dimecres, 23 de juliol del 2014

25J. Roda de premsa (Streaming!)

[CAT, más abajo en castellano]

Presentació de l'Informe VULNERACIONS DE DRETS HUMANS A LA FRONTERA SUD - MELILLA. Informe de la Comissió d'observadores i observadors de Drets Humans que va visitar Melilla del 3 al 6 de juliol. 

Integrants de la Comissió d'observadors i observadores de Drets Humans integrada per membres de la Campanya Estatal pel Tancament dels CIE, de la Coordinadora Estatal per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, del Grup d'Acció Comunitària, i de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona van realitzar durant la primera setmana de juliol de 2014 una visita a la Ciutat Autònoma de Melilla per tal d'avaluar les vulneracions de drets humans que han vingut denunciant les organitzacions locals al llarg de l'últim any. 


Aquesta comissió va instar el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura així com al Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura (SPT) entre d'altres, a fer una visita amb caràcter d'urgència a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. En el dia d'ahir el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura ha anunciat (http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2014-07-22-eng.htm) que va visitar Melilla entre els dies 14 a 18 de juliol, així com el CIE de Madrid i el de Barcelona. En aquesta visita, a més d'entrevistar-se amb els representants de les administracions, es van reunir amb organitzacions socials.

Després d'haver lliurat a aquest organisme les conclusions provisionals, el proper divendres 25 de juliol, a les 12.00 hores, a la seu de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, es presentarà l'informe de la Comissió, el qual serà lliurat també al Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura, i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants (CPT) així com al Subcomitè per a la Prevenció de la Tortura de l'ONU (SPT) entre d'altres. 

Divendres 25 de juliol 12H - AULA 63 - Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) - C/ Mallorca, 283.

Resum de l'informe en català:[CAST, més amunt en català]
[Rueda de Prensa]

Presentación del Informe VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN FRONTERA SUR – MELILLA. Informe de la Comisión de observadoras y observadores de Derechos Humanos que visitó Melilla del 3 al 6 de julio. 

Integrantes de la Comisión de observadores y observadoras de Derechos Humanos compuesta por miembros de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona realizaron durante la primera semana de julio de 2014 una visita a la Ciudad Autónoma de Melilla a fin de evaluar las vulneraciones de DDHH que se han venido denunciando a lo largo del último año por las organizaciones locales. 

Dicha comisión instó al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura así como al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) entre otras, a realizar una visita con carácter de urgencia a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. En el día de ayer el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura anunció ( http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2014-07-22-eng.htm) que visitó Melilla entre los días 14 a 18 de Julio, así como el CIE de Madrid y el de Barcelona. En dicha visita, además de entrevistarse con los representantes de las administraciones, se reunieron con organizaciones sociales.

Tras haber entregado a dicho organismo las conclusiones provisionales, el próximo viernes 25 de julio, a las 12.00 horas, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, se presentará el informe de la Comisión, el cual le será entregado también al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) así como al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU (SPT) entre otras. 

Viernes 25 de Julio 12H – AULA 63 – Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) - C/ Mallorca, 283


Informe completo en castellano:

· VÍDEO EN DIRECTE DE LA RODA DE PREMSA / VÍDEO EN DIRECTO DE LA RUEDA DE PRENSA