dilluns, 6 d’agost del 2018

Conclusions de l'Audiència de Barcelona del Tribunal Permanent dels Pobles sobre Espais de “No Dret”

[Català, más abajo en castellano]

La tercera Audiència de la Sessió del Tribunal Permanent dels Pobles (TPP) sobre la violació amb impunitat dels drets humans de les persones migrants i refugiades va tenir lloc el 29, 30 de juny i 1 de juliol a Barcelona. Després d'examinar casos de violacions de drets humans en els eixos de Gènere i diversitat sexual, Menors i joves i Frontera Sud, presentats per organitzacions de persones migrants i refugiades, organitzacions actives en la solidaritat i centres de recerca, les conclusions de les sis jutges del Tribunal són contundents: a les fronteres europees s'estan cometent crims contra la humanitat. Els responsables són tant la Unió Europea com els Estats Membres, amb l'agreujant que hi ha una estratègia de no-reconeixement dels fets i de garantia de la impunitat per als responsables individuals i institucionals.


Més informació: https://transnationalmigrantplatform.net/migrantppt/es/crimenes-contra-la-humanidad-en-las-fronteras-europeas-conclusion-de-la-audiencia-de-barcelona-del-tribunal-permanente-de-los-pueblos-sobre-espacios-de-no-derecho/

Declaració final del TPP: https://transnationalmigrantplatform.net/migrantppt/wp-content/uploads/2018/08/DECLARACION-FINAL-BARCELONA-2018_CAST.pdf
[Castellano, més amunt en català]

La tercera Audiencia de la Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la violación con impunidad de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas tuvo lugar el 29, 30 de junio y 1 de julio en Barcelona. Tras examinar casos de violaciones de derechos humanos en los ejes de Género y diversidad Sexual, Menores y Jóvenes y Frontera Sur, presentados por organizaciones de personas migrantes y refugiadas, organizaciones activas en la solidaridad y centros de investigación, las conclusiones de las seis juezas del Tribunal son contundentes: en las fronteras europeas se están cometiendo crímenes contra la humanidad. Los responsables son tanto la Unión Europea como los Estados Miembros, con el agravante de que existe una estrategia de no-reconocimiento de los hechos y de garantía de la impunidad para los responsables individuales e institucionales.

Más información: https://transnationalmigrantplatform.net/migrantppt/es/crimenes-contra-la-humanidad-en-las-fronteras-europeas-conclusion-de-la-audiencia-de-barcelona-del-tribunal-permanente-de-los-pueblos-sobre-espacios-de-no-derecho/

Declaración final del TPP: https://transnationalmigrantplatform.net/migrantppt/wp-content/uploads/2018/08/DECLARACION-FINAL-BARCELONA-2018_CAST.pdf