dilluns, 8 d’abril del 2024

Exigim que continui la tramitació parlamentària de la #ILPregularización


El dimarts 9 d’abril en el Ple del Congrés es votarà la presa en consideració de la ILP per una Regularització Extraordinària de persones en situació irregular. Si el PSOE vota en contra junt amb PP i VOX, el recorregut de la iniciativa s’haurà acabat sense haver estat mai debatuda al Congrés.

Aquesta possibilitat és inadmissible.

Des de Tanquem els CIE hem acompanyat l’esforç enorme del moviment de persones migrants de tot l’estat per recollir les 700.000 firmes de ciutadans i ciutadanes amb DNI espanyol que demanem la regularització que afectaria al voltant de mig milió de persones.

També sabem les greus conseqüències que té la política migratòria, amb una llei d’estrangeria racista i injusta, per a la vida de milers de persones en situació irregular, sempre abocades a la precarietat i la discriminació, sempre amenaçades per la possibilitat de l’internament en un CIE i la deportació.

Senyores i senyors diputats del PSOE, no caiguin en el parany de la dreta, siguin coherents amb les regles del joc democràtic que vostès mateixos han dissenyat. El moviment estatal #RegularizaciónYa ha complert sobradament la seva part. Ara els toca a vostès continuar la tramitació parlamentària prevista. La proposta ha de ser debatuda àmpliament al Congrés.

No fer-ho i eliminar la possibilitat de sentir en seu parlamentària tots els arguments que sustenten aquesta iniciativa abans de ser votada no sols és una nova mostra del racisme institucional que nega els drets a les persones en situació irregular, sinó que també ignora i menysté la voluntat de 700.000 ciutadans i ciutadanes que hem manifestat la nostra demanda de regularització extraordinària.

Senyores i senyors diputats del PSOE, exigim que el dimarts 9 d’abril no bloquegin el recorregut previst de la  #ILPregularización.

#ILPregularización

dijous, 4 d’abril del 2024

13 d'abril. Jornada contra el racisme a Ripoll

El dissabte 13 d'abril participarem en la Jornada contra el racisme que se celebrarà a Ripoll. La jornada, organitzada per la Plataforma Antifeixista del Ripollès, se celebrarà a partir de les 11h al passeig de Ragull de Ripoll. Totes som ripolleses!diumenge, 4 de febrer del 2024

Tarajal, no oblidem! 10 anys exigint veritat, justícia i reparació

El dissabte 3 de febrer s'ha realitzat la XI Marxa per la dignitat a la platja de Tarajal (Ceuta), però també a diverses ciutats de l'estat. 

A Barcelona, col·lectius migrants, antiracistes i contra el feixisme de Catalunya ens hem citat a la platja del Somorrostro, davant de l'Hospital del Mar, per recordar el que va passar el 6 de febrer de 2014 al Tarajal. Uns fets per als quals continuem demanant veritat, justícia i reparació.[CAT, más abajo en castellano]

Manifest de la XI Marxa per la Dignitat

Un any més, ens reunim a la platja del Tarajal per denunciar i exigir justícia per la mort de 14 dels nostres germans el 6 de febrer de 2014: Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise i un altre company el nom del qual desconeixem. Un any més, ens reunim per a fer memòria i continuar reivindicant que ningú mereix morir a les fronteres buscant una vida millor.

Es compleixen 10 anys de la Tragèdia del Tarajal, 10 anys de dolor, d'impunitat i d'injustícia, però també, 10 anys de lluita, de resistència i de força col·lectiva.

En aquesta platja, fa 10 anys, 14 persones van morir ofegades mentre la Guàrdia Civil els disparava amb boles de goma i els llançava material antidisturbis per tal d’evitar que arribessin a la costa. 23 persones van ser retornades a les autoritats marroquines des de la mateixa platja i sense accés a cap procediment formal. Les autoritats no els van auxiliar. Les autoritats no es van posar en contacte amb les seves famílies. Al llarg d'aquests anys, i malgrat les denúncies, les autoritats no han investigat prou aquests fets, no s'han depurat responsabilitats i el cas s'ha tancat deixant a les famílies sense respostes i sense justícia.

La Tragèdia del Tarajal no és un cas aïllat, forma part d'un sistema pervers, racista, colonial i supremacista blanc que menysprea i assassina els cossos, les vides negres, les vides magrebines, les vides migrants, no investiga les seves morts i no fa res per evitar que es continuïn repetint. L'any 2023 va acabar deixant darrere seu més de 6.600 víctimes en l'intent d'arribar a les nostres costes.

Després de tot aquest temps, aquest sistema racista i les seves polítiques migratòries continuen negant el dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i a la no-repetició. Encara avui, les famílies de les víctimes segueixen sense conèixer la veritat, sense ser reparades, reconegudes i sense poder acomiadar als seus éssers estimats amb dignitat. Les fronteres continuen sent espais de no dret i de mort, i segueixen sense existir vies legals i segures que evitin tragèdies com aquesta.

Denunciem:
 • El racisme en totes les seves formes, però avui sobretot aquell que atempta contra la vides migrants a les fronteres a través de les institucions i les polítiques frontereres. 
 • Denunciem el neocolonialisme present en les polítiques de cooperació al desenvolupament al servei del control i l'externalització de fronteres. 
 • Denunciem la instrumentalització de les persones migrants i l'explotació dels seus cossos. 
 • Denunciem el “Pacte Europeu de Migracions i Asil”, incompatible amb els drets humans que provocarà que tragèdies com la del Tarajal i el 24J continuïn repetint-se. 
 • Denunciem la violència administrativa que dificulta l'accés de moltes persones a conèixer els seus drets, a sol·licitar asil, els exposa a més violències com l'explotació laboral, addiccions, situació de carrer, i fa de les institucions una frontera més. 
 • Denunciem que l'estat no es responsabilitzi any rere any dels milers de morts de persones migrants en la mar. 
 • Denunciem el degoteig constant de morts i desaparicions que es donen a les platges de Ceuta i Melilla.
Per tot això, exigim:
 • Que l'Estat assumeixi la seva responsabilitat sobre les morts del Tarajal, repari a les seves víctimes i estableixi mecanismes per salvaguardar les vides a les fronteres. 
 • Que es permeti als familiars de les víctimes del Tarajal visitar la sepultura i decidir sobre el destí dels cossos dels seus fills. 
 • Exigim una millor gestió dels recursos i pressupostos públics, invertint més polítiques socials que ofereixin un acolliment digne per a totes les persones migrants i refugiades. 
 • Que es promoguin relacions justes amb els països del sud global i que cessi l'espoli dels seus recursos naturals. 
 • Que cessi l'ús de la violència a les fronteres. 
 • Que es garanteixi el rescat de totes les vides en la mar. 
 • Que es reconegui el dret a la lliure circulació de totes les persones.
Un any més ens reunim aquí per cridar que totes la vides importen, que les vides migrants importen, que les vides negres importen. Continuarem lluitant tantes dècades com siguin necessàries a fi que les vides negres i les vides migrants siguin respectades i dignificades. Continuarem reunint-nos i alçant la veu per totes les víctimes de les fronteres. Continuarem demanant justícia i veritat per a elles i les seves famílies.

Tarajal, No Oblidem! 10 anys exigint veritat, justícia i reparació.[CAST, més amunt en català]

Manifiesto de la XI Marcha por la Dignidad

Un año más, nos reunimos en la playa del Tarajal para denunciar y exigir justicia por la muerte de 14 de nuestros hermanos el 6 de febrero de 2014: Yves, Samba, Daouda, Armand, Luc, Roger Chimie, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Jeannot, Oumarou, Blaise y otro compañero cuyo nombre desconocemos. Un año más, nos reunimos para hacer memoria y seguir reivindicando que nadie merece morir en las fronteras buscando una vida mejor.
 
Se cumplen 10 años de la Tragedia del Tarajal, 10 años de dolor, de impunidad y de injusticia, pero también, 10 años de lucha, de resistencia y de fuerza colectiva. 

En esta playa, hace 10 años, 14 personas murieron ahogadas mientras la Guardia Civil les disparaba con bolas de goma y les lanzaba material antidisturbios para evitar que llegaran a la costa. 23 personas fueron devueltas a las autoridades marroquíes desde la misma playa y sin acceso a ningún procedimiento formal. Las autoridades no les auxiliaron. Las autoridades no se pusieron en contacto con sus familias. A lo largo de estos años y a pesar de las denuncias, las autoridades no han investigado estos hechos suficientemente, no se han depurado responsabilidades y el caso se ha cerrado dejando a las familias sin respuestas y sin justicia.
 
La Tragedia del Tarajal no es un caso aislado, forma parte de un sistema perverso, racista, colonial y supremacista blanco que menosprecia y asesina los cuerpos, las vidas negras, las vidas magrebíes, las vidas migrantes, no investiga sus muertes y no hace nada para evitar que se sigan repitiendo. El año 2023 acabó dejando tras de sí más de 6.600 víctimas en el intento de llegar a nuestras costas.
 
Después de todo este tiempo, este sistema racista y sus políticas migratorias siguen negando el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no-repetición. Todavía hoy, las familias de las víctimas siguen sin conocer la verdad, sin ser reparadas, reconocidas y sin poder despedir a sus seres queridos con dignidad. Las fronteras siguen siendo espacios de no derecho y de muerte, y siguen sin existir vías legales y seguras que eviten tragedias como esta.

Denunciamos: 
 • El racismo en todas sus formas, pero hoy sobre todo, aquel que atenta contra la vidas migrantes en las fronteras a través de las instituciones y las políticas fronterizas.
 • Denunciamos el neocolonialismo presente en las políticas de cooperación al desarrollo al servicio del control y la externalización de fronteras.
 • Denunciamos la instrumentalización de las personas migrantes y la explotación de sus cuerpos.
 • Denunciamos el “Pacto Europeo de Migraciones y Asilo”, incompatible con los derechos humanos que provocará que tragedias como la del Tarajal y el 24J sigan repitiéndose.
 • Denunciamos la violencia administrativa que dificulta el acceso de muchas personas a conocer sus derechos, a solicitar asilo, les expone a más violencias como la explotación laboral, adicciones, situación de calle, y hace de las instituciones una frontera más.
 • Denunciamos que el estado no se responsabilice de las miles de muertes en el mar cada año de personas migrantes.
 • Denunciamos el constante goteo de muertes y desapariciones que se dan en las playas de Ceuta y Melilla.

Por todo ello, exigimos:
 • Que el Estado asuma su responsabilidad sobre las muertes del Tarajal, repare a sus víctimas y establezca mecanismos para salvaguardar las vidas en las fronteras.
 • Que se permita a los familiares de las víctimas del Tarajal visitar la sepultura y decidir sobre el destino de los cuerpos de sus hijos.
 • Exigimos una mejor gestión de los recursos y presupuestos públicos, invirtiendo más políticas sociales que ofrezcan una acogida digna para todas las personas migrantes y refugiadas.
 • Que se promuevan relaciones justas con los países del sur global y que cese el expolio de sus recursos naturales.
 • Que cese el uso de la violencia en las fronteras.
 • Que se garantice el rescate de todas vidas en el mar.
 • Que se reconozca el derecho a la libre circulación de todas las personas. 
Un año más nos reunimos aquí para gritar que todas la vidas importan, que las vidas migrantes importan, que las vidas negras importan. Seguiremos luchando tantas décadas como sean necesarias para que las vidas negras y las vidas migrantes sean respetadas y dignificadas. Seguiremos reuniéndonos y alzando la voz por todas las víctimas de las fronteras. Seguiremos pidiendo justicia y verdad para ellas y sus familias.

Tarajal, ¡No Olvidamos! 10 años exigiendo verdad, justicia y reparación.


Roda de premsa a Ceuta, prèvia a la Marxa:


dilluns, 18 de desembre del 2023

18D. Comunicat de la Campanya estatal CIES NO

Comunicat de la Campanya Estatal pel tancament dels CIE i la fi de les deportacions, amb motiu del 18 de desembre, Dia Internacional de les Persones Migrants. [CATALÀ]

El 18 de desembre, Dia Internacional de les Persones Migrants, és una bona ocasió per reflexionar sobre el necessari canvi radical de les polítiques migratòries a l'Estat espanyol i a la UE, totes dues impregnades de racisme institucional i colonial. Volem assenyalar alguns dels aspectes més nocius i discriminatoris:

Denunciem l'existència dels Centres d'Internament d'Estrangers existents, així com ens oposem a la pròxima obertura d'un nou CIE a Algesires (Cadis). Aquest nou CIE pretén vendre's com una millora de gestió i un avanç per a la regió, però és tot el contrari. Són llocs de sofriment i privació de llibertat on les violacions de drets formen part de la vida quotidiana. Aquests centres representen un dels pitjors aspectes del racisme sistèmic, juntament amb els CATE, les deportacions, les batudes per perfil ètnic, la criminalització de la població migrant i la necropolítica fronterera. Per tot això, des d'una perspectiva de justícia per a les persones migrants que es veuen perseguides, tancades i expulsades per lleis injustes, ens neguem a romandre indiferents. Reclamem el tancament dels CIE i la fi de totes les eines de què es val el racisme institucional i les polítiques d'immigració i asil que s'imposen a Espanya i a la Unió Europea.

Les fronteres despullen dels seus drets les persones migrants, així com fan visible l'afebliment de la democràcia i l'avanç autoritari i militarista en les seves formes de control. Les mesures de dissuasió, que consisteixen a desplegar més personal de control i fer més perilloses les rutes migratòries, resulten mortíferes i generen danys irreparables contra les vides dels qui prenen aquests camins. Una política inhumana que converteix les morts en un negoci. Rebutgem la consolidació de les fronteres com a llocs de no-drets i ens reafirmem a fer exigible la garantia judicial dels drets a les fronteres.

En aquest sentit, volem denunciar el PEMA (Pacte Europeu de Migració i Asil) que, amb el suport i les presses del govern espanyol, recobert d'un vernís i retòrica de drets humans, suposa un reforçament de tot el contrari. Un pacte racista que, entre altres coses, pretén derogar el dret universal a l'asil, legalitzar devolucions en calent, dificultar el dret a arrelament, així com continuar fent passos en l'externalització de les fronteres. També es reforça el lliurament de responsabilitats més grans a Frontex, l'agència europea militaritzada que exerceix de braç executor de les necropolítiques que s'aproven.

Insistim en la necessitat de revisar les polítiques d'acollida en el marc de la defensa dels drets humans, garantir condicions d'acollida dignes i eliminar les barreres en l'accés als drets socials, econòmics i culturals. Hem d'abordar totes les formes de racisme presents en la nostra societat i intentar generar un nou marc en què prevalgui el Dret a la Vida i la protecció col·lectiva enfront de les violències.

Urgeix construir una altra política europea migratòria i d'asil. Urgeix un canvi, sense el cinisme de la realpolitik, tan bruta com banal, que encoratgen les forces reaccionàries i d'extrema dreta que avui contaminen la dreta conservadora amb l'argument de la seva indiscutible eficàcia per captar vots que s'associen a la utilització de la política de la por a la immigració. Un discurs aliè als fets i a les necessitats que mostren les migracions com una oportunitat beneficiosa per a totes.

diumenge, 17 de desembre del 2023

18D. Concentració contra el Pacte Europeu de Migracions i Asil

El dilluns 18 de desembre a les 18:30h. convoquem a la Concentració pel dret a migrar,  contra el Pacte Europeu de Migracions i Asil, davant de la Seu de la UE, Passeig de Gràcia 90, BCN.


Acte amb motiu del dia internacional de les persones migrades, convocat per UCFR, Coordinadora Obrim Fronteres, Mulheres Brasileiras Contra o Fascismo, Tanquem els CIE. 

Més informació sobre el Pacte Europeu de Migracions i Asil: 
https://ucfr.cat/2023/12/17/no-al-pacte-europeu-de-migracions-i-asil-pemamata/

#ProuMorts    #PEMAmata    #RegularizaciónYa

I a continuació anirem a l'Ateneu del Raval (C/ Reina Amàlia, 3) per assistir a l'acte organitzat per Bloque anticolonial de Barcelona y Regularización ya.