dimarts, 25 de febrer del 2014

#Welcome2BarCIElona - Acció al Mobile World Congress


Català (más abajo en castellano)

Activistes de Tanquem els CIE es colen al recinte d'entrada del MWC per denunciar l'existència del CIE de Barcelona 


Aquest matí, un grup d'activistes de la Campanya Tanquem els CIE's ha aconseguit colar-se al recinte d'entrada del World Mobile Congress i distribuir entre els assistents al Congrés uns fulletons informatius que els alertaven de l'existència del Centre d'Internament d'Estrangers de Zona Franca de Barcelona, a poc més de 5 min del recinte.

Al fulletó distribuït, donaven la benvinguda als congressistes i els recomanaven no perdre la documentació, especialment si eren extracomunitaris, perquè podien acabar tancats al Centre d'Internament de Barcelona. Tot seguit, se'ls explicava les condicions en què es troben detingudes les persones internes al CIE i finalment se'ls desvetllava que es tractava d'una acció de sensibilització.

L'acció s'ha pogut fer a la porta mateixa del recinte, ja que els activistes -vestits d'hostesses- han aconseguit passar desapercebuts entre els assistents d'importants companyies multinacionals. Després de mitja hora i d'haver repartit prop de 500 fulletons, l'organització del MWC s'ha assebentat de l'acció i ha ordenat la intervenció dels mossos d'esquadra. Aquests, han expulsat les hostesses de la zona, sota amenaça de detenció, amb arguments com "aquesta informació ha arribat on no havia d'arribar" i "a dins estan molt enfadats". 

L'acció ha estat un èxit, ja que ha generat l'interès de molts dels assistents per la vergonyosa realitat dels CIE a Espanya i ha tingut una forta repercussió a les xarxes socials amb l'etiqueta #Welcome2BarCIElona. Amb aquesta acció, la Campanya Tanquem els CIE inicia una nova línia d'acció que pretén aportar una dosi de crua realitat a la marca Barcelona. De la mateixa manera que els turistes o congressistes coneixen la Sagrada Família o el Parc Güell, haurien de conèixer l'existència d'aquests centres d'excepcionalitat jurídica a la ciutat. Una ciutat com Barcelona que, tot i ser referència en alguns sectors, segueix tancant els ulls davant d'una institució on es vulneren els drets humans de forma sistemàtica.


Castellano (més amunt en català)

Activistas de Tanquem els CIE se cuelan en el recinto de entrada del MWC para denunciar la existencia del CIE de BarcelonaHoy por la mañana un grupo de activistas de la Campaña Tanquem els CIEs ha conseguido colarse en el recinto de entrada del World Mobile Congress y distribuir entre los asistentes al congreso folletos informativos que alertaban de la existencia del Centro de Internamiento de Extranjeros ubicado en la Zona Franca de Barcelona a menos de 5 minutos del recinto.

En el tríptico que han distribuído, daban la bienvenida a los congresistas y les recomendaban no perder de vista la documentación, especialmente si eran extracomunitarios ya que podían acabar encerrados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona. Acto seguido, se les explicaban las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas internas en el CIE; desvelando finalmente que se trataba de una acción de sensibilización.

La acción se ha podido llevar a cabo en la propia puerta del edificio ya que las activistas -vestidas de azafatas- han conseguido pasar desapercibidas entre los asistentes de importantes compañías multinacionales. Tras media hora y una vez repartidos casi 500 folletos, la organización del MWC se ha dado cuenta de la acción y ha ordenado la intervención de los mossos de esquadra. Éstos han expulsado a las azafatas de la zona bajo amenaza de detención con argumentos como "esta información ha llegado donde no tenía que haber llegado" y "dentro están muy enfadados".

La acción ha sido un éxito ya que ha generado interés en muchos de los asistentes por la vergonzosa realidad de los CIE en España y ha tenido una gran repercusión en las redes sociales con la etiqueta  #Welcome2BarCIElona. Con esta acción la Campaña Tanquem els CIE inicia una nueva línea de acción que pretende aportar una dosis de cruda realidad a la marca Barcelona. De la misma manera que turistas o  congresistas conocen la Sagrada Familia o el Parque Güell, deberían conocer la existencia de estos centros de excepcionalidad jurídica en la ciudad. Una ciudad como Barcelona que a pesar de ser referente en algunos sectores, sigue cerrando los ojos ante una institución en la que se vulneran los derechos humanos de forma sistemática.

Fotos: Ton Meda y FOTOMOVIMIENTO.