divendres, 24 de març del 2017

Nota de premsa de CIEs NO - València davant la reapertura del CIE de Sapadors

[Nota de premsa de CIEs NO. Más abajo en castellano]

CIEs NO insta a la ciutadania i a les administracions valencianes a exigir el tancament immediat de Sapadors

  • El Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) va reobrir ahir després de mesos tancat per una plaga de xinxes.
  •  La Campanya pel tancament dels CIE convoca una concentració per demanar la clausura d'aquesta presó racista dimarts que ve 28 de març.
  •  Amb la reobertura, ha augmentat a la ciutat de València la identificació de persones per perfil ètnic per part de la Policia, les anomenades batudes racistes. 


València, 23 de març de 2017.- La Campanya pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIEs NO) insta a la ciutadania i a les administracions valencianes a exigir el tancament immediat i permanent del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Sapadors que va ser reobert ahir després de mesos clausurat per una plaga recurrent de xinxes. Abans la seua reobertura, CIEs NO convoca una concentració ciutadana dimarts que ve, 28 de març, a les 19.00 hores, enfront del centre, com cada últim dimarts de mes des de fa set anys, i fa una crida perquè “ara més que mai” la societat demostri el seu rebuig a aquesta presó racista. 

Gema Síscar, portaveu de CIEs NO, ha qualificat Sapadors de “infàmia que cal tancar al més aviat possible”. “Com a ciutadanes i ciutadans no podem permetre un espai en el qual es tanqui a persones pel seu lloc d'origen. És una vergonya i una injustícia contra la qual hem de mobilitzar-nos, sortir al carrer i demostrar que estem en contra de la seua existència.”, ha assegurat. 

“El tancament durant aquestos mesos ha demostrat que aquestos centres de sofriment són totalment innecessaris. Demanem el tancament per les lamentables condicions d'internament en les quals romanen les nostres veïnes i veïns migrants -exposició a plagues d'insectes i rates, aigua freda a les dutxes a l'hivern, tancament durant les nits en habitacions sense bany i denúncies constants de maltractaments, entre unes altres- però també perquè la mera existència d'aquests espais suposa una vulneració dels drets fonamentals. Si la premissa és que totes les persones tenim els mateixos drets, el tancament per una falta administrativa, -com és trobar-se en una situació administrativa irregular per mancar de permís de residència, no hauria de permetre's”, ha afirmat la representant. 

Batudes racistes a València
D'altra banda, les organitzacions que formen part de la Campanya pel tancament dels CIE denuncien que des de fa uns dies han augmentat les batudes racistes per part de la Policia que registra a ciutadanes i ciutadans pel seu perfil ètnic fins i tot en les portes i voltants de les entitats socials. “L'objectiu d'aquestes persecucions no és un altre que omplir el CIE de Sapadors de persones per procedir a la seua deportació, pràctica per la qual l'ONU porta denunciant des de fa anys a l'Estat Español”, ha conclòs Síscar. 

En aquest sentit, la plataforma exigeix que es posi fi a la violència institucional que sofreixen les persones migrants (batudes racistes, internament en CIEs, burorepressió per una Llei d'Estrangeria injusta i deportacions forçades) i insta a la ciutadania a mobilitzar-se i implicar-se per impedir que se segueixen vulnerant els drets de les persones migrants. 

Per a més informació: www.ciesno.wordpress.com
CIEs NO insta a la ciudadanía y a las administraciones valencianas a exigir el cierre inmediato de Zapadores

  • El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) reabrió ayer tras meses cerrado por una plaga de chinches.
  • La Campaña por el cierre de los CIE convoca una concentración para pedir la clausura de esta cárcel racista el próximo martes 28 de marzo.
  • Con la reapertura ha aumentado la identificación de personas por perfil étnico en la ciudad de Valencia por parte de la Policía, las llamadas redadas racistas.
Valencia, 23 de marzo de 2017.- La Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) insta a la ciudadanía y a las administraciones valencianas a exigir el cierre inmediato y permanente del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores que fue reabierto ayer tras meses clausurado por una plaga recurrente de chinches. Antes su reapertura, CIEs NO convoca una concentración ciudadana el próximo martes, 28 de marzo, a las 19.00 horas, frente al centro, como cada último martes de mes desde hace siete años, y hace un llamamiento para que “ahora más que nunca” la sociedad demuestre su rechazo a esta cárcel racista. 

Gema Síscar, portavoz de CIEs NO, ha calificado Zapadores de “infamia que hay que cerrar lo antes posible”. “Como ciudadanas y ciudadanos no podemos permitir un espacio en el que se encierre a personas por su lugar de origen. Es una vergüenza y una injusticia contra la que tenemos que movilizarnos, salir a la calle y demostrar que estamos en contra de su existencia.”, ha asegurado. 

“El cierre durante estos meses ha demostrado que estos centros de sufrimiento son totalmente innecesarios. Pedimos el cierre por las lamentables condiciones de internamiento en las que permanecen nuestras vecinas y vecinos migrantes -exposición a plagas de insectos y ratas, agua fría en las duchas en invierno, encierro durante las noches en habitaciones sin baño y denuncias constantes de malos tratos, entre otras- pero también porque la mera existencia de estos espacios supone una vulneración de los derechos fundamentales. Si la premisa es que todas las personas tenemos los mismos derechos, el encierro por una falta administrativa, -como es encontrarse en una situación administrativa irregular por carecer de permiso de residencia-, no debería permitirse”, ha afirmado la representante. 

Redadas racistas en la ciudad de Valencia
Por otra parte, las organizaciones que forman parte de la Campaña por el cierre de los CIE denuncian que desde hace unos días han aumentado las redadas racistas por parte de la Policía que registra a ciudadanas y ciudadanos por su perfil étnico incluso en las puertas e inmediaciones de las entidades sociales. “El objetivo de estas persecuciones no es otro que llenar el CIE de Zapadores de personas para proceder a su deportación, práctica por la que la ONU lleva denunciando desde hace años al Estado Español”, ha concluido Síscar. 

En este sentido, la plataforma exige que se ponga fin a la violencia institucional que sufren las personas migrantes (redadas racistas, internamiento en CIEs, burorrepresión por una Ley de Extranjería injusta y deportaciones forzadas) e insta a la ciudadanía a movilizarse e implicarse para impedir que se sigan vulnerando los derechos de las personas migrantes. 

Más información: www.ciesno.wordpress.com