divendres, 27 de novembre del 2015

Crida a la mobilització per al Judici Popular al CIE el 30 de gener

[CATALÀ, 
más abajo en castellano]

Després d'anys denunciant la vulneració dels Drets Humans que s'han comès al CIE, de trencar l'opacitat que hi regnava, de judicialitzar els casos de vulneració de drets. Després que el CIE acabés amb la vida de Mohammed, l'Idrissa i l'Alik. Després que milers de persones es mobilitzessin fins a les seves portes, exigint que es clausurin aquests centres de la vergonya. Després d'interposar desenes de queixes als jutges de control per exigir canviar unes condicions d'estància que trepitgen la dignitat de qualsevol persona. Després que el Parlament de Catalunya s'hagi posicionat, en una resolució històrica, a favor del seu tancament. Ara el CIE ha tancat per obres. I ara, estem disposades a que no torni a obrir, i a que les obres siguin l'escletxa que ens permeti viure en una ciutat que garanteixi la lliure circulació de totes les persones independenmet del seu origen, etnia, religió o situació juridica.

En aquest context, inaugurem un cicle de mobilitzacions per aconseguir el tancament del CIE i guanyar terreny en la lluita contra totes les formes de racisme institucional. La campanya comença amb l'aprovació d'una Declaracio Institucional el divendres 27 de novembre, per part de l'Ajuntament de Barcelona, que aposta pel tancament del CIE de la Zona Franca, per la garantia del dret a la mobilitat de totes les persones que viuen a la ciutat, per la fi de les batudes racistes i per la fi de les deportacions exprés. 

La campanya, que té per objectiu aconseguir el tancament definitiu del CIE, és l'inici del camí irreversible per aconseguir fer de Barcelona, com València, Madrid i tantes d'altres, una ciutat sense fronteres. 

És irreal que durant el temps que duri el tancament a Catalunya no es privarà de llibertat a cap persona per la seva situació administrativa. Per això denunciem novament les deportacions de persones migrades que el Ministeri d'Interior està portant a terme sense que passin pel CIE, aprofitant la detenció de 72 hores sense assistència lletrada i sense la possibilitat que un jutjat revisi la seva ordre d’expulsió. Igualment denunciem les detencions de molts veïns i veines i el seu trasllat a altres CIE de l'Estat Espanyol. Aquests trasllats augmenten la indefensió perquè a més de la privació de llibertat es desvincula les persones del seu entorn social i familiar, i es dificulta la seva defensa lletrada. Volem que el CIE no es torni a obrir, però també que cessin les batudes i aquestes deportacions que es realitzen sense cap mena de garantia

Per això cridem a la mobilització, a omplir els carrers i a exigir, una vegada més, que rebutgem el racisme institucional i no tolerem les fronteres quotidianes. Des d'avui, fins al febrer, Tancarem el CIE convocarà actes i accions que culminaran, el dia 30 de gener, amb una gran mobilització, que assenyalarà el CIE i el condemnarà a formar part del passat. Farem un Judici Popular al CIE. Vols participar-hi? Sense tu no serà possible, i només juntes tenim la oportunitat de fer-ho real. Amb el racisme, prou contemplacions, prou CIE, prou batudes, i prou deportacions

T'hi esperem! 

#CIEMaiMés

[CASTELLANO]
Llamamiento a la movilización para el Juicio Popular al CIE el 30 de enero

Después de años denunciando la vulneración de Derechos Humanos que se han cometido en el CIE, de romper la opacidad que reinaba, de juicializar los casos de vulneració de derechos. Después que el CIE terminara con la vida de Mohammed, Idrissa y Alik. Después que miles de personas se moVilizaran hasta sus puertas, exigiendo que se clausuren estos centros de la vergüenza. Después de interponer decenas de quejas a los jueces de control para exigir cambiar unas condiciones de estancia que pisotean la dignidad de cualquier persona. Después que el Parlamento de Cataluña se haya posicionado, en una resolución histórica, a favor de su cierre. Ahora el CIE ha cerrado por obras. Y ahora, estamos dispuestas a que no vuelva a abrir, y a que las obras sean la grieta que nos permita vivir en una ciudad donde se garantice la libre circulación de todas las personas independientemente de su origen, etnia, religión o situación jurídica. 

En este contexto, inauguramos un ciclo de movilizaciones para conseguir el cierre del CIE y ganar terreno en la lucha contra las diversas formas de racismo institucional. La campaña se inicia con la aprobación de una Declaración Institucional el viernes 27 de noviembre, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que apuesta por el cierre del CIE de la Zona Franca, por la garantía del derecho a la movilidad de todas las personas que viven en la ciudad, por acabar con las redadas  racistas y por poner fin a las deportaciones exprés.

La campaña, que tiene como objetivo conseguir el cierre definitivo del CIE, es el inicio del camino irreversible para conseguir hacer de Barcelona, como Valencia, Madrid y otras muchas, una ciudad sin fronteras.

Es irreal pensar que durante el tiempo que dure el cierre, en Cataluña no se privará de libertad a ninguna persona por su situación administrativa. Por esto, denunciamos de nuevo las deportaciones de personas migradas que el Ministerio del Interior está llevando a cabo sin que pasen por el CIE, aprovechando la detención de 72 horas sin asistencia letrada y sin la posibilidad que un juzgado revise su orden de expulsión. Igualmente, denunciamos las detenciones de muchos vecinos y vecinas y su traslado a otros CIE del Estado Español. Estos traslados aumentan la indefensión porque además de la privación de libertad se desvincula a las personas de su entorno social y familiar y se dificulta su defensa letrada. Queremos que el CIE no se vuelva a abrir pero también que cesen las redades y las deportaciones que se realizan sin ninguna garantía. 

Por todo esto llamamos a la movilización, a llenar las calles y a exigir, una vez más, que rechazamos el racismo institucional y no toleramos las fronteras cuotidianas. Desde hoy, hasta febrero, Tancarem el CIE convocará actos y acciones que culminarán, el día 30 de enero, en una gran movilización, que señalará el CIE y lo condenará a formar parte del pasado. Haremos un Juicio Popular. ¿Quieres participar? Sin ti no será posible, y solamente juntas tenemos la oportunidad de hacerlo real. Con el racismo, basta contemplaciones, basta CIE, basta batidas y basta deportaciones.

Te esperamos!

#CIEMaiMés