divendres, 26 d’agost del 2016

NdP. Hoecein ha estat alliberat després de 23 dies internat al CIE demanant rebre atenció psiquiàtrica adequada

NOTA DE PREMSA [Más abajo en castellano]

Hoecein ha estat alliberat després de 23 dies internat al CIE demanant rebre atenció psiquiàtrica adequada

La campanya de denúncia pública impulsada per Tanquem els CIE ha posat fi a 23 llargs dies de sofriment inútil

El Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, reobert recentment després de vuit mesos d'obres, segueix sent un instrument cruel i inútil d'una política migratòria basada en la discriminació i la violència. El cas del Hoecein ho ha demostrat.

Tal com vam denunciar en la nota de premsa emesa per Tanquem els CIE el dimarts 23 d'agost, Hoecein seguia intern al CIE de Barcelona des del 2 d'agost malgrat el seu precari estat de salut mental i haver patit intents de suïcidi a l'interior del Centre. El ressò de la denúncia pública del cas, així com les queixes davant el Síndic de Greuges i el Defensor del Pueblo, han contribuït a posar fi a un internament que havia estat denunciat davant el Jutge de Control del CIE el 9 d'agost.

Des de Tanquem els CIE agraïm la col•laboració de la ciutadania, els mitjans de comunicació i les entitats i les institucions que s'han fet ressò del problema i lamentem el sofriment inútil a què ha estat sotmesa aquesta persona durant 23 llargs dies, coincidint amb el període de vacances en què tot s'alenteix.

Finalment, volem denunciar que el CIE continua sent un mecanisme absolutament prescindible i inútil, punta de l'iceberg d'una política migratòria basada en la discriminació i la criminalització de les persones en funció del seu lloc d'origen. Aquest cas ha posat en evidència la ineficàcia dels mecanismes de control i garantia del CIE, la falta de control jurisdiccional sobre l'internament, l'arbitrarietat de les detencions i la vulneració flagrant del dret a la salut a l'interior d'aquests Centres.

Seguirem denunciant-ho i seguirem lluitant per tancar aquests Centres de la Vergonya.

Prou violència contra les persones migrants, prou discriminació, prou CIE!  


NOTA DE PRENSA [Més amunt en català]

Hoecein ha sido liberado después de 23 días internado en el CIE pidiendo recibir atención psiquiátrica adecuada


La campaña de denuncia pública impulsada por Tanquem els CIE ha puesto fin a 23 largos días de sufrimiento inútil.

El Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, recientemente reabierto tras ocho meses de obras, sigue siendo un instrumento cruel e inútil de una política migratoria basada en la discriminación y la violencia. El caso del Hoecein lo ha demostrado.
Tal como denunciábamos en la nota de prensa emitida por Tanquem els CIE el martes 23 de agosto, Hoecein permanecía internado en el CIE de Barcelona desde el 2 de agosto a pesar de su precario estado de salud mental y de haber padecido intentos de suicidio en el interior del CIE. El eco de la denuncia pública del caso, así como las quejas ante el Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo, han contribuido a poner fin a un internamiento que había sido denunciado ante el Juez de Control del CIE el 9 de agosto.

Desde Tanquem els CIE agradecemos la colaboración de la ciutadania, los medios de comunicación y las entidades e instituciones que se han hecho eco del problema y lamentamos el sufrimiento inútil a que ha sido sometida esta persona durante 23 largos días, coincidiendo con el período de vacaciones en el que todo se ralentiza.

Finalmente, queremos denunciar que el CIE sigue siendo un mecanismo absolutamente prescindible e inútil, punta del iceberg de una política migratoria basada en la discriminación y la criminalización de las personas en función de su lugar de origen. Este caso ha puesto en evidencia la ineficacia de los mecanismos de control y garantía del CIE, la falta de control jurisdiccional sobre el internamiento, la arbitrariedad de las detenciones y la vulneración flagrante del derecho a la salud en el interior de estos Centros. 

Seguiremos denunciándolo y seguiremos luchando para cerrar estos centros de la vergüenza.

¡Basta de violencia contra las personas migrantes, basta de discriminación, basta de CIE!