diumenge, 6 de gener del 2019

Comunicat en el setè aniversari de la mort d'Idrissa Diallo

[Català, más abajo en castellano]

Aquests dies es compleixen set anys de la mort d’Idrissa Diallo, estant sota custòdia de l’Estat en el Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona. La seva mort va significar l’inici de la campanya pel tancament d’aquests centres de la vergonya sota el nom de Tanquem els CIE i en xarxa amb altres col·lectius de l’Estat en la Campanya estatal pel tancament dels centres d’internament d’estrangers i la fi de les deportacions. Set anys després, la reparació davant de tanta impunitat es continua resistint.

Des de la iniciativa que va impulsar el canvi de nom de la plaça Antonio López per plaça Idrissa Diallo volem expressar la nostra decepció envers els procediments institucionals en els quals vam confiar. Des del treball col·lectiu, l’activisme, l’autogestió i el suport de desenes de col·lectius, organitzacions i associacions de la ciutat de Barcelona vam entomar la complicada tasca de recollir més de 17.000 signatures de forma presencial en el marc de Decidim Barcelona. Vam iniciar una campanya informativa des de la voluntat de fer memòria a l’espai públic de totes, on durant més d’un segle s’ha honorat la figura de un traficant d’éssers humans. Vam posar en marxa un acte de reparació, proposant el nom d’una persona migrant que, a mans del racisme institucional, va morir de forma anònima al CIE de Barcelona.

El desembre de 2017, Tanquem els CIE i Metromuster vam iniciar aquesta campanya amb l’objectiu de celebrar una consulta popular perquè barcelonines i barcelonins poguessin decidir sobre el futur nom de la plaça Antonio López. La vam posar en marxa també perquè des de la institució, i sense cap participació popular, ja s’havia decidit el nou nom de la plaça -Les Bullangues- que en cap cas reparava la presència de l’esclavista durant tant de temps en l’espai públic.

Durant els mesos de gener, febrer i març del 2018 vam recollir presencialment més de 17.000 signatures. Moltes d’aquestes no es van acceptar perquè eren de persones en situació administrativa irregular o en procés de regularització. Se’ns va assegurar des de l’Ajuntament que amb el passaport i el padró corresponent qualsevol persona resident a la ciutat podria signar la iniciativa. Finalment no va ser així i van ser invalidades moltes de les signatures. Això ens va obligar a demanar una pròrroga, recollida al Reglament de Participació, per tal d’assolir la xifra mínima de 15.000 signatures que finalment, i amb la feina de moltes persones, vam aconseguir.

El març de 2018 es retirà l'estàtua d'Antonio López de la plaça tal i com estava previst en el programa electoral de Barcelona en Comú. L’acte de retirada, però, va ser organitzat pel propi Ajuntament sense comptar amb la participació de totes les entitats i les persones que durant anys han denunciat la presència de l’esclavista a la via pública, menystenint les diferents sensibilitats que haurien fet d’aquest acte una celebració col·lectiva. A l'acte es va despolititzar la seva història, referint-se a ell com el senyor marquès sense condemnar el seu paper com a esclavista i, tot i treure l’estàtua, encara avui es manté el pedestal amb missatges de glorificació del personatge.

El 10 d’abril d’aquest any va arribar una altra decepció: els propis grups que havien aprovat el Reglament de Participació al ple de l’Ajuntament, acceptant així les seves normes i mecanismes, van votar en contra de l’aprovació de les preguntes proposades. Un acte irresponsable i vergonyós que atemptava directament contra la voluntat de més de 45.000 ciutadanes que havien donat suport amb la seva signatura a les diferents propostes.

Això va suposar posar en marxa, de nou, reunions entre les iniciatives amb advocats per tal de poder impugnar o repetir el Ple, on s’havia vulnerat el procediment pactat per part de les forces polítiques que teòricament representen la ciutadania de Barcelona. En definitiva, una càrrega de feina i temps a més del que ja havíem dedicat per posar en marxa les iniciatives. Finalment, el mes d’octubre alguns dels propis grups polítics van rectificar i finalment es va aprovar la multiconsulta.

Aquest fet ha deixat en una situació flagrant de desempara la nostra iniciativa, ja que posposa la celebració de la consulta més enllà de les eleccions municipals de 2019, i segurament fins a l’any 2020, si és que s’acaba celebrant. Tornar a obrir la campanya informativa sobre el canvi de nom de la plaça passats dos anys des de la recollida de signatures ens suposa un cost humà i econòmic que des dels nostres espais autogestionats no podrem assumir.

El passat mes de desembre, atès que de fet el canvi de nom de la plaça és una decisió que l’Ajuntament pot prendre sense esperar a la multiconsulta, 34 col·lectius de la ciutat vam emplaçar l’equip de govern municipal a fer realitat la màxima de “manar obeint” i donar resposta urgent a la reclamació feta per més de 17.000 veïns i veïnes de la ciutat. Poc després se’ns informa que jurídicament això no és possible perquè contradiu la decisió del Ple del mes d’octubre de portar la pregunta a consulta popular.

En aquest punt, des de les entitats promotores volem expressar el següent:

 • Que ens sentim decebudes per la gestió per part del grup municipal de Barcelona en Comú en el desenvolupament d'aquest procés.
 • Que la majoria de la resta de grups municipals han actuat de forma irresponsable i en contra de la voluntat popular de celebrar una consulta en uns temps acceptables.
 • Que el Reglament de Participació no garanteix, com demostra el cas de la nostra iniciativa, la seguretat jurídica que s’espera d’una eina que ha de servir per representar la voluntat popular.
 • Assumim la nostra responsabilitat per haver confiat en un mecanisme de participació que s’ha demostrat deficient en els seus mecanismes de compliment.
 • Volem demanar disculpes a totes les persones que van dipositar la seva confiança en aquesta iniciativa, tant les que la van signar com a totes les que han participat d’alguna manera en tirar-la endavant i que no han vist complert l’objectiu.
 • I sobretot, volem demanar disculpes a la família Diallo i a tota la comunitat wasolom de Tindila, a Guinea, per no haver pogut aconseguir aquesta fita de l’exercici de reparació que mereix Idrissa Diallo i totes les persones a les que volia retre homenatge aquesta plaça, i que són totes aquelles que cada dia es juguen la vida al mar, a les fronteres i als CIE de tota Europa.

Amb aquest comunicat donem per acabada la via administrativa. Seguirem lluitant per la reparació i la justícia cap a tantes persones maltractades per la violència institucional. I ho farem com sempre, al carrer, amb la denúncia i la desobediència.

Metromuster
Tanquem els CIE
     

[Castellano, més amunt en català]

COMUNICADO

Estos días se cumplen siete años de la muerte de Idrissa Diallo, estando bajo custodia del Estado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona. Su muerte significó el inicio de la campaña por el cierre de estos centros de la vergüenza bajo el nombre de Tanquem els CIE y en red con otros colectivos del Estado en la Campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las deportaciones. Siete años después, la reparación ante tanta impunidad se sigue resistiendo.

Desde la iniciativa que impulsó el cambio de nombre de la plaza Antonio López por plaza Idrissa Diallo queremos expresar nuestra decepción respecto a los procedimientos institucionales en los que confiamos. Desde el trabajo colectivo, el activismo, la autogestión y el apoyo de decenas de colectivos, organizaciones y asociaciones de la ciudad de Barcelona afrontamos la complicada tarea de recoger más de 17.000 firmas de forma presencial en el marco de Decidim Barcelona. Iniciamos una campaña informativa desde la voluntad de hacer memoria en el espacio público de todas, donde durante más de un siglo se ha honrado la figura de un traficante de seres humanos. Pusimos en marcha un acto de reparación, proponiendo el nombre de una persona migrante que, a manos del racismo institucional, murió de forma anónima en el CIE de Barcelona.

En diciembre de 2017, Tanquem els CIE y Metromuster iniciamos esta campaña con el objetivo de celebrar una consulta popular para que barcelonesas y barceloneses pudieran decidir sobre el futuro nombre de la plaza Antonio López. La pusimos en marcha también porque desde la institución, y sin ninguna participación popular, ya se había decidido el nuevo nombre de la plaza -Les Bullangues- que en ningún caso reparaba la presencia del esclavista durante tanto tiempo en el espacio público.

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018 recogimos presencialmente más de 17.000 firmas. Muchas de estas no se aceptaron porque eran de personas en situación administrativa irregular o en proceso de regularización. Se nos aseguró desde el Ayuntamiento que con el pasaporte y el padrón correspondiente cualquier persona residente en la ciudad podría firmar la iniciativa. Finalmente no fue así y fueron invalidadas muchas de las firmas. Esto nos obligó a pedir una prórroga, recogida en el Reglamento de Participación, para alcanzar la cifra mínima de 15.000 firmas que finalmente, y con el trabajo de muchas personas, conseguimos.

En marzo de 2018 se retiró la estatua de Antonio López de la plaza tal y como estaba previsto en el programa electoral de Barcelona en Comú. El acto de retirada, sin embargo, fue organizado por el propio Ayuntamiento sin contar con la participación de todas las entidades y las personas que durante años han denunciado la presencia del esclavista en la vía pública, menospreciando las diferentes sensibilidades que habrían hecho de este acto una celebración colectiva. En el acto se despolitizó su historia, refiriéndose a él como el señor marqués sin condenar su papel como esclavista y, a pesar de sacar la estatua, todavía hoy se mantiene el pedestal con mensajes de glorificación del personaje.

El 10 de abril de este año llegó otra decepción: los propios grupos que habían aprobado el Reglamento de Participación en el pleno del Ayuntamiento, aceptando así sus normas y mecanismos, votaron en contra de la aprobación de las preguntas propuestas. Un acto irresponsable y vergonzoso que atentaba directamente contra la voluntad de más de 45.000 ciudadanas que habían apoyado con su firma las diferentes propuestas.

Esto supuso poner en marcha, de nuevo, reuniones entre las iniciativas con abogados para poder impugnar o repetir el Pleno, donde se había vulnerado el procedimiento pactado por parte de las fuerzas políticas que teóricamente representan a la ciudadanía de Barcelona. En definitiva, una carga de trabajo y tiempo además de lo que ya habíamos dedicado para poner en marcha las iniciativas. Finalmente, en octubre algunos de los propios grupos políticos rectificaron y finalmente se aprobó la Multiconsulta.

Este hecho ha dejado en una situación flagrante de desamparo a nuestra iniciativa, ya que pospone la celebración de la consulta más allá de las elecciones municipales de 2019, y seguramente hasta el año 2020, si es que se acaba celebrando. Volver a abrir la campaña informativa sobre el cambio de nombre de la plaza pasados ​​dos años desde la recogida de firmas nos supone un coste humano y económico que desde nuestros espacios autogestionados no podremos asumir.

El pasado mes de diciembre, dado que de hecho el cambio de nombre de la plaza es una decisión que el Ayuntamiento puede tomar sin esperar a la Multiconsulta, 34 colectivos de la ciudad emplazamos el equipo de gobierno municipal a hacer realidad la máxima de "mandar obedeciendo" y dar respuesta urgente a la reclamación hecha por más de 17.000 vecinos y vecinas de la ciudad. Poco después se nos informa que jurídicamente no es posible porque contradice la decisión del Pleno del mes de octubre de llevar la pregunta a consulta popular.

En este punto, desde las entidades promotoras queremos expresar lo siguiente:

 • Que nos sentimos decepcionadas por la gestión por parte del grupo municipal de Barcelona en Común en el desarrollo de este proceso.
 • Que la mayoría del resto de grupos municipales han actuado de forma irresponsable y en contra de la voluntad popular de celebrar una consulta en unos tiempos aceptables.
 • Que el Reglamento de Participación no garantiza, como demuestra el caso de nuestra iniciativa, la seguridad jurídica que se espera de una herramienta que debe servir para representar la voluntad popular.
 • Asumimos nuestra responsabilidad por haber confiado en un mecanismo de participación que se ha demostrado deficiente en sus mecanismos de cumplimiento.
 • Queremos pedir disculpas a todas las personas que depositaron su confianza en esta iniciativa, tanto las que la firmaron como todas las que han participado de alguna manera en sacarla adelante y que no han visto cumplido el objetivo.
 • Y sobre todo, queremos pedir disculpas a la familia Diallo y a toda la comunidad wasolom de Tindila, en Guinea, por no haber podido conseguir este objetivo del ejercicio de reparación que merece Idrissa Diallo y todas las personas a las que esta plaza quería rendir homenaje, y que son todas aquellas que cada día se juegan la vida en el mar, en las fronteras y en los CIE de toda Europa.

Con este comunicado damos por terminada la vía administrativa. Seguiremos luchando por la reparación y la justicia hacia tantas personas maltratadas por la violencia institucional. Y lo haremos como siempre, en la calle, con la denuncia y la desobediencia.

Metromuster
Tanquem els CIE