divendres, 14 de juny del 2013

El judici dels assentaments de Poble Nou marcat pel Dia contra els CIE

Nota de premsa


CATALÀ [Más abajo en castellano]

Aquest dissabte 15 de juny ha estat designat, per diverses organitzacions de l’Estat com a "DIA CONTRA ELS CENTRES D'INTERNAMENT D'ESTRANGERS". La proposta pretén donar visibilitat a l’existència dels CIE i demanar-ne el seu tancament a partir de diferents activitats repartides per tot l’Estat. Es poden consultar totes les activitats que es faran a Catalunya i la resta de l’Estat al blog 15jdiacontraloscie.wordpress.com.

Com ja s’ha posat de manifest en d’altres ocasions, i tal com ratifica l’informe que acaba de publicar el relator especial de la ONU sobre racisme Mutuma Ruteere, les condicions de la majoria de CIE a Espanya vulneren els drets humans bàsics de les persones internes.

Al mateix informe el relator especial fa referència a les naus del Poble Nou de Barcelona, les condicions de vida de les quals titlla com a “inhumanes i degradants”. Avui divendres, se celebra el judici de la Nau del carrer Puigcerdà a la ciutat de la Justícia, per tal de decidir sobre el possible desallotjament de l’espai. Algunes persones que habiten a les naus i entitats i associacions del barri del Poble Nou han manifestat en diverses ocasions la falta de respostes de l’administració a les demandes d’habitatge formulades reiteradament, així com les actituds repressives de l’Ajuntament de Barcelona envers el conflicte.

Així doncs, aquest cap de setmana, la ciutat de Barcelona i la resta de l’Estat es posicionen clarament pel tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers i per la fi del racisme institucionalitzat, exigint responsabilitats i respostes a l’administració que, fins avui dia, s’ha mantingut sorda a totes les demandes.

[CASTELLANO]

El judici dels assentaments de Poble Nou marcat pel dia contra els CIE 

Este sábado 15 de junio ha sido designado por varias organizaciones del Estado como “DÍA CONTRA LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS”. La propuesta pretende dar visibilidad a la existencia de los CIE y pedir su cierre a partir de diferentes actividades repartidas por todo el Estado. Se pueden consultar todas las actividades que se harán en Cataluña y el resto del Estado en el blog: 15jdiacontraloscie.wordpress.com.

Como ya se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones, y tal como ratifica el informe que acaba de publicar el relator especial de la ONU sobre racismo Mutuma Ruteere, las condiciones de la mayoría de los CIE en España vulneran los derechos humanos básicos de las personas internas.

En el mismo informe el relator especial se refiere a las condiciones de vida de las naves del Poble Nou de Barcelona, las cuales considera “inhumanas y degradantes”. Hoy viernes, se celebra el juicio de la Nave de la calle Puigcerdà en la Ciudad de la Justicia, para decidir sobre el posible desalojo del espacio. Varias personas que habitan en las naves y entidades y asociaciones del barrio del Poble Nou han manifestado en varias ocasiones la falta de respuestas de la administración a las demandas de vivienda formuladas reiteradamente, así como las actitudes represivas del Ayuntamiento de Barcelona en relación al conflicto.

Así pues, este fin de semana, la ciudad de Barcelona y el resto del Estado, se posicionan claramente por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y por el fin del racismo institucionalizado, exigiendo responsabilidades y respuestas a la administración que, hasta hoy en día, ha hecho caso omiso a las demandas.

Per a més informació, escriviu a tanquemelscies@gmail.com