dimecres, 17 d’abril del 2019

Els 6 punts mínims de Tanquem els CIE

[CATALÀ · EN CASTELLANO MÁS ABAJO]

Estem de nou en plena campanya, on els partits fan servir el #RacismeElectoral per guanyar vots. A Tanquem els CIE estem fartes de sentir les mateixes excuses un cop rera un altre, i tenim clar que tant els governs locals, autonòmics i estatals com el Parlament europeu tenen prou competències per començar a desmuntar aquest sistema de racisme estructural. 

Hem pensat 6 punts d'incidència política que hem d'exigir a cada institució i, per tant, als partits per a prioritzar com a línies de treball:
  • A NIVELL MUNICIPAL: Volem ciutats properes, que trobin mecanismes propis per fer front al racisme institucional i acabar amb la distinció entre els seus habitants segons el seu origen o color de pell.
  • A NIVELL AUTONÒMIC: Les autonomies tenen responsabilitat i competències suficients per garantir la seguretat de les persones que viuen en el seu territori. Així doncs, exigim que la facin efectiva.
  • A NIVELL ESTATAL: L’Estat ha de trencar amb la política de la diferència i la classificació de persones. Ha de garantir un compliment radical de l’article 14 de la Constitució Espanyola, així com de l’article 26 del Conveni Internacional sobre Drets Humans i Polítics de les Nacions Unides.
  • A NIVELL EUROPEU: El parlament europeu té responsabilitat i per tant ha de tenir voluntat política per trencar amb les polítiques que promouen la Europa Fortalesa. Mai més morts a les fronteres en nom de la unitat europea, suposada garant dels drets humans.
A continuació, els resums dels 6 punts per a cada institució.

Trobaràs més informació sobre cada punt a 6 exigències mínimes als polítics. 
[CASTELLANO]

Los 6 puntos mínimos de Tanquem els CIE

Estamos de nuevo en plena campaña, donde los partidos utilizan el #RacismoElectoral para ganar votos. En Tanquem els CIE estamos hartas de oír las mismas excusas una vez tras otra, y tenemos claro que tanto los gobiernos locales, autonómicos y estatales como el Parlamento Europeo tienen suficientes competencias para empezar a desmontar este sistema de racismo estructural.

Hemos pensado 6 puntos de incidencia política que debemos exigir a cada institución y, por tanto, a los partidos para priorizar como líneas de trabajo:
  • A NIVEL MUNICIPAL: Queremos ciudades cercanas, que encuentren mecanismos propios para hacer frente al racismo institucional y para acabar con la distinción entre sus habitantes según su origen o color de piel.
  • A NIVEL AUTONÓMICO: Las autonomías tienen responsabilidad y competencias suficientes para garantizar la seguridad de las personas que viven en su territorio. Así pues, exigimos que la hagan efectiva.
  • A NIVEL ESTATAL: El Estado tiene que romper con la política de la diferencia y la clasificación de personas. Debe garantizar un cumplimiento radical del artículo 14 de la Constitución Española, así como del artículo 26 del Convenio Internacional sobre Derechos Humanos y Políticos de las Naciones Unidas.
  • A NIVEL EUROPEO: El Parlamento europeo tiene responsabilidad y por lo tanto debe tener voluntad política para romper con las políticas que promueven la Europa Fortaleza. Nunca más muertes en las fronteras en nombre de la unidad europea, supuesta garante de los derechos humanos.
A continuación, los resúmenes de los 6 puntos para cada institución.

Encontrarás más información sobre cada punto en 6 exigencies mínimas a los políticos