divendres, 20 de maig del 2016

CIEs NO alerta de l'estada de menors en el CIE de Sapadors i la falta de protecció que pateixen

[Nota de premsa de CIEsNO - València]

La Campanya pel tancament dels CIE té constància que s'ha internat en el Centre d'Internament de València almenys a cinc possibles menors d'edat d'origen algerià traslladats des d'Algesires, després de ser interceptats en el mar.

Valencia, 20 de maig de 2016.- La Campanya pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIEs NO) constata que, des d'abril, s'han localitzat internats en el CIE de Sapadors almenys a cinc possibles menors algerians traslladats des d'Algesires, que havien sigut interceptats en el mar. Tots ells van manifestar que portaven amb si la seua documentació i que en algun moment del procés l'havien perdut. CIEs NO té constància que alguns ja van ser deportats en dimarts passat, 17 de maig, i els altres estan sent representats per diferents lletrades i lletrats.


En el matí d'avui s'ha presentat a Fiscalia de menors la documentació original dels certificats de naixement de, almenys dos d'ells, però, donada la premura davant una possible expulsió, no s'ha pogut presentar amb una traducció legalitzada.

També s'havia presentat prèviament al jutjat de vigilància del CIE i al que va ordenar l'internament, així com a Fiscalia de menors de València i d'Almeria, un escrit sobre el procés de detecció d'edat, ja que en l'expedient mèdic solament constava la prova òssia, que llançava l'edat exacta de 19 anys, sense haver sigut reconeguts per un mèdic forense. Arran d'açò, s'han obert diligències processals en Fiscalia de menors respecte al possible incompliment del protocol marc de menors no acompanyats.

Ana Fornés, portaveu de CIEs NO, ha afirmat que és “especialment preocupant que se seguisca donant la situació que es prive de llibertat a menors d'edat en el CIE, i que prevalga la llei d'estrangeria sobre la llei de menor, -ha continuat- sobretot, per l'actual presència de Creu Roja en Sapadors, i de la visita institucional per part d'Ajuntament en el dia d'ahir. Açò corrobora que cap de les dues mesures assegura un compliment dels drets humans, ni la protecció de víctimes vulnerables. Definitivament, l'única opció respecte als CIE és el seu tancament immediat i sense condicions”.

Per tot açò, des de CIEs NO sol·licitem de manera urgent a Delegació de Govern que se suspenga cautelarment l'execució de l'expulsió, i que prevalga la Llei del Menor, possibilitant la seua eixida del CIE de Sapadors fins que s'hagen realitzat les proves pertinents, ja que una radiografia òssia no permet determinar l'edat i no se'ls han practicat proves complementàries ni se'ls havia acceptat la seua documentació prèviament per no ser originals.


[Castellà]

CIEs NO alerta de la estancia de menores en el CIE de Zapadores y la falta de de protección que sufren

La Campaña por el cierre de los CIE tiene constancia de que se ha internado en el Centro de Internamiento de Valencia al menos a cinco posibles menores de edad de origen argelino trasladados desde Algeciras, tras ser interceptados en el mar. 

Valencia, 20 de mayo de 2016.- La Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) constata que, desde abril, se han localizado internados en el CIE de Zapadores al menos a cinco posibles menores argelinos trasladados desde Algeciras, que habían sido interceptados en el mar. Todos ellos manifestaron que llevaban consigo su documentación y que en algún momento del proceso la habían perdido. CIEs NO tiene constancia de que algunos ya fueron deportados en martes pasado, 17 de mayo, y los demás están siendo representados por distintas letradas y letrados. 

En la mañana de hoy se ha presentado a Fiscalía de menores la documentación original de los certificados de nacimiento de, al menos dos de ellos, pero, dada la premura ante una posible expulsión, no se ha podido presentar con una traducción legalizada. 

También se había presentado previamente al juzgado de vigilancia del CIE y al que ordenó el internamiento, así como a Fiscalía de menores de Valencia y de Almería, un escrito sobre el proceso de detección de edad, ya que en el expediente médico solo constaba la prueba ósea, que arrojaba la edad exacta de 19 años, sin haber sido reconocidos por un médico forense. A raíz de ello, se han abierto diligencias procesales en Fiscalía de menores respecto al posible incumplimiento del protocolo marco de menores no acompañados. 

Ana Fornés, portavoz de CIEs NO, ha afirmado que es “especialmente preocupante que se siga dando la situación de que se prive de libertad a menores de edad en el CIE, y de que prevalezca la ley de extranjería sobre la ley de menor, -ha continuado- sobre todo, por la actual presencia de Cruz Roja en Zapadores, y de la visita institucional por parte de Ayuntamiento en el día de ayer. Esto corrobora que ninguna de las dos medidas asegura un cumplimiento de los derechos humanos, ni la protección de víctimas vulnerables. Definitivamente, la única opción respecto a los CIE es su cierre inmediato y sin condiciones”. 

Por todo ello, desde CIEs NO solicitamos de manera urgente a Delegación de Gobierno que se suspenda cautelarmente la ejecución de la expulsión, y que prevalezca la Ley del Menor, posibilitando su salida del CIE de Zapadores hasta que se hayan realizado las pruebas pertinentes, puesto que una radiografía ósea no permite determinar la edad y no se les han practicado pruebas complementarias ni se les había aceptado su documentación previamente por no ser originales.