancament dels CIE i un canvi en les polítiques migratòries i d'estrangeria que respectin els drets humans i garanteixin el dret a la mobilitat de totes les persones.

#CIEalParlament
#tancaremelCIE
@tancaremelCIE @SOSRacis @Migrastudium @TanquemelsCIE