dijous, 26 de juny del 2014

Tanquem els CIEs declara la seva solidaritat i suport a la MARXA PER LA LLIBERTAT a Brussel·les

CAT [English below]


Fa més de 3 anys que a Catalunya la Campanya pel Tancament dels Centres d'Internament d’Estrangers lluita contra la política migratòria d'Europa, intenta fer visible la situació de les persones refugiades i migrants en els CIE d'Espanya i denuncia les irregularitats, arbitrarietats i violència que s’hi produeixen. Insistim que l'única solució real és tancar aquestes presons racistes. L’aprovació recent d'un Reglament no fa preveure el tancament d'aquests centres, encara que seria en la nostra opinió l'única manera de garantir el compliment dels Drets Humans. Més aviat reforça la política europea de migració a favor dels poders econòmics i en contra de la població i del seu dret a la lliure circulació.Tant aquest reglament com els mecanismes aplicats de deportació massiva com són els "vols de la vergonya", Dublín II, III, Frontex i Eurosur no fan més que elevar els murs de la EUROPA FORTALESA. Per això és imprescindible aplegar forces i crear una xarxa transnacional per aconseguir un canvi radical en la política migratòria europea. Aquesta no s'ha de basar en mesures racistes, que limiten i expulsen les persones migrants. Ha de garantir el dret a la migració, al treball i a la ciutadania a tot Europa.

Volem expressar el nostre suport i las nostra solidaritat amb el moviment transnacional de persones refugiades, migrants, indocumentades i altres activistes en la seva marxa de protesta contra la Fortalesa Europea. Estem amb vosaltres!

Dret a la lliure circulació i permís de residència per a totxs!
Prou detencions i deportacions de persones refugiades i migrants!
Anul·lació de Dublín II, III, FRONTEX, EUROSUR i Fingerprinting

Enfront a la Barbàrie - Desobeïm


ENG [Català més amunt]

 Tanquem els CIEs declares solidarity and support to the March for Freedom!


For three years now the Catalan Campaign for the Closure of Detention Centres "Tanquem els CIEs" has been fighting against EU migration politics, by working on visibilising the situation of refugees and migrants in Spain’s detention centres, exposing the irregularities, arbitrariness and violence within, and stating that the only real solution is closing these racist prisons. The recently approved Regulation poses no horizon of the closure of CIEs, which is in our opinion the only way to guarantee Human Rights. It reinforces the European migration politics in favour of capital, and against the people and their mobility rights.

This Regulation, the current mechanisms of mass deportations such as the Flights of Shame, Dublin III, Frontex and Eurosur, confirm that both national and European migration politics lead towards rising ever higher walls to maintain Fortress Europe. This is why in the present moment we need to become stronger, we need to work together on consolidating a transnational network for a radical change of European migratory politics, which cannot be based on racist politics, limiting and expulsing migrants, but in assuring the right to migration, work and citizenship throughout Europe.

We want to express our support and solidarity with the transnational movement of refugees, migrants, sans-papiers and other activists in their 500km Protest March against Fortress Europe, we are there with you!

Freedom of movement & residency for all!
Stop detention & deportation of refugees and migrants!
Abolish Dublin II, III, Frontex, Eurosur &Fingerprinting!

When facing barbarism, we disobey!