dimecres, 31 de juliol del 2019

Programa de la jornada Fronteres invisibles 2019

[CATALÀ, EN CASTELLANO A CONTINUACIÓN]


FRONTERES INVISIBLES 2019. NECROPOLÍTICA: SISTEMA DE MORT

Platja del Bogatell, a l'alçada de la Rambla del Poblenou. Diumenge 4 d'agost, de 9 del matí fins les 9 del vespre.

SESSIÓ DE MATÍ

 • Micaela Mahi comparteix poemes de la seva peça 'Negrura' 11h
 • Kaire Ba i Cheikh Drame - SOS racisme i pareu de parar-me 11: 30h
 • Dissidències Sexe Gènere Antiracistes Radicals - Intervenció crítica sobre l'apropiació de les dissidències sexe/gènere en el context català 13h

SESSIÓ DE TARDA

 • Introducció per part de l'equip del curt Unburied: Un dolor immens 16h
 • Victoria Canalla - Reflexions sobre l'informe de Walking Borders 'Vida a la necrofrontera' 16:15h
 • Anne-Cath - L'altra cara de l'adopció internacional transracial 17: 00h
 • Linda Porn - L'home del sac. (Des) Protecció de Menors com la institució misògina per excel·lència 17: 45h
 • Daniela Ortiz - L'ús de la natura en el sistema de control migratori 18: 30h
 • Ixquic i Diana Marín – L’Ambulant i la Somateca revoltosa: resistència migrant des del sistema de vida 19: 15h
 • DJ La niña Mai 20h
 • Malamara 20: 30h
[ CASTELLANO]

FRONTERAS INVISIBLES 2019. NECROPOLÍTICA: SISTEMA DE MUERTE

Playa del Bogatell, a la altura de la Rambla del Poblenou. Domingo 4 de agosto, de 9 de la mañana a 9 de la noche.


SESIÓN DE MAÑANA
 • Micaela Mahi comparte poemas de su pieza ‘Negrura’ 11h
 • Kaire Ba i Cheikh Drame - SOS racisme y Pareu de parar-me 11:30h
 • Disidencias Sexo Género Antirracistas Radicales - Interveción crítica sobre la apropiación de las disidencias sexo/género en el contexto catalán 13h


SESIÓN DE TARDE
 • Introducción por parte del equipo del corto Unburied: Un dolor inmenso 16h
 • Victoria Canalla -  Reflexiones sobre el informe de Walking Borders ‘Vida en la necrofrontera’ 16:15h
 • Anne-Cath - La otra cara de la adopción internacional transracial 17:00h
 • Linda Porn - El hombre del saco. (Des) Protección de Menores como la institución misógina por excelencia 17:45h
 • Daniela Ortiz - El uso de la naturaleza en el sistema de control migratorio 18:30h
 • Ixquic y Diana Marín - La Ambulante y la Somateca revoltosa: resistencia migrante desde el sistema de vida  19:15h
 • DJ La niña Mai 20h
 • Malamara 20:30h