dijous, 3 d’abril del 2014

Tres agents de la policia nacional imputats en el procés que investiga les agressions al CIE la nit de cap d'any.

NOTA DE PREMSA DE TANQUEM ELS CIE [CAT. Más abajo en castellano]

Tres agents de la policia nacional imputats en el procés que investiga les agressions al CIE la nit de cap d'any.

El Jutjat d'Instrucció núm. 9 de Barcelona ha citat a declarar qualitat de imputats tres agents de la policia nacional que van intervenir en els fets del passat 31 de desembre i l'1 de gener al CIE de la Zona Franca. El mateix dia 4 d’abril a les 11:30h també han estat citats a declarar com a testimonis del cas: el director del CIE de la Zona Franca, el subdirector de Seguretat  i el responsable de les unitats antiavalots que van intervenir al CIE  la tarda-nit del 31 de desembre.Aquesta mesura ha estat presa després que el Jutjat prengués declaració a les persones que van denunciar haver estat agredides tant per agents de la policia nacional encarregats de custodiar el CIE com per part d'agents antiavalots. Així mateix , tot i que tant l'acusació particular com el ministeri fiscal havien sol·licitat les gravacions recollides per les càmeres del CIE per aclarir els fets, el CIE, tot i saber que hi havia una investigació oberta sobre aquests fets, no les va conservar. Això va suposar que quan van ser requerides pel Jutjat, la Policia Nacional va respondre que aquestes imatges havien estat eliminades en permetre que es regravés a sobre almenys 13 dies després dels fets.

Cal destacar que un dels agents imputats és cap de torn al CIE. Aquest mateix agent era el responsable de torn el passat 5 de febrer de 2014, quan van tenir lloc els fets que van acabar en un judici de faltes contra tres agents de policia per maltractaments.  Volem remarcar que aquest agent ha estat assenyalat en diferents ocasions per part dels interns com una persona violenta i agressiva, responsable d'un torn de policies sobre el qual pesa el major nombre de queixes i denúncies. És per això que instem al director del CIE de la Zona Franca i a la Prefectura Provincial de Policia que cessin immediatament aquest agent de qualsevol càrrec o responsabilitat en el CIE de la Zona Franca i que efectuïn les mesures pertinents per depurar responsabilitats.

Entenem que aquestes imputacions , així com les citacions en qualitat de testimonis suposen un pas més en la lluita contra els maltractaments i la impunitat en el CIE de la Zona Franca , ja que després d'anys denunciant els obstacles en la investigació de situacions de maltractaments al CIE, estem aconseguint que es duguin a terme investigacions efectives.

Així mateix, us convoquem a una roda de premsa de valoració després de les declaracions judicials:

Dia: 04/04/14 
Hora: 13h 
Lloc: Ciutat de la Justícia. Porta Gran Via.NOTA DE PRENSA DE TANQUEM ELS CIE [CAST. Més amunt en català]

Tres agentes de la policía nacional imputados en el proceso que investiga las agresiones en el CIE la noche de fin de año.


El Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona ha citado a declarar en calidad de imputados a tres agentes de la policía nacional que intervinieron en los hechos del pasado 31 de Diciembre y el 1 de Enero en el CIE de la Zona Franca. El mismo 4 de Abril a las 11:30h también han  sido citados a declarar en calidad de testigos el Director del CIE de la Zona Franca y el Subdirector de Seguridad, así como al Responsable de la unidades antidisturbios que intervinieron en la tarde noche del 31 de Diciembre.

La imputación de los agentes, solicitada reiteradamente por la acusación particular,  se produce después de que el Juzgado tomara declaración a las personas  internas que denunciaron haber sido agredidas tanto por agentes de la policía nacional encargados de custodiar el CIE como por parte de agentes antidisturbios la noche del 31 de Diciembre.

Esta medida ha sido tomada después de que el Juzgado tomara declaración a las personas que denunciaron haber sido agredidas dichos días tanto por agentes de la policía nacional encargados de custodiar el CIE como por parte de agentes antidisturbios. Asimismo, a pesar de que tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal habían solicitado las grabaciones recogidas por las cámaras del CIE para esclarecer lo sucedido, el CIE, aún a sabiendas de que había una investigación abierta sobre los hechos, no conservó las mismas. Ello supuso que cuando fueron requeridas por el Juzgado, la Policía Nacional respondió que dichas imágenes habían sido eliminadas al permitir que se regrabara encima de las mismas al menos 13 días después de los hechos.

Cabe destacar que uno de los agentes imputados es jefe de turno en el CIE. Este mismo agente era el responsable del turno de el pasado 5 de Febrero de 2014, cuando tuvieron lugar los hechos que acabaron en un juicio de faltas contra tres agentes de policía  del CIE por maltrato.  Queremos remarcar que este Jefe de Turno  ha sido señalado en diferentes ocasiones por parte de los internos como una persona violenta y agresiva, responsable de un turno de policías sobre el que pesa el mayor número de quejas y denuncias. Es por ello que instamos al Director del CIE de la Zona Franca, y a la Jefatura Provincial de Policía a que cesen inmediatamente a dicho agente de cualquier cargo o responsabilidad en el CIE de la Zona Franca así como que emprendan las mediadas pertinentes para depurar responsabilidades.

Entendemos que dichas imputaciones, así como las citaciones en calidad de testigos, suponen un paso más en la lucha contra los malos tratos y la impunidad en el CIE de la Zona Franca ya que tras años denunciando los obstáculos en la investigación de situaciones de vulneración de derechos en el CIE estamos consiguiendo que se lleven a cabo investigaciones efectivas.


Se convoca a una rueda de prensa de valoración después de las declaraciones judiciales:

Dia: 04/04/14 
Hora: 13h 
Lugar: Ciutat de la Justícia. Porta Gran Via