dilluns, 1 de febrer del 2016

Primera denúncia per la Llei Mordassa a Catalunya

Des de Tanquem els CIE adherim plenament al comunicat emés avui per IRÍDIA (Centre per la Defensa dels DDHH). Us convidem a llegir el comunicat i demanar l'adhesió als col·lectius de què participeu. Només cal enviar un email amb les dades del col·lectiu a iridiacentre@gmail.com
Més informació: www.iridia.cat 
 [Más abajo en castellano]

COMUNICAT

Irídia respon davant la primera denúncia per “Llei Mordassa” a Catalunya


El dissabte 30 de Gener, la plataforma “Tancarem el CIE” va dur a terme una concentració en format de “Judici Popular” enfront del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca. Quan l’acte estava finalitzant, un fotoperiodista es va desmaiar com a conseqüència d’un problema de salut. En aquest context, l’advocat i membre d’Irídia i Tanquem els Cies Andrés García Berrio, el qual estava realitzant tasques de mediació, va actuar per assistir-lo junt a la seva parella, una infermera i una persona que tenia coneixements de medicina. Es va quedar al costat de la parella del fotoperiodista, degut a que ella li ho va demanar, atenent a la relació d’amistat existent.

En el moment en què va arribar l’ambulància, el cap de l’operatiu de l’Àrea de Recursos Operatius del cos de Mossos d’Esquadra es va dirigir cap al lletrat i li va dir, de males maneres, que se n’anés del lloc. Aquest li va intentar explicar que volia quedar-se prop de la parella del noi convalescent perquè ella li ho havia demanat. L’agent no només no va desistir en la seva actitud, sinó que va començar a increpar-lo de manera desagradable. Li va comunicar que el denunciaria per desobediència a l’autoritat i que l’identificaria per les bones o emmanillat, tot i que l’advocat en cap moment es va negar a identificar-se. Finalment, no va poder acompanyar en l’ambulància a la parella del fotoperiodista i a més se li va comunicar que quedava denunciat en aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a “Llei Mordassa”, que podria implicar una sanció de 600 a 30.000 euros.

Davant els fets, des d’Irídia entenem que l’actuació policial va ser desmesurada i arbitrària, empitjorant la situació de vulnerabilitat en què es trobaven el fotoperiodista i la seva parella. Així mateix, entenem que aquest comportament dista de l’esperable i exigible a tot agent policial, els quals, sobre la base del Codi d’Ètic han d’actuar amb respecte, amabilitat i empatia defensant els drets de les persones.

Així mateix, segons tenim constància estaríem davant la primera denúncia en aplicació de la Llei Mordassa en context de manifestació. Entenem que l’aplicació de la mateixa restringeix drets i llibertats ciutadanes en el marc del dret de reunió i manifestació. A més d’haver estat fortament criticada per organismes estatals i internacionals, en l’actualitat hi ha interposats diversos recursos d’inconstitucionalitat contra la mateixa així com una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.

En base a tot això, aquest matí hem presentat una queixa davant el Conseller d’Interior sol·licitant:

• Que s’obri una recerca interna perquè s’esclareixi el succeït i se sancioni els agents intervinents.
• Es realitzin totes les actuacions que considerin pertinents per evitar que es repeteixin situacions com la relatada.

• Es duguin a terme les seves funcions de control de la seguretat i l’ordre públic a través d’altres mecanismes més respectuosos amb el dret fonamental de reunió i manifestació que els que es deriven de la Llei Mordassa.

Així mateix anunciem que treballarem durament per aconseguir col·lectivament la derogació de la Llei Mordassa i, en tant no sigui derogada, per què es respecti el dret de reunió i manifestació.


Irídia responde a la primera denuncia por “Ley Mordaza” en Cataluña


El sábado 30 de Enero la plataforma “Tancarem el CIE” llevo a cabo una concentración en formato de “Juicio Popular” frente al Centro de Internamiento de Extranjeros. Cuando la misma estaba finalizando, un fotoperiodista tuvo un problema de salud que le hizo desvanecerse. En ese contexto, el abogado y miembro de Irídia y Tanquem els Cies Andrés García Berrio quien estaba realizando tareas de mediación actuó para asistirle junto a la pareja de éste, una enfermera y una persona que tenia conocimientos de medicina. Se quedó junto a la pareja del fotoperiodista, debido a qué ésta se lo pidió en base a la relación de amistad existente.

En el momento en que llegó la ambulancia el jefe del operativo del Área de Recursos Operativos del cuerpo de Mossos d´Esquadra se dirigió hacia el letrado y le dijo, de malas maneras, que se fuera del lugar. Éste, le intentó explicar que quería quedarse cerca de la pareja del chico convaleciente porque ella se lo había pedido. El agente no solo no desistió en su actitud, sino que comenzó a increparle de manera desagradable. Le comunicó que le iba a denunciar por desobediencia a la autoridad y que le iba a identificar por las buenas o “engrilletado”, a pesar de que el abogado en ningún momento se negó a identificarse. Finalmente, no pudo acompañar en la ambulancia a la pareja del fotoperiodista y además se le comunicó que quedaba denunciado en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, que podria implicar una sanción de 600 a 30.000 euros.

Ante los hechos acontecidos desde Iridia entendemos que la actuación policial fue desmedida y arbitraria, empeorando la situación de vulnerabilidad en que se encontraban el fotoperiodista y su pareja. Asimismo, entendemos que este comportamiento dista del esperable y exigible a todo agente policial, los cuales, en base al Código de Ética deben actuar con respeto, amabilidad y empatía defendiendo los derechos de las personas.

Asimismo, según tenemos constancia estaríamos ante la primera denuncia en aplicación de la Ley Mordaza en contexto de manifestación. Entendemos que la aplicación de la misma restringe derechos y libertades ciudadanas en el marco del derecho de reunión y manifestación. Además de haber sido fuertemente criticada por organismos estatales e internacionales, en la actualidad hay interpuestos varios recursos de inconstitucionalidad contra la misma así como un recurso directo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En base a todo ello, esta mañana hemos presentado una queja ante el Conseller de Interior solicitando:

• Que se abra una investigación interna para que se esclarezca lo sucedido y se sancione a los agentes intervinientes.

• Realice todas las actuaciones que considere pertinentes para evitar que se repitan situaciones como la relatada.

• Lleve a cabo sus funciones de control de la seguridad y el orden público a través de otros mecanismos más respetuosos con el derecho fundamental de reunión y manifestación que los que se derivan de la Ley Mordaza.

Asimismo anunciamos que trabajaremos duramente para lograr colectivamente la derogación de la Ley Mordaza y, en tanto no sea derogada, para que se respete el derecho de reunión y manifestación.


Per adherir-se al comunicat, enviar un e-mail a iridiacentre@gmail.com 
Para adherirse al comunicado, enviar un e-mail a iridiacentre@gmail.com