divendres, 16 de febrer del 2018

16-17F. Recollida coordinada de signatures


[Català, más abajo en castellano]

Per què insistim tant en la recollida de signatures per canviar el nom de la plaça Antonio López per Plaça Idrissa Diallo? Et donem algunes raons:

A Tanquem els CIE portem 6 anys lluitant per visibilitzar i denunciar les injustícies al voltant de la privació de llibertat de persones migrades i la seva deportació forçosa. Els CIE són una peça més dins d'un engranatge molt més gran que és el sistema de control migratori basat en diferents mecanismes de violència com la manca d'atenció mèdica; Idrissa va morir per això i la seva mort -igual que la de tantes altres persones en les mateixes condicions- ha estat silenciada. Des de llavors la tasca de Tanquem els CIE ha estat incessant i encara queda molt per fer.

El nostre treball com a col·lectiu és exigir el tancament dels CIE però també justícia i memòria per a les seves víctimes que pateixen les conseqüències del sistema colonial en què encara estem immersos, on a alguns -per raons de raça, religió, classe o procedència- se'ls priva del dret a moure's lliurement; i altres treuen profit de la seva explotació i il·legalització. Com va fer al seu dia el senyor Antonio López i com fan ara tants d'altres. L'objectiu d'aquesta iniciativa pot semblar simbòlic però és un pas més en la recerca d'aquesta justícia i del reconeixement de la vida i la presència d'aquestes persones dins dels marges que una llei injusta els veta.

Mentre López ocupa impunement aquest lloc a la ciutat, centenars de persones cada any són confinades al CIE de Zona Franca, sovint no aconsegueixen escapolir-se'n, i si ho fan és amb la condemna legal de no accedir a cap dret de què gaudeixen la resta dels veïns de la ciutat. Aquesta realitat és tan palpable i present com l'estàtua de López. Per això volem treure Idrissa de l'oblit i portar-lo aquí, per així començar a mirar definitivament i amb uns altres ulls tots els qui com ell fan ús de la seva llibertat i per això troben una cel·la o la mort.

Per això, insistim en demanar-vos ajuda. Divendres 16 i dissabte 17 ens trobaràs en els llocs marcats al gràfic. Si tens un plec de signatures a mitges d'omplir, porta'l. Si no, només cal que portis una carpeta rígida i un boli i nosaltres et donarem un plec. Juntes arribarem a les 15.000!!

#AdeuAntonio      #PlaçaIDRISSA

https://www.facebook.com/events/152121672164754/


[CASTELLANO]

Por qué insistimos tanto en la recogida de firmas para cambiar el nombre de la plaza  Antonio López por Plaça Idrissa Diallo? Te damos algunas razones:

En TanquemElsCie llevamos 6 años luchando para visibilizar y denunciar las injusticias alrededor de la privación de libertad de personas migradas y su deportación forzosa. Los CIES son una pieza más dentro de un engranaje mucho mayor que es el sistema de control migratorio basado en distintos mecanismos de violencia como la falta de atención médica, Idrissa murió por eso y su muerte -igual que la de tantas otras personas en las mismas condiciones- ha sido silenciada. Desde entonces la labor de Tanquem ha sido incesante y todavía queda mucho por hacer

Nuestro trabajo como colectivo es exigir el cierre de los CIE pero también justicia y memoria para sus víctimas que sufren las consecuencias del sistema colonial en el que aún estamos inmersos donde a algunos -por razones de raza, religión, clase o procedencia- se les priva del derecho a moverse libremente; y otros sacan provecho de su explotación e ilegalización. Como hizo en su día el señor A. López y como hacen ahora tantos otros. El objetivo de esta iniciativa puede parecer simbólico pero es una paso más en la búsqueda de esa justicia y del reconocimiento de la vida y la presencia de esas personas dentro de los márgenes que una ley injusta les veta.

Mientras López ocupa impunemente este lugar en la ciudad, cientos de personas cada año están confinadas en el CIE de Zona Franca, a menudo no logran salir de allí, y si lo hacen es con al condena legal de no acceder a ningún derecho del que gozan el resto de los vecinos de la ciudad. Esa realidad es tan palpable y presente como la estatua de López. Por eso queremos sacar a Idrissa del olvido y traerlo aquí, para así comenzar a mirar definitivamente y con otros ojos a todos los que como él hacen uso de su libertad y por ello encuentran una celda o la muerte.

Por eso insistimos en pediros ayuda. Viernes 16 y sábado 17F nos encontrarás en los lugares marcados en el gráfico. Si tienes un pliego de firmas a medio llenar, tráelo. Si no, solo tienes que traer una carpeta rígida y un boli; nosotros te damos el pliego. Juntas llegaremos a las 15.000!


#AdeuAntonio      #PlaçaIDRISSAhttps://www.facebook.com/events/152121672164754/