dimecres, 13 de febrer del 2019

[Vídeo] Què és un CATE?

Vídeo de la Campaña estatal por el CIE y el fin de las deportaciones.
#niCIEni CATE


[CATALÀ, més avall en castellà]

Els Centres d'Acollida Temporal per a Estrangers (CATE), que no són sinó meres extensions dels calabossos policials, es comencen a estendre pel sud d'Espanya, presentant-se com polítiques d'acollida per a persones migrades, quan en realitat són un mecanisme més del sistema repressiu de control i expulsió d'éssers humans.

Cal posar fi als espais de detenció i privació de llibertat de les persones migrants, actualment disfressats com un sistema de primera atenció.

[CASTELLANO] 

Los Centros de Acogida Temporal para Extranjeros (CATE), que no son sino meras extensiones de los calabozos policiales, se comienzan a extender por el sur de España, presentándose como políticas de acogida para personas migradas, cuando en realidad son un mecanismo más del sistema represivo de control y expulsión de seres humanos.

 Hay que poner fin a los espacios de detención y privación de libertad de las personas migrantes, actualmente disfrazados como un sistema de primera atención.

 #niCIEniCATE   #CIEsNO   #NingúnSerHumanoEsIlegal