dimecres, 11 de febrer del 2015

El debat sobre l'existència dels CIE arriba al Parlament

[CAT, más abajo en castellano]

Nota de premsa de Tanquem els CIEs

EL DEBAT SOBRE L'EXISTÈNCIA DELS CENTRES D'INTERNAMENT D'ESTRANGERS ARRIBA AL PARLAMENT DE CATALUNYA


El passat mes de novembre, es va presentar i aprovar al Parlament de Catalunya la moció presentada per ERC “Interpel·lació al Goverm sobre les garanties jurídiques i la tutela dels drets fonamentals de la població immigrant a Catalunya, especialment en el sistema penitenciari” i es va crear un grup de treball, depenent de la Comissió de Justicia i Drets Humans, sobre el model dels Centres d'Internament d'Estrangers.

La primera sessió ja va tenir lloc el passat dia 15 de gener en què van intervenir representants de la Comissió d'estrangeria de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, del sindicat Comissions Obreres i de la Unió General de Treballadors entre d'altres. Les properes compareixences estan previstes per als dies 12 de febrer i 12 de març en què hi intervindran les organitzacions de DDHH, el Síndic de Greuges i altres experts en la matèria.

Des de la Campanya Tanquem els CIEs celebrem la creació d'aquest grup de treball i entenem que és fruit de la trajectòria de les organitzacions de Drets Humans de Catalunya i l'Estat Espanyol, que dia a dia han estat presents en la quotidianitat dels CIE i han visibilitzat cada vulneració de drets que en aquests s'hi ha donat. No obstant això, creiem imprescindible que el contingut que es tracti en el grup de treball vagi més enllà de la realitat dels CIE, qüestioni la seva existència i plantegi línies resolutives que contribueixin a la construcció de models que garanteixin el dret a la mobilitat.

Per exposar la posició de la campanya Tanquem els CIE en el marc del grup parlamentari i per aprofundir en la capacitat del grup de treball de contribuir a la lluita pel tancament dels CIE, us convoquem a la roda de premsa que tindrà lloc davant del Parlament el proper dijous dia 12 de febrer a les 15h 30min., abans de l'inici de les compareixences programades per a aquell dia.[CAST, més amunt en català]

Nota de prensa de Tanquem els CIEs

EL DEBATE SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS LLEGA AL PARLAMENTO DE CATALUÑA


El pasado mes de noviembre se aprobó en el Parlamento de Cataluña la moción presentada por ERC “Interpelación al Gobierno sobre las garantías jurídicas y la tutela de los derechos fundamentales de la población inmigrante en Cataluña, especialmente en el sistema penitenciario” y se creó un Grupo de Trabajo, que pertenece a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sobre el modelo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

En la primera sesión, celebrada el pasado 15 de enero, intervinieron representantes de la Comisión de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), del Sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), entre otros. Las próximas comparecencias están previstas para los días 12 de febrero y 12 de marzo en las que intervendrán las organizaciones de Derechos Humanos, el Síndic de Greuges y otras personas expertas en la materia.

Desde la Campaña Tanquem els CIE celebramos la creación de este Grupo de Trabajo y entendemos que es fruto de la trayectoria de las organizaciones de Derechos Humanos de Cataluña y el Estado Español, que a día a día han estado presentes en la cotidianidad de los CIE y han visibilizado cada vulneración de derechos que se han dado en estos centros. No obstante, nos parece imprescindible que el contenido que se trate en este Grupo de Trabajo vaya más allá de la realidad de los CIE, cuestione la existencia de estos y plantee líneas resolutivas que contribuyan a la construcción de modelos que garanticen el derecho a la movilidad.

Para exponer la posición de la Campaña Tanquem els CIE en el marco del grupo parlamentario y para profundizar en la capacidad del Grupo de Trabajo de contribuir a la lucha por el cierre de los CIE, convocamos a una rueda de prensa que tendrá lugar delante del Parlamento el próximo jueves 12 de febrero a las 15.30 h antes del inicio de las comparecencias programadas para ese día.