dimecres, 11 de desembre del 2019

Ni una veïna més víctima del racisme institucional

Del 6 al 8 de desembre, s'ha realitzat a Granada la Trobada anual de la Campanya estatal pel tancament dels CIE i la fi de les deportacions. La trobada, que es fa sempre en aquestes dates a diferents llocs de l'Estat, va acabar amb una concentració davant del CATE (Centre d'Atenció Temporal d'Estrangers) de Motril.Aquest és el comunicat final de la trobada, llegit en la concentració davant del Port de Motril on està situat el CATE:

[Català, más abajo en castellano]


NI UNA VEÏNA MÉS VÍCTIMA DEL RACISME INSTITUCIONAL


Motril de 8 de desembre de 2019

Enguany la Trobada estatal pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers i la fi de les deportacions s'ha realitzat a Granada, organitzada per CIEs NO Granada. Hi han participat: Stop Deportacióm, CIES No Granada, CIEs No Motril, CIEs No València, Tanquem els CIE, Convivir sin Racismo, EFS Motril, No Borders Granada, APDHA Campo de Gibraltar, APDHA Málaga, Zambra, CGT Andalucía i APDHA Granada.

Un cop més, els col·lectius que componen la Campanya estatal posen en comú el treball polític de recerca, acompanyament i denúncia realitzat durant l'any per lluitar contra el racisme institucional. L'observació activa en cada territori permet identificar l'opacitat, arbitrarietat i impunitat amb la qual actuen els engranatges d'aquest sistema racista.

S'ha aconseguit que la paraula MENA judicialitzi i estigmatitzi les nenes, nens i adolescents racialitzades, cosa que propicia una alarma social injustificada. Enguany preocupa especialment l'ús electoral del racisme contra joves en processos migratoris propis. Això, sumat a campanyes mediàtiques criminalitzadores, alimenta l'odi i legitima els atacs violents contra els centres on viuen menors en diferents llocs de l'Estat, per part del sector més racista i feixista.

S'ha pogut comprovar que hi ha hagut un augment de les devolucions exprés i les batudes racistes, especialment aprofitant moments de mobilitzacions socials. A més, des dels territoris de sud de l'Estat es denuncia la militarització del rescat a l'Estret per part del «Mando Único» (Guàrdia Civil), mentre disminueix l'autonomia de rescats de Salvament Marítim, així com la participació de vaixells militars de FRONTEX en rescats en alta mar.

Tristament, la violència policial segueix ben present en tots els Centres d'Internament d'Estrangers de l'Estat, intensificant-se fins al punt de provocar diversos intents de suïcidi. Al juliol d'enguany es va produir la mort de Marouane Aboubaida, 5 dies abans de complir 24 anys. Temem que aquesta mort, que en aquests moments és en ple procés judicial, acabi un cop més arxivada i sense aconseguir reparació.

Les reformes i suposades "millores" en els Centres d'Internament d'Estrangers responen a un rentat de cara d'institucions racistes que busquen així justificar la privació de llibertat i la vulneració de drets fonamentals de les persones. L'internament en un CIE i la dificultat de comunicació amb l'exterior suposa la pèrdua del contacte amb el seu entorn actual i amb el del seu país d'origen.

La Campanya pel tancament dels CIE i la fi de les deportacions exigeix:
 • El tancament immediat i incondicional dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), Centres d'Estada Temporal d'Estrangers (CATE) i tots els centres de privació de llibertat a les persones migrants. 
 • La fi de les deportacions per qualsevol via (terrestre, aèria o marítima). 
 • El cessament de la criminalització de les nenes, nens i adolescents per part de mitjans de comunicació, grups polítics feixistes i de la falsa esquerra. 
 • La fi de pràctiques racistes com les batudes per perfil ètnic, les devolucions en calent i les deportacions exprés. 
 • El cessament de l'abús policial, emparat per l'opacitat i arbitrarietat que caracteritza el racisme institucional. 
 • Que s'aclareixin les causes de la mort de Marouane Aboubaida i s'iniciï una investigació objectiva i independent de totes les morts en els Centres d'Internament d'Estrangers. 
 • La derogació de la Llei d'Estrangeria
Apel·lem a la gent dels barris, pobles i col·lectives a fi que no permetin la pèrdua de cap veïna més, víctima de la Llei d'Estrangeria.

#NiUnaVeïnaMés víctima del #RacismeInstitucional

[Castellano, més amunt en català]


NI UNA VECINA MÁS VÍCTIMA DEL RACISMO INSTITUCIONAL


Motril, a 8 de diciembre de 2019


Este año el Encuentro estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las deportaciones se ha realizado en Granada, organizado por CIEs NO Granada. Han participado: Stop Deportación, CIES No Granada, CIEs No Motril, CIEs No Valencia, Tanquem els CIE, Convivir sin Racismo, EFS Motril, No Borders Granada, APDHA Campo de Gibraltar, APDHA Málaga, Zambra, CGT Andalucía y APDHA Granada.

Una vez más, los colectivos que componen la campaña estatal ponen en común el trabajo político de investigación, acompañamiento y denuncia realizado durante el año para luchar contra el racismo institucional. La observación activa en cada territorio permite identificar la opacidad, arbitrariedad e impunidad con la que los engranajes de este sistema racista actúan.

Se ha logrado que la palabra MENA judicialice y estigmatice a les niñes y adolescentes racializades, propiciando una alarma social injustificada. Este año preocupa especialmente el uso electoral del racismo contra jóvenes en procesos migratorios propios. Esto, sumado a campañas mediáticas criminalizadoras, alimenta el odio y legitima los ataques violentos contra los centros donde viven menores en distintos lugares del Estado, por parte del sector más racista y fascista.

Se ha podido comprobar que ha habido un aumento de las devoluciones exprés y las redadas racistas, especialmente aprovechando momentos de movilizaciones sociales. Además, desde los territorios del sur del Estado se denuncia la militarización del rescate en el estrecho por parte del Mando Único (Guardia Civil), disminuyendo la autonomía de rescates de Salvamento Marítimo, así como la participación de barcos militares de FRONTEX en rescates en alta mar.

Tristemente, la violencia policial sigue estando presente en todos los Centros de Internamiento de Extranjeros del Estado, intensificándose hasta el punto de provocar varios intentos de suicidio. En julio de este año se produjo la muerte de Marouane Aboubaida, 5 días antes de cumplir 24 años. Tememos que esta muerte, que en estos momentos está en pleno proceso judicial, acabe una vez más archivada y sin conseguir reparación.

Las reformas y supuestas “mejoras” en los Centros de Internamiento de Extranjeros responden a un lavado de cara de instituciones racistas buscando así justificar la privación de libertad y la vulneración de derechos fundamentales de las personas. El internamiento en un CIE y la dificultad de comunicación con el exterior supone la pérdida del contacto con su entorno actual y con el de su país de origen.

La campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones exige:
 • El cierre inmediato e incondicional de los Centros de Internamiento de Extranjeros, CATEs y todos los centros de privación de libertad a las personas migrantes. 
 • El fin de las deportaciones por cualquier vía (terrestre, aérea o marítima). 
 • El cese de la criminalización de les niñes y adolescentes por parte de medios de comunicación, grupos políticos fascistas y de la falsa izquierda. 
 • El fin de prácticas racistas como las redadas por perfil étnico, las devoluciones en caliente y deportaciones exprés.
 • El cese del abuso policial, amparado por la opacidad y arbitrariedad que caracteriza el racismo institucional.
 • Que se esclarezcan las causas de la muerte de Marouane Aboubaida y se inicie una investigación objetiva e independiente de todas las muertes en los Centros de Internamiento de Extranjeros.
 • La derogación de la Ley de Extranjería.
Apelamos a las gentes de los barrios, pueblos y colectivas que no permitan la pérdida de ninguna vecina más, víctima de la Ley de Extranjería.

#NiUnaVecinaMás víctima del #RacismoInstitucional!