divendres, 29 de setembre del 2023

Exigim rectificació al Departament de Salut de la Generalitat

Organitzacions socials exigim rectificació al Departament de Salut de la Generalitat. Sumeu la vostra adhesió aquí:  https://forms.gle/rVHFhPuU8GLAorK66


(CAT) Nota de Premsa: Organitzacions Exigeixen Rectificació al Departament de Salut de la Generalitat

NdP_20 de setembre de 2023, Barcelona. El Departament de Salut de la Generalitat ha enviat un correu a treballadores del sistema sanitari públic, demanant col·laboració per detectar presumptes infraccions de llei en sol·licitar la Targeta Sanitària. Aquesta pràctica és discriminatòria i racialment desequilibrada. El Govern català empra arguments similars al Reial Decret de 2012, argumentant preocupació per la sostenibilitat del sistema sanitari. El concepte “d'accés en presumpta infracció de la llei” manca de regulació específica i definició clara. El Departament de Salut estableix la seva pròpia definició, afirmant que migrants amb malalties necessitant atenció mèdica estan en presumpta infracció de llei. Difondre la idea que migrants són defraudadors i abusen del sistema sanitari és fals i racista. Assenyalar persones com a defraudadors és una infracció de la mateixa llei, que clarament estableix qui té dret a la sanitat pública. Les instruccions donades a les treballadores són discriminatòries segons Lleis d'Igualtat i Drets de Ciutadania Estrangera. 
S'exigeix al Departament de Salut i CatSalut rectificar aquest correu i comprometre's a desenvolupar la Llei 9/2017 sobre Universalització de l'Atenció Sanitària a Catalunya.

(CAST) Comunicado de Prensa: Organizaciones Exigen Rectificación al Departamento de Salud de la Generalitat 

NdP_20 de septiembre de 2023, Barcelona. El Departamento de Salud de la Generalitat ha enviado un correo a trabajadoras del sistema sanitario público, solicitando colaboración para detectar presuntas infracciones de ley al solicitar la Tarjeta Sanitaria. Esta práctica es discriminatoria y desequilibrada racialmente. El Gobierno catalán emplea argumentos similares al Real Decreto de 2012, argumentando preocupación por la sostenibilidad del sistema sanitario. El concepto de "acceso en presunta infracción de la ley" carece de regulación específica y definición clara. El Departamento de Salud establece su propia definición, afirmando que migrantes con enfermedades que requieren atención médica están en presunta infracción de ley. Difundir la idea de que los migrantes son defraudadores y abusan del sistema sanitario es falso y racista. Señalar a personas como defraudadoras es una infracción de la misma ley, que establece claramente quién tiene derecho a la sanidad pública. Las instrucciones dadas a las trabajadoras son discriminatorias según las Leyes de Igualdad y Derechos de Ciudadanía Extranjera.
Se exige al Departamento de Salud y CatSalut rectificar este correo y comprometerse a desarrollar la Ley 9/2017 sobre Universalización de la Atención Sanitaria en Cataluña.

Comunicat complet: https://lapasucat.blogspot.com/2023/09/un-correu-del-departament-de-salut.html


Adhesions:

Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya 
Tanquem els CIE 
Coordinadora Obrim Fronteres 
Fundació Bayt al-Thaqafa 
Associació Reus Refugi 
SOS Racisme Catalunya 
Emergència Frontera Sud - EFS Barcelona 
Creación Positiva 
Procès Constituent 
Psicomigra 
UFCR Garraf 
Mataró Acull 
La Capçalera - BCN 
Jo Si Sanitat Universal 
CUP Mataró 
STOP Mare Mortum 
Acció Solidària i Logística 
Associació de Drets Sexuals i Reproductius 
Papeles para Todos y Todas 
Movimiento Regularización YA 
Marea Blanca Catalunya 
Ca La Dona 
Medicus Mundi 
Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) 
Almena, Cooperativa feminista 

Adhesions al comunicat: https://forms.gle/rVHFhPuU8GLAorK66