dijous, 13 de febrer del 2014

Batuda de la Policia Nacional a local Associació Senegalesos de Terrassa dos dies abans d'un macrovol de la vergonya a Dakar

CATALÀ [Más abajo en castellano]

EL passat 11 de febrer a la nit vuit agents de la Policia Nacional en tres cotxes patrulla es van presentar al local de l'Associació Catalana de Residents Senegalesos de Terrassa a fer una batuda racista que va acabar amb les detencions de dues persones senegaleses.

Eren les 20h de la nit aproximandament, la policia es va presentar per sorpresa al local anomenat "Fuluker", "Casa Nostra" en wolof, on es duen a terme activitats socioculturals, i que és un espai de convivència intercultural. Sense cap avís prèvi ni queixa veïnal, ni autoritzats per cap ordre judicial van entrar per identificar les persones que es trobaven tranquil·lament en el seu interior. Algunes estaven prenent cafè, altres jugant a les cartes i altres xerrant. Dues de les persones no tenien permís de residència i van ser detingudes: un home i una dona.

L'home, va quedar en llibertat la mateixa nit i li van iniciar un procediment d'expulsió. La dona, no va tenir tanta sort, va passar la nit a comissaria i van arribar a assegurar-li que després de passar avui a disposició judicial, seria traslladada a Madrid per ser deportada amb urgència en un vol a Dakar, programat per a aquest mateix dijous.

Els membres de l'Associació de Senegalesos de Terrassa van començar a mobilitzar-se i van recollir el suport de la comunitat senegalesa de Terrassa, els moviments socials i part del consistori. Així mateix, van convocar una concentració d'urgència coincidint amb la declaració judicial de la detinguda aquest matí. La concentració s'ha convertit en una manifestació improvisada pels carrers de Terrassa contra les batudes racistes. Finalment, la Jutgessa ha denegat la proposta d'internament realitzada per la Policia Nacional i ha deixat en llibertat a la detinguda encara que amb una ordre d'expulsió pendent.

Des de les Associacions i Campanyes signants denunciem amb rotunditat l'entrada de la policia nacional al local de l'Associació de Senegalesos, ja que suposa una vulneració il·legítima del seu dret a la intimitat i del dret de reunió i associació en no tenir cap base legal que justifiqués tal extrem.

A més, cal tenir en compte que la llei actual de seguretat ciutadana 1/92 estableix que només es podrà sol·licitar la documentació a una persona quan hi hagi fundades sospites que ha comès un delicte. A més, el Comitè per a l'eliminació de la Discriminació Racial de l'ONU i organitzacions com Amnistia Internacional han denunciat Espanya ja en diverses ocasions per realitzar aquestes batudes il·legals.

Així mateix, denunciem que aquesta batuda es produeix dos dies abans d'un macrovol destí Dakar organitzat pel Ministeri de l'Interior mitjançant la companyia Air Europa. Aquests fets demostren, una vegada més, com els policies actuen sota instruccions expresses per fer batudes "a la caça" de determinats migrants segons el seu perfil racial per omplir els macrovols programats. Des de les Associacions signants no ens quedarem de braços creuats davant d'aquestes pràctiques il·legals i discriminatòries i exigim que s'investigui i es jutgi els responsables polítics i/o policials.

STOP BATUDES RACISTES!

STOP DEPORTACIONS!
Adhesions:

Asociación Catalana de Residentes Senegaleses Terrasa
Ateneu Candela
Associació de Veïns i Veïnes de La Maurina
Campanya Tanquem els CIE
CUP TerrassaArran Terrassa
El Kasalet
Accio Autònoma Terrassa
SAT Solidaritat Antirepre Terrassa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASTELLANO
NOTA DE PREMSA 

Redada de la Policia Nacional en local Asociación Senegaleses de Terrassa dos dias antes de un macrovuelo de la verguenza a Dakar


El pasado 11 de Febrero por la noche ocho agentes la Policia Nacional en tres coches patrulla se personaron en el local de la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses de Terrasa  para hacer una redada racista que acabó con las detenciones de dos personas senegalesas. 

Eran aproximandamente las 20h de la noche, la policia se presentó por sorpresa al local llamado "Fuluker" -"Nuestra Casa" en wolof- dónde se realizan actividades socioculturales, y que es un espacio de convivencia intercultural. Sin nigún aviso prévio ni queja policia, ni autorizados por ninguna orden judicial entraron para identificar a las personas que se encontraban tranquilamente en su interior. Algunas estaban tomando café, otras jugando a las cartas y otras charlando. Dos de las personas no tenían permiso de residencia y fueron detenidas: un hombre y una mujer. 

El  hombre quedó en libertad la misma noche y le iniciaron un procedimiento de expulsión. La mujer no tuvo tanta suerte, pasó la noche en comisaría y llegaron a asegurarle que tras pasar hoy a disposición judicial, sería trasladada a Madrid para ser deportada con urgencia en un vuelo a Dakar programado para este mismo jueves.

Los miembros de la Asociación de Senegaleses de Terrassa empezaron a  movilizarse, recogiendo el apoyo de la comunidad senegalesa de Terrassa,  los movimientos sociales y parte del consistorio. Asimismo, convocaron  una concentración de urgencia coincidiendo con la declaración judicial  de la detenida esta mañana. La concentración se ha convertido en una  manifestación improvisada por las calles de Terrassa contra las redadas  racistas. Finalmente, la Jueza ha denegado la propuesta de internamiento realizada por la Policia Nacional y la ha dejado en libertad aunque con una orden de expulsión pendiente. 

Desde  las Asociaciones y Campañas firmantes denunciamos con rotundidad la entrada de la Policia Nacional en el local de la Asociacion de Senegaleses, pues supone una vulneración ilegítima de su derecho a la intimidad y su  derecho de asociación y reunión, al no tener ninguna base legal que justificara tal  extremo. 

Además, hay que tener en cuenta que la ley actual de Seguridada Ciudadana 1/92  establece que sólo se podrá solicitar la documentación a una persona cuando haya fundadas sospechas de que ha cometido un delito. Además, el Comité para la eliminación de la Discrminación Racial  de la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado a España ya en varias ocasiones por realizar estas redadas ilegales.

Asimismo,  denunciamos que esta redada se produce dos días antes de un macrovuelo  destino Dakar organizado por el Ministerio del Interior mediante la compañía Air Europa. Estos hechos demuestran, una vez más, como los  Policías actúan bajo instrucciones expresas para realizar redadas "a la caza" de determinados migrantes según su perfil racial para llenar los macrovuelos programados. Desde las Asociaciones firmantes no nos  quedaremos de brazos cruzados ante estas prácticas ilegales y  discriminatorias y exigimos que se investigue y juzge a los responsables políticos y/o policiales.


STOP REDADAS RACISTAS!
STOP DEPORTACIONES!

Adhesiones

Asociación Catalana de Residentes Senegaleses Terrasa
Ateneu Candela
Associació de Veïns i Veïnes de La Maurina
Campanya Tanquem els CIE
CUP TerrassaArran Terrassa
El Kasalet
Accio Autònoma Terrassa
SAT Solidaritat Antirepre Terrassa