divendres, 14 de març del 2014

Nota de premsa arran de l'aprovació del nou reglament dels CIEs


No al Reglament de la Vergonya!

Comunicat de la Campanya Estatal pel tancament dels CIE davant l'aprovació del Reial Decret mitjançant el qual s'aprova el Reglament de funcionament i règim intern dels Centres d'internament d'Estrangers i convocatòria de roda de premsa

Poc després de les morts de la Samba Martine al CIE d'Aluche (desembre de 2011) i de l'Idrissa Diallo al CIE de Zona Franca (gener de 2012), el Govern va anunciar la imminent aprovació d'un Reglament per a regular el funcionament i règim intern dels Centres d'Internament. En aquell moment, aquestes dues morts, més la successió ininterrompuda d'informes que documentaven la vulneració de drets fonamentals a l'interior d'aquests centres de la vergonya, van provocar que el Govern cités a les organitzacions socials a una consulta sobre aquest projecte de reglament. 


Tot i així, les morts es solapen i no són sinó la punta de l'iceberg de la vulneració de drets que suposen les polítiques migratòries i l'entramat que les sustenta: batudes, internaments i expulsions. Amb la mort de l'Alik, l'any passat i, ara amb les 15 morts a Ceuta (encara sense aclarir) reapareix en un nou intent de legitimar la barbàrie mitjançant transformacions legals. En aquest sentit, les declaracions del Ministre d'Interior en el transcurs de la roda de premsa d'avui no fan sinó evidenciar una concepció de la migració en termes criminalitzadors, bèlics i inhumans,

El Reglament presentat pel Govern manté el monopoli del Ministeri d'Interior sobre el control dels CIE, consolida el model de gestió policial i concentra l'autoritat en el Director, també funcionari policial. Els drets de les persones internes són supeditats als criteris policials de seguretat i control, una pràctica policial consolidada durant quasi bé tres dècades d'existència, caracteritzada per l'opacitat, l'arbitrarietat, l'abús i la impunitat, i que ha tingut conseqüències fatals pels drets i la integritat de les persones internes i el seu entorn social.

A més a més, el Reglament obre les portes a privatitzar i subcontractar tota l'assistència social. Conforme l'experiència acumulada, les organitzacions independents podem afirmar que les subcontractes no han previngut les morts ni el patiment humà que suposa l'exclusió, persecució, reclusió i deportació d'éssers humans. Cap organització social que de veritat defensi els Drets Humans entrarà a negociar la gestió d'aquests camps en que es produeixen violacions de drets diàries. 

Per aquestes raons, les diferents organitzacions i col·lectius socials de la Capanya Estatal pel Tancaments dels Centres d'internament d'Estrangers, considerem que aquest intent de legitimització i consolidació del model policial en forma de reglament en cap cas suposarà el canvi de naturalesa d'aquests centres. Per això mostrem el nostre més absolut rebuig cap al Reial Decret mitjaçant el qual s'aprova el Reglament de funcionament i règim interior dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), donat que resulta intolerable la implantació del racisme institucional i l'exclusió d'éssers humans en camps d'internament.

Les organitzacions socials sotasignants creiem fermament que no es pot regular allò que no hauria d'existir. D'igual forma, entenem que la nostra labor en aquests llocs, que amb la seva mera existència vulneren els Drets Humans, no consisteix en donar assistència, ni gestionar-los sinó en la denúncia activa de les injustícies que es cometen amb l'objectiu últim d'aconseguir el seu tancament.

Pel tancament immediat i definitiu dels CIEsContra el #ReglamentoVergüenza


Per això convoquem als mitjans el pròxim 18 de març a les respectives rodes de premsa on donarem compte de les implicacions d'aquest reglament i la convocatòria d'accions per tot l'Estat: 

Barcelona: Facultat de Geografia i Història de la UB. Aula 209. c/ Montalegre, 6 (Raval), 11 h.

Madrid: carrer Embajadores 35 -bajo-, Llibreria Traficantes de Sueños,  11 h.
[CAST]¡No al Reglamento de la Vergüenza!


Comunicado de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE ante la aprobación del Real Decreto mediante el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y convocatoria de rueda de prensa.


Poco después de las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche (diciembre de 2011) y de Idrissa Diallo en el CIE de Zona Franca (enero de 2012), el Gobierno anunció la inminente aprobación de un Reglamento para regular el funcionamiento y régimen interno de los Centros de Internamiento. En aquel momento, estas dos muertes, más la sucesión ininterrumpida de informes que documentaban la vulneración de derechos fundamentales en el interior de estos centros de la vergüenza, provocaron que el Gobierno llamase a las organizaciones sociales a una consulta sobre dicho proyecto de Reglamento.


Sin embargo, los fallecimientos se solapan y no son sino la punta del iceberg de la vulneración de derechos que suponen las políticas migratorias y el entramado que las sustenta: redadas, internamientos y expulsiones. Con la muerte de Alik, el pasado año y, ahora, con las 15 muertes en Ceuta (aún sin esclarecer) reaparece un nuevo intento de legitimar la barbarie mediante trasformaciones legales. En este sentido, las declaraciones del Ministro de Interior en el transcurso de la rueda de prensa de hoy no hacen sino evidenciar una concepción de la migración en términos criminalizadores, bélicos e inhumanos.


El Reglamento presentado por el Gobierno mantiene el monopolio del Ministerio del Interior sobre el control de los CIE, consolida el modelo de gestión policial y concentra la autoridad en el Director, también funcionario policial. Los derechos de las personas internas son supeditados a los criterios policiales de seguridad y control, una práctica policial consolidada durante casi tres décadas de existencia, caracterizada por la opacidad, arbitrariedad, el abuso y la impunidad, y que ha tenido consecuencias fatales para los derechos y la integridad de las personas internas y su entorno social.


Además, el Reglamento abre las puertas a privatizar y subcontratar toda la asistencia social. Conforme a la experiencia acumulada, las organizaciones independientes podemos afirmar que las subcontratas no han prevenido las muertes ni el sufrimiento humano que supone la exclusión, persecución, reclusión y deportación de seres humanos. Ninguna organización social que de verdad defienda los Derechos Humanos entrará a negociar la gestión de estos campos en los que se producen violaciones de derechos diarias.


Por estas razones, las diferentes organizaciones y colectivos sociales de la Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, consideramos que este intento de legitimación y consolidación del modelo policial en forma de reglamento en ningún caso va a suponer el cambio de naturaleza de estos centros.
Por ello mostramos nuestro más absoluto rechazo al Real Decreto mediante el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) , puesto que resulta intolerable la implantación del racismo institucional y la exclusión de seres humanos en campos de internamiento.


Las organizaciones sociales firmantes creemos firmemente que no se puede regular aquello que no debería existir. De igual forma, entendemos que nuestra labor en estos lugares, que con su mera existencia suponen una vulneran los Derechos Humanos, no consiste ni en prestar asistencia, ni gestionarlos, sino en la denuncia activa de las injusticias que se acometen con el objetivo último de lograr su cierre.


Contra el #ReglamentoVergüenza.


Por el cierre inmediato y definitivo de los CIE.

Por ello convocamos a los medios el próximo 18 de marzo a sendas ruedas de prensa en las que daremos cuenta de las implicaciones de esta reglamentación y la convocatoria de acciones por todo el Estado:

Barcelona: Facultat de Geografia i Història de la UB. Aula 209. c/ Montalegre, 6 (Raval), 11 h.

Madrid: calle Embajadores 35 -bajo-, Llibrería Traficantes de Sueños,  11 h.


Dossier de premsa sobre el Reglament dels Centres d'Internament d'Estrangers:
http://issuu.com/tanquemelscie/docs/dossier_reglament_cie