dimarts, 18 de març del 2014

Organitzacions socials rebutgen el Reglament de la Vergonya i fan una crida a mobilitzar-se pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers

Audio complet de la roda de premsa: http://freesound.org/people/antigonia/sounds/223453/

CATALÀ [Más abajo en castellano]

Amb motiu de la recent aprovació del Reglament dels CIEs, conegut ja com el Reglament de la Vergonya, entitats de l'àmbit acadèmic com l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, jurídic i de defensa dels drets humans com la Comissió de Defensa de l'ICAB i l'Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria i col·lectius de suport de les persones migrades com l'Espacio del Inmigrante han participat d'una roda de premsa organitzada per la Campanya Tanquem els CIEs.  

La primera intervenció ha estat la de Mustafa Asrih, del Espacio del Inmigrante, que ha denunciat com un company del col·lectiu ha estat detingut i traslladat al CIE d'Aluche a Madrid per ser deportat malgrat tenir ple arrelament social. En segon lloc, José Penin, de SOS Racisme, ha aclarit que el text definitiu del Reglament no ha incorporat cap de les propostes realitzades per les organitzacions de defensa dels drets humans. A més, ha puntualitzat que la participació de les ONGs queda restringida a l'externalització i privatització dels serveis, i no garanteix l'accés d'aquestes per a la fiscalització dels CIEs.  


En tercer lloc, José Javier Ordóñez, de la Comissió de Defensa de l'ICAB ha carregat contra el Reglament al·legant que suposa un important retrocés ja que preveu l'internament de persones en situació de vulnerabilitat. Tot seguit, Héctor Silveira, de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, ha constatat que amb el Reglament no es millora la situació dels CIEs, sinó que suposa importants retrocessos com en l'accés a la sanitat, i en defintiva, un nou forat negre en l'Estat de Dret. En el seu torn, Marina Gallés, de l'Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria ha relatat com amb les mesures previstes no milloraran l'assistència jurídica a les persones internes ni l'accés a la tutela judicial efectiva.   

Finalment, Cristina Fernández, de Tanquem els CIEs, ha realitzat una contundent intervenció exposant que la societat civil no vol la regulació d'un règim carcelari d'internament, sinó el tancament dels CIEs. Aquest Reglament dóna un vel de legalitat formal que no canviarà les condicions d'aquests centres ni l'experiència de les persones internes. Amb tot, ha contextualitzat l'aprovació d'aquest Reglament en el marc de les retallades de drets i llibertats que s'està vivint darrerament a l'Estat espanyol, amb la Reforma del Codi Penal, la Llei de Seguretat Ciutadana o la Reforma de la Llei de l'Avortament. Per això, s'ha fet una crida final a participar de la Campanya Desobeïm 2014 que s'iniciarà amb una mobilització el 29 de març a les 18.30h a Plaça Catalunya.     
Per acabar, s'ha visionat el vídeo d'Antigonia Nexo Informativo on es criticava durament el nou reglament i s'ha llançat la iniciativa d'elaborar un Manifest que reculli el posicionament actiu de la societat civil, en totes les seves manifestacions, de rebuig al Reglament de la Vergonya i pel tancament definitiu dels Centres d'Internament d'Estrangers.

------------------
Audio completo de la rueda de prensa: http://freesound.org/people/antigonia/sounds/223453/

CASTELLANO

Organizaciones sociales rechazan el Reglamento de la Vergüenza y hacen un llamamiento a movilizarse por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

Con motivo de la reciente aprobación del Reglamento de los CIE, conocido ya como el Reglamento de la Vergüenza, entidades del ámbito académico como el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, y del ámbito jurídico y de defensa de los derechos humanos como la Comisión de Defensa del ICAB y la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería y colectivos de apoyo a las personas migradas como el Espacio del Inmigrante han participado en una rueda de prensa organizada por la Campaña Tanquem els CIEs.

La primera intervención ha sido la de Mustafa Asrih, del Espacio del Inmigrante, que ha denunciado como un compañero del colectivo ha sido detenido y trasladado al CIE de Aluche en Madrid para ser deportado a pesar de tener pleno arraigamiento social. En segundo lugar, José Penin, de SOS Racisme, ha clarificado que el texto definitivo del Reglamento no ha incorporado ninguna de las propuestas realizadas por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Además, ha puntualizado que la participación de las ONGs, queda restringida por la externalización y la privatización de servicios, y no garantiza el acceso de estas para la fiscalización de los CIEs.

En tercer lugar, José Javier Ordóñez, de la Comissió de Defensa de l'ICAB, ha criticado el Reglamento alegando que supone un importante retroceso ya que prevé el internamiento de personas en situación de vulnerabilidad. Seguidamente, Héctor Silveira, del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, ha constatado que con el Reglamento no se mejora la situación de los CIEs, sino que supone importantes retrocesos, como en el acceso a la sanidad, y en definitiva un nuevo agujero negro en el Estado de Derecho. En su turno, Marina Gallés, de la Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria ha relatado como con las medidas previstas no mejorarán la asistencia jurídica a  las personas internas, ni el acceso a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, Cristina Fernández, de Tanquem els CIEs, ha realizado una contundente intervención exponiendo que la sociedad civil no quiere la regulación de un régimen carcelario de internamiento, sino el cierre de los CIEs. Este Reglamento da un velo de legalidad formal que no cambiará las condicions de estos centros ni la experiencia de la personas internas. Con todo, ha contextualizado la aprobación de este Reglamento en el marco de los recortes de derechos y libertades que se están viviendo últimamente en el Estado español, la Reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Reforma de la Ley del Aborto. Por eso, se ha hecho un llamamiento final a participar en la Campaña Desobeïm 2014 que se iniciará con una movilización el 29 de marzo a las 18:30 en Plaza Catalunya.  

Para finalizar, se ha visionado el video realizado por Antigonia Nexo Informativo en el que se critica duramente el nuevo reglamento y se ha expuesto una iniciativa para elaborar un Manifiesto que recoja el posicionamento activo de la sociedad civil, en todas sus manifestaciones, de rechazo al Reglamento de la Vergüenza y por el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.