dilluns, 3 de març del 2014

Dimarts 4/03: Primer Judici per denúncia d'agressions al CIE de Barcelona

CATALÀ [Más abajo en castellano]
Judici per una agressió de la Policia Nacional a un jove de 19 anys en el CIE de Barcelona
Aquest dimarts se celebrarà judici de faltes arran de la denúncia per agressions interposada per un intern contra la Policia Nacional que custodia el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca. El jove, de 19 anys d'edat, va presentar denúncia el passat 6 de febrer al Jutjat d'Instrucció núm. 21 per les agressions i insults racistes rebuts per part de tres agents de la Policia Nacional que custodien el Centre.

En aquest cas, cal sumar el fet que la víctima és un jove amb dificultats manifestes d'aprenentatge avalades per un informe mèdic aportat a la causa, la qual cosa el converteix en una persona especialment vulnerable.
El jove relata que al voltant de les 13h del passat 5 de febrer, aprofitant que s'acabava el temps dedicat al dinar i es trobava gairebé sol al menjador del Centre, dos agents de la Policia Nacional el van insultar i agredir. En la denúncia relata com els agents el van increpar amb insults racistes, vexacions i amenaces. Tot seguit, denuncia que va rebre un cop a l'esquena per part d'un agent i va ser reduït brutalment per un grup de fins a 4 agents, empenyent-lo contra la paret i colpejant-lo repetidament en tot el cos. Després de l'agressió, va ser conduït a una cel·la d'aïllament.
En aquesta ocasió, gràcies a la celeritat de l'acusació i a l'actuació del Jutjat, s'ha pogut obtenir la gravació dels fets on es mostra l'agressió dels agents de la Policia Nacional al jove intern. Cal considerar que en les darreres denúncies presentades, les gravacions corresponents no havien estat facilitades pel Centre, al·legant diverses causes. En la denúncia arran de la mort del ciutadà armeni el passat 3 de desembre, la Direcció del Centre atribueix a un error tècnic de l'aparell de gravació la falta de les imatges prèvies al suïcidi. En el cas de la denúncia per agressions denunciades coincidint amb l'entrada d'antiavalots el dia de cap d'any, l'absència d'imatges l'atribueixen a la regravació de la cinta.
Malgrat que els fets denunciats pel jove han quedat enregistrats a la gravació, la Policia no ha perdut l'ocasió de denunciar l'intern d'agressions i desobediència. El judici de demà adquireix una important notorietat en ser la primera ocasió en què arriba a judici una denúncia d'agressions per part de la Policia Nacional dins el CIE de Barcelona arriba a judici.

_________________
CASTELLANO
Juicio por una agresión de la Policia Nacional a un joven de 19 años en el CIE de Barcelona
Este martes se celebrará juicio de faltas a raíz de la denuncia por agresiones interpuesta por un interno contra la Policia Nacional que custodia el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca. El joven, de 19 años de edad, presentó la denuncia el pasado 6 de febrero en el Juzgado de Instrucción núm. 21 por agresiones e insultos racistas recibidos por parte de tres agentes de la Policia Nacional que custodian el Centro.
En este caso, cabe añadir el hecho de que la víctima es un joven con dificultades manifiestas de aprendizaje avaladas por un informe médico aportado en la causa, hecho que lo convierte en una persona de especial vulnerabilidad.
El joven relata que alrededor de las 13h del pasado 5 de febrero, aprovechando que se acababa el tiempo dedicado a la comida y se encontraba prácticamente solo en el comedor del Centro, dos agentes de la Policia Nacional lo insultaron y lo agredieron. En la denuncia relata como los agentes lo increparon con insultos racistas, vejaciones y amenazas. Acto seguido, denuncia que recibió un golpe en la espalda por parte de un agente y fue reducido brutalmente por un grupo de hasta 4 agentes, empujándolo contra la pared y golpeándole repetidamente en todo el cuerpo. Después de la agresión, fue conducido a una celda de aislamiento.
En esta ocasión, gracias a la celeridad de la acusación y de la actuación del Juzgado, se ha podido obtener la grabación de los hechos donde se muestra la agresión de los agentes de la Policia Nacional al joven interno. Cabe mencionar que en las últimas denuncias presentadas, las correspondientes grabaciones no habían sido facilitadas por el Centro, alegando diversas causas. Por un lado, en la denuncia a raíz de la muerte del ciudadano armenio el pasado 3 de diciembre, la Dirección del Centro atribuye a un error técnico del aparato de grabación la falta de las imágenes previas al suicidio. En el caso de la denuncia por agresiones denunciadas coincidiendo con la entrada de los antidisturbios el día de fin de año, se atribuyó la ausencia de imágenes a la regrabación de la cinta.
A pesar de que los hechos denunciados por el joven han quedado registrados en la grabación, la Policia no ha perdido la ocasión de denunciar al interno por agresiones y desobediencia. El juicio mañana adquiere una importancia notoria al ser la primera ocasión en que llega a juicio una denuncia de agresiones por parte de la Policia Nacional a una persona internada dentro del CIE de Barcelona.