dimarts, 15 de novembre del 2022

26 DIES DE LA DETENCIÓ AL CIE DE BARCELONA DEL MOHAMED SAID BADAOUI, ACTIVISTA PELS DRETS DE LA COMUNITAT MUSULMANA

Membres del Centre de defensa dels Drets Humans IRÍDIA, el moviment #Regularización Ya i Tanquem els CIE hem visitat el Mohamed Said Badoui, tancat il·legítimament al CIE des del 21 d'octubre. Aquest és el comunicat que hem fet públic a la sortida.
 

26 DIES DE LA DETENCIÓ AL CIE DE BARCELONA DEL MOHAMED SAID BADAOUI, ACTIVISTA PELS DRETS DE LA COMUNITAT MUSULMANA

 [CAT, más abajo en castellano]


Barcelona, 15 de novembre de 2022.- Des dels moviments socials, migrants i antiracistes de la ciutat, com el moviment #RegularizaciónYa, Tanquem els CIE i Irídia, entre altres, ens fem presents avui al CIE (Centre d’Internament per a Estrangers) de Barcelona per donar suport al Mohamed Said Badoui. Badaoui va ingressar al CIE el passat 21 d’octubre amb una ordre d’expulsió oberta, a causa d’un muntatge policial que es va iniciar quan va recórrer la denegació de la seva sol·licitud de nacionalitat; tot i portar 32 anys vivint en aquest país, amb els seus papers en regla i una família formada aquí íntegrament.
 
Venim al CIE per seguir denunciant les polítiques criminalitzadores de l’activitat militant de les persones migrants i assenyalar el marc legal que permet aquestes vulneracions de Drets. La Llei d’Estrangeria ho demostra al seu article 54.1.a., que permet que els cossos de seguretat generin aquest tipus d’acusacions sense proves per tancar i deportar les persones migrants, incloent-hi aquelles que tenen la seva situació administrativa en regla, com en el cas del Mohamed, incrementant així el poder de la maquinària racista de l’Estat.
 
Les persones musulmanes habitualment reben una resolució negativa davant la sol·licitud de la nacionalitat espanyola, tot i complir amb tots els criteris. En una entrevista recent, el Mohamed ho resumia d’aquesta manera "al·leguen que estem radicalitzats o que no ens hem integrat. Si reclames, volen expulsar-te, perquè no tenen cap justificació per denegar-te la nacionalitat”. Aquesta amenaça constant d’investigació per una suposada radicalització és islamofòbia.
 
Per tot això, al moviment social autoorganitzat no ens sorprèn aquest missatge alliçonador que pretenen donar-nos des de l’Estat, a través del Mohamed i l’Amarouch, a aquelles que ens impliquem en la lluita per la defensa dels DDHH de les nostres comunitats migrants. Tampoc ens atura en la denúncia de la injustícia que suposen les deportacions, els CIE i les conseqüències de la Llei d’Estrangeria per a la regularització dels nostres germans i germanes migrants. Aquest sistema de desigualtats racista i islamòfob està construït amb càstigs exemplificadors. Però també ho està amb les resistències i la solidaritat de les nostres comunitats per donar resposta a aquests atropellaments.
 
Exigim la llibertat immediata del Mohamed Said Badaoui i que es retirin les acusacions sobre ell i sobre l’Amarouch Azbir, així com les respectives ordres d’expulsió. Que s’activi la Justícia per clarificar quins són els veritables mòbils que han motivat aquestes detencions arbitràries i s’assenyali d’aquesta manera els responsables d’aquests muntatges institucionals.
 
Mentre es puguin vulnerar els drets fins i tot de les persones migrants en situació administrativa regular aplicant-los l’article 54.1 de la Llei d’Estrangeria en defensa de la seguretat nacional, i puguin ser deportades sense proves de les seves presumptes activitats radicals i sense possibilitat de defensar-se legalment, els presos polítics seran als CIE.
 
Resum dels fets: 
  • El Mohamed Said Badaoui, activista pels drets humans de la comunitat musulmana, va ser detingut el 21-10-2022 a Reus per ser deportat per presumpte radicalisme islamista. Paral·lelament, l’Amarouch Azbir va ser detingut a Vilanova i la Geltrú i traslladat per a deportar-lo juntament amb el Mohamed, sota el mateix supòsit. De manera temporal es va aconseguir aturar la deportació, però l’Amarouch va ser posat en llibertat i ha de comparèixer cada dos dies a comissaria i el Mohamed porta 26 dies tancat al CIE de Barcelona.
  • La Policia Nacional, a instàncies de la Comissaria General d’Informació, el té retingut amb una ordre d’expulsió oberta, sense cap prova de la radicalització de què se l’acusa.
  • Entenem que aquestes operacions contra activistes musulmans que porten dècades vivint a l’estat espanyol i formant part d’organitzacions pro-drets humans de les seves localitats és un intent d’agitar les aigües amb finalitat política, atiant la islamofòbia i promovent la por i la sospita entre veïns i veïnes.
  • Denunciem que als Centres d’internament d’Estrangers es tanca la dissidència migrant sense necessitat de proves ni judicis sobre la seva activitat política, sota el paraigües de la racista i colonial Llei d’Estrangeria. 
  • Exigim el tancament immediat de tots els CIE de l’Estat espanyol per tractar-se d’espais de NO Dret. Exigim la derogació de la Llei d’Estrangeria i un canvi del tractament legal del fet migratori. Exigim que s’aturi la impunitat dels qui sembren el discurs de l’odi cultivant rèdits polítics i de poder.
 #RegularizaciónYa - Irídia - Tanquem els CIE
[CAST, més amunt en català]

26 DÍAS DEL ARRESTO EN EL CIE DE BARCELONA DE MOHAMED SAID BADAOUI, ACTIVISTA POR LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD MUSULMANA


Barcelona, 15 de noviembre de 2022.- Desde los movimientos sociales, migrantes y antirracistas de la ciudad, como el Movimiento #RegularizacionYa, Tanquem els CIE, e Irídia entre otras, nos hacemos presentes en el CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) de Barcelona para dar apoyo a Mohamed Said Badaoui. Badaoui ingresó en el CIE el pasado 21 de octubre con una orden de expulsión abierta, a causa de un montaje policial que se inició tras recurrir la denegación de su solicitud de nacionalidad, después de vivir 32 años en este país, con sus papeles en regla y una familia formada íntegramente aquí.

Llegamos hasta el CIE para seguir denunciando las políticas criminalizadoras de la actividad militante de las personas migrantes y señalar el marco legal que permite estas vulneraciones de Derechos. La Ley de Extranjería lo demuestra en su artículo 54.1.a., permitiendo que los cuerpos de seguridad generen este tipo de acusaciones sin pruebas para encerrar y deportar a las personas migrantes, incluidas aquellas con su situación administrativa en regla como es el caso de Mohamed incrementando así el poder de la maquinaria racista del Estado.

Las personas musulmanas habitualmente reciben resolución negativa ante la solicitud de la nacionalidad española una vez llegan a cumplir con todos los criterios. En una entrevista reciente, MOHAMED resumía "Alegan que estamos radicalizados o que no nos hemos integrado. Si reclamas, quieren expulsarte, porque no tienen ninguna justificación para denegar la nacionalidad". Esta constante amenaza de investigación por una supuesta radicalización es islamofobia.

Por ello, al movimiento social autoorganizado no nos sorprende este mensaje aleccionador que pretenden darnos desde el Estado, a través de Mohamed y Amarouch, a quienes nos implicamos en la lucha por la defensa de los DDHH de nuestras comunidades migrantes. Tampoco nos detiene en la denuncia de la injusticia que suponen las deportaciones, los CIEs y las consecuencias de la Ley de Extranjería para la regularización de nuestros hermanos y hermanas migrantes. De castigos ejemplificadores está construido este sistema de desigualdades racista e islamófobo. Pero también de resistencias y solidaridad de nuestras comunidades para dar respuesta a estos atropellos.

Exigimos la inmediata libertad de Mohamed Said Badaoui, que se retiren las acusaciones que pesan sobre él y Amarouch Azbib y las respectivas órdenes de expulsión.

Que se active la Justicia para clarificar cuáles son los verdaderos móviles que han supuesto estas detenciones arbitrarias y señalar así a los responsables de estos montajes institucionales.

Mientras incluso las personas migrantes en situación administrativa regular puedan verse despojadas de sus derechos aplicándoles el artículo 54.1 de la Ley de Extranjería en defensa de la seguridad nacional, y ser deportadas sin pruebas de sus supuestas actividades radicales ni posibilidad de defenderse legalmente, los presos políticos están en los CIE.

Resumen de los hechos:
  • Mohamed Said Badaoui, activista por los derechos humanos de la comunidad musulmana, fue detenido el 21-10-22 en Reus para ser deportado por supuesto radicalismo islamista. Paralelamente, Amarouch Azbib fue detenido en Vilanova i la Geltrú y trasladado para su deportación junto a Mohamed, bajo el mismo supuesto. La deportación logró evitarse temporalmente, pero Amarouch fue puesto en libertad y ha de comparecer cada dos días en comisaría, y Mohamed lleva 26 días encerrado en el CIE de Barcelona.
  • La Policía Nacional, a instancias de la Comisaría General de Información, lo tiene retenido con una orden de expulsión abierta, sin ninguna prueba de la radicalización de la que se le acusa.
  • Entendemos que estas operaciones contra activistas musulmanes que llevan décadas viviendo en el estado español y formando parte de organizaciones pro-derechos humanos de sus localidades es un intento de agitar las aguas con fines políticos, azuzando la islamofobia y sentando el miedo y la sospecha entre vecinos.
  • Denunciamos que en los Centros de Internamiento de Extranjeros se encierra a la disidencia migrante sin necesidad de pruebas ni juicios sobre su actividad política, bajo el paraguas de la racista y colonial Ley de Extranjería.
  • Exigimos el cierre inmediato de todos los CIE del Estado español por constituir espacios de NO Derecho. Exigimos la derogación de la Ley de Extranjería y un cambio del tratamiento legal del hecho migratorio. Exigimos que quienes siembran el discurso del odio no sigan impunes y cosechando réditos políticos y de poder.
#RegularizaciónYa - Irídia - Tanquem els CIE