dimecres, 5 de desembre del 2012

15D Rodegem el CIE/15D Rodeemos el CIE

CAT 


Després d'un any des de les dues morts al CIE de Madrid i de Barcelona; després d'omplir la xarxa, els carres i la premsa exigint el tancament dels CIEs; després d'arrencar promeses incomplertes del govern d'acabar amb aquest limbo legal, continuem veient com cada dia milers de persones són detingudes, internades i deportades de forma arbitrària per motius racistes.

Per tot això i, en el marc del Dia Internacional de les persones migrants, el 15D tornem a sortir al carrer. Tornem per posar el CIE contra les cordes, tornem per exigir al govern que els tanqui.

CAST 

Después de un año desde las dos muertes en el CIE de Madrid y de Barcelona; después de llenar la red, las calles y la prensa exigiendo el cierre de los CIEs; después de arrancar promesas incumplidas al gobierno de acabar con este limbo legal, continuamos viendo cada día como miles de personas son detenidas, internadas y deportadas de forma arbitraria por motivos racistas.

Por todo esto y, en el marco del Dia Internacional de las personas migrantes, el 15D volvemos a salir a la calle. Volvemos para poner el CIE contra las cuerdas, volvemos para exigir al gobierno que los cierre.