dimarts, 22 de juliol del 2014

Dissabte 26 de juliol: Presentació de l'Informe de la Comissió d'Observadors de DDHH a Melilla

[Català, castellano a continuación]

Davant els dramàtics successos esdevinguts a la Frontera Sud els últims mesos, una comissió d'Observadors de Drets Humans formada per integrants de la Campanya Estatal pel Tancament dels CIES, de la Coordinadora Estatal per la Prevenció i Denúncia de la Tortura, del Grup d'Acció Comunitària, i l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona, vam visitar amb urgència Melilla la primera setmana de juliol. 

A causa de la gravetat dels fets que vam poder constatar, es va decidir fer un informe que recollís les contínues vulneracions de drets i presentar-lo al Sub-Comitè de Prevenció de la Tortura de l'ONU, així com al Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa

 L'informe, fruit dels  fets observats durant les II Jornades Frontera Sud i DDHH i del treball conjunt amb les organitzacions que treballen des de la Frontera Sud, es presentarà aquest cap de setmana, dins dels actes d'inauguració del nou local de les nostres companyes de l'Espai de l'Immigrant


Us convidem a tots a la presentació de l'Informe de la Comissió d'Observadors de DDHH a Melilla aquest dissabte 26 de juliol, a les 18h, al nou local de l'Espai de l'Immigrant, al Passatge Bernardí Martorell n º 22, Raval. Hi seran presents companys d'altres territoris de l'estat, ja que l'informe està redactat conjuntament des de la xarxa de col·lectius que lluitem pel tancament dels CIEs i més enllà. Podeu fer boca llegint les conclusions preliminars escrites a Melilla, les trobareu aquí.

Hem creat un esdeveniment a Facebook per facilitar la seva difusió, així que podeu informar i convidar a amics que cregueu estaran interessats. 

Finalment, hi ha una roda de premsa prèvia a la presentació que es durà a terme el dia abans, divendres 25 a les 12h, al Col·legi d'Advocats de Barcelona, sobre la qual informarem més d'aquí a uns dies.

Sábado 26 de julio: Presentación del Informe de la Comisión de Observadores de DDHH en Melilla 

Ante los dramáticos sucesos acontecidos en la Frontera Sur en los últimos meses, una Comisión de Observadores de Derechos Humanos formada por integrantes de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIES, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, visitamos con urgencia Melilla la primera semana de julio. 

Debido a la gravedad de los hechos que pudimos constatar, se decidió redactar un informe que recogiera las contínuas vulneraciones de derechos y presentarlo al Sub-Comité de Prevención de la Tortura de la ONU, así como al Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa

El informe, fruto de los observado durante las II Jornadas Frontera Sur y DDHH y del trabajo conjunto con las organizaciones que trabajan desde la Frontera Sur, se va a presentar este fin de semana, dentro de los actos de inauguración del nuevo local de nuestras compañeras del Espacio del Inmigrante

Os invitamos a todos a la presentación del Informe de la Comisión de Observadores de DDHH en Melilla este sábado 26 de julio, a las 18h, en el nuevo local del Espacio del Inmigrante, en el Pasaje Bernardí Martorell nº 22, Raval. Estarán presentes compañeros de otros territorios del estado, pues el informe está redactado conjuntamente desde la red de colectivos que luchamos por el CIErre y más allá. Podéis ir haciendo boca leyendo las conclusiones preliminares escritas en Melilla, que encontraréis aquí.

Hemos creado un evento en Facebook para facilitar su difusión, así que podéis informar e invitar a amigos que creáis estarán interesados. 

Finalmente, hay una rueda de prensa previa a la presentación que se llevará a cabo el día antes, viernes 25 a las 12h, en el Colegio de Abogados de Barcelona, sobre la que informaremos más en unos días.