dilluns, 16 de març del 2015

[NdP]Primera querella d'un immigrant subsaharià per haver patit una devolució en calent a la Frontera Sud[CAT, más abajo en castellano]                                 Vídeo-testimoni d'una devolució en calent

Comunicat de la Campanya estatal pel tancament dels CIE
Comissió Frontera Sud

Per primera vegada un immigrant subsaharià presenta una querella davant les autoritats per haver estat objecte d’una devolució en calent.

En els propers dies, el ministre d'Interior inaugurarà les anomenades "noves oficines d'asil" per a immigrants al pas fronterer de Beni Nzar, Melilla. Com diverses organitzacions de drets humans han estat denunciant, aquestes oficines són un frau. Arribar al pas fronterer està vetat per a comunitats com la subsahariana, que no tenen una altra via que saltar la tanca, amb el consegüent perill per a la seva integritat física. Però a més, la major part de migrants que creuen d'aquesta manera són retornats en calent al Marroc, sense garanties mèdiques i sense respectar la Llei d'Estrangeria ni la legislació internacional.

Aquest és el cas de Renaud Nyame "Belletti", ja conegut per l'opinió pública per denunciar xantatges i abusos per part de la Guàrdia Civil en la seva estada a Melilla. Avui presentem la querella que s'ha interposat als jutjats de Melilla on ell mateix denuncia la seva devolució en calent l’1 de maig de 2014 i aporta material audiovisual que ho prova.

Aquest mateix matí han estat lliurades a la Subdelegació del Govern de Barcelona les més de 700 signatures que entitats, col•lectius i individus han subscrit en l'última setmana per exigir que s'aturi la seva deportació.
Renaud es troba des del 24 de febrer tancat al CIE de Zona Franca on espera la seva expulsió, la qual es preveu imminent, després de 9 mesos de bloqueig a Melilla. Tot i que la seva parella ha presentat un recurs d'arrelament per interrompre l'internament al CIE, que la seva família l'espera a Espanya i que s'ha denunciat reiteradament la seva situació i assetjament per part de les autoritats, el Govern està decidit a deportar Renaud sense miraments, negant-li així l'oportunitat de regularitzar-se.

Renaud és un testimoni presencial de l'entramat migratori al voltant de la frontera sud, de manera que el seu testimoni és imprescindible per aclarir les vulneracions dels drets humans que pateixen les persones migrants, com són les devolucions en calent. Per tot això, exigim que es paralitzi la seva expulsió del territori nacional i que sigui posat en llibertat immediatament.

Així mateix, exigim novament el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers i que s'aturin immediatament les devolucions en calent en els perímetres fronterers de Ceuta i Melilla. Per una política migratòria que deixi de banda la repressió, l'arbitrarietat, el racisme i el frau.

Barcelona, 16 de març de 2015.


[CAST]                                                                  Vídeo-testimonio de una devolución en caliente

Comunicado de la Campaña estatal por el cierre de los CIE
Comisión Frontera Sur

Por primera vez un inmigrante subsahariano presenta una querella ante las autoridades por haber sido objeto de una devolución en caliente.

En los próximos días, el ministro de Interior se dispone a inaugurar las conocidas como "nuevas oficinas de asilo" para inmigrantes en el paso fronterizo de Beni Nzar, Melilla. Como varias organizaciones de DDHH han venido denunciando, esas oficinas son un fraude. Llegar al paso fronterizo está vetado para comunidades como la subsahariana, que no tienen otra vía que saltar la valla, con el subsiguiente peligro para su integridad física. Pero además, la mayor parte de migrantes que cruzan de este modo son devueltos en caliente a Marruecos, sin garantías médicas y sin respetar la Ley de Extranjería ni la legislación internacional.

Este es el caso de Renaud Nyame "Belletti", ya conocido por la opinión pública por denunciar chantajes y abusos por parte de la Guardia Civil en su estancia en Melilla. Hoy presentamos la querella que se ha interpuesto en los juzgados de Melilla donde él mismo denuncia su devolución en caliente el pasado 1 de mayo de 2014 y aporta material audiovisual que lo prueba.

Esta misma mañana han sido entregadas en la Subdelegación del Gobierno de Barcelona las más de 700 firmas que entidades, colectivos e individuos han suscrito en la última semana para exigir que se pare su deportación.

Renaud se encuentra desde el pasado 24 de febrero encerrado en el CIE de Zona Franca donde espera su expulsión, la que se prevé inminente, tras 9 meses de bloqueo en Melilla. A pesar de que su pareja ha presentado un recurso de arraigo para interrumpir el internamiento en el CIE, que su familia lo espera en España y que se ha denunciado reiteradamente su situación y acoso por parte de las autoridades, el Gobierno está decidido a deportar a Renaud sin miramientos, negándole así la oportunidad de regularizarse.

Renaud es un testigo presencial del entramado migratorio en torno a la frontera sur, por lo que su testimonio resulta imprescindible para arrojar luz sobre las vulneraciones de los derechos humanos que sufren las personas migrantes, como son las devoluciones en caliente. Exigimos por esto y todo lo anterior, que se paralice su expulsión del territorio nacional y sea puesto en libertad de inmediato.

A su vez, exigimos nuevamente el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y que se detengan inmediatamente las devoluciones en caliente en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla. Por una política migratoria que deje de lado la represión, la arbitrariedad, el racismo y el fraude.

Barcelona, a 16 de marzo de 2015.