dijous, 30 de juliol del 2015

Tornem a visibilitzar les Fronteres Invisibles

 [CAT, en castellano tras el salto]

FRONTERES INVISIBLES 2015

Enguany tornem a sumar-nos a l'acció Fronteres Invisibles que promou la plataforma A desalambrar des del 2009, i que Tanquem els CIEs farem per tercer any consecutiu.

Diumenge 2 d'agost de 2015 serem a la platja del Bogatell de Barcelona, al final de la Rambla de Poblenou, de 9 a 21h, amb la instal·lació de cartells informatius, creus i altres símbols funeraris, recordant que la Mediterrània és una fosa comuna i que els culpables són els països occidentals i les seves polítiques migratòries.

Aquesta vegada creixem en continguts i aliances, amb una programació molt rica de 16 a 21h


Avui sortim al carrer per donar visibilitat a allò que s'invisibilitza, allò que rarament apareix als mitjans de comunicació: ELS MILERS DE MORTS I DESAPARICIONS PRODUÏDES DURANT ELS PROCESSOS MIGRATORIS. 
Persones mortes i desaparegudes a les fronteres, als CIE, durant les deportacions, al mar, en saltar les tanques. Persones assassinades per la política europea i la seva militarització de les fronteres, les convencions com Eurosur o el conveni de Dublín II, per la policia, per l'agència FRONTEX que prioritza controlar i impedir la migració en comptes de rescatar persones. 
Morts envoltades de silenci, indiferència, com si la societat europea sentís que són persones de categoria inferior. Morts que sovint són amagades per la policia i les institucions. Hi ha comptabilitzades més de 30.000 morts des de 1988; les famílies de moltes d'aquestes persones encara els esperen. 

PROGRAMACIÓ
9-21h Instal·lació Fronteres Invisibles
16h Watch the Med - Taller: Telèfon d'alarma autogestionat
17h Refugiados indignados i Espacio del Inmigrante - La lluita local de migrants i refugiats
18h Simbiosis Kolective - MCs i rap freestyle per la llibertat de moviment
18:30h Espacio del Inmigrante - Performance
19h Mujeres Bastet - El activisme de les dones
20h Ibrahima Seydi - Els assentaments africans a Barcelona

COL·LABOREN
Tanquem els CIEs · @TanquemelsCIEs · facebook.com/ciesno
Stop Mare Mortum · @stopmaremortum · bit.ly/StopMareMortum
Espacio del inmigrante · @EspacioInmigran · facebook.com/espaciodelinmigrante.raval
Watch the Med · @WatchTheMed · facebook.com/watchthemed.alarmphone
Simbiosis Kolective · #SimbiosisKolective · bit.ly/SimbiosisKolectiveFB
Ibrahima Seydi · facebook.com/ibrahima.seydi.56 · facebook.com/Almafricana
Mujeres Bastet

MÉS INFORMACIÓ
[CASTELLANO]

FRONTERAS INVISIBLES 2015

Este año nos volvemos a sumar a la acción Fronteras Invisibles que promueve la plataforma A desalambrar desde 2009, y que Tanquem els CIEs haremos por tercer año consecutivo.

El domingo 2 de agosto de 2015 estaremos en la playa de Bogatell de Barcelona,  al final de la Rambla de Poblenou, de 9 a 21h con la instalación de carteles, cruces y otros símbolos funerarios, recordando que el Mediterráneo es una fosa común y que los culpables son los países occidentales y sus políticas migratorias.

Esta vez crecemos en contenidos y alianzas, con una programación muy rica de 16 a 21h


Hoy salimos a la calle para dar visibilidad a lo que se invisibiliza, lo que raramente aparece a los medios de comunicación: LAS MILES DE MUERTES Y DESAPARICIONES PRODUCIDAS DURANTE LOS PROCESOS MIGRATORIOS.
Personas muertas y desaparecidas en las fronteras, en los CIE, durante las deportaciones, en el mar, al tratar de saltar las vallas. Personas asesinadas por la política europea y su militarización de las fronteras, sus convenciónes como Eurosur o el convenio de Dublín II, por su policía, por la agencia FRONTEX que prioriza controlar e impedir la migración en lugar de rescatar a personas.
Muertes envueltas en silencio, indiferencia, como si la  sociedad europea sintiera que son personas de categoría inferior. Muertes a menudo ocultadas por la policía y las instituciones. Hay contabilizadas más de 30.000 desde 1988; a muchas de estas personas, su familia las sigue esperando.

PROGRAMACIÓN
9-21h Instalación Fronteras Invisibles
16h Watch the Med - Taller: Teléfono de alarma autogestionado
17h Refugiados indignados y Espacio del Inmigrante - La lucha local de inmigrantes y refugiados
18h Simbiosis Kolective - MCs y rap freestyle por la libertad de movimiento
18:30h Espacio del Inmigrante - Performance
19h Mujeres Bastet - El activismo de las mujeres
20h Ibrahima Seydi - Los asentamientos africanos en Barcelona

COLABORAN
Tanquem els CIEs · @TanquemelsCIEs · facebook.com/ciesno
Stop Mare Mortum · @stopmaremortum · bit.ly/StopMareMortum
Espacio del inmigrante · @EspacioInmigran · facebook.com/espaciodelinmigrante.raval
Watch the Med · @WatchTheMed · facebook.com/watchthemed.alarmphone
Simbiosis Kolective · #SimbiosisKolective · bit.ly/SimbiosisKolectiveFB
Ibrahima Seydi · facebook.com/ibrahima.seydi.56 · facebook.com/Almafricana
Mujeres Bastet

MÁS INFORMACIÓN