dimarts, 26 d’abril del 2016

CIEs NO (València) commemora sis anys de lluita contra els CIE

Reproduïm la nota de premsa de les companyes de CIEs No de València, que avui commemoren el seu sisè aniversari. 
Gràcies per ser un referent de la lluita pel tancament dels CIE. Seguim... i els tancarem, tots![Català, més avall en castellà]

CIEs NO commemora sis anys de lluita contra els Centres d'Internament d'Estrangers

  • La plataforma fa una crida a la ciutadania a mobilitzar-se contra aquestes presons racistes i exigir el seu tancament immediat.
  • Celebrarà el seu aniversari amb una concentració enfront del CIE de Sapadors, tal com porta fent tots els últims dimarts de mes des que es va arrancar.
València, 26 d’abril de 2016.- La Campanya pel tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIEs NO) commemora els seus sis anys d'existència amb una concentració per a exigir el tancament d'aquestes presons racistes, que tindrà lloc el 26 d'abril, en la porta del CIE de Sapadors (València) a les 19.00 hores, tal com porta fent cada últim dimarts de mes des que va sorgir la plataforma.
CIEs NO, plataforma formada per més de 30 organitzacions i persones a títol individual, vol, d'aquesta forma, instar a la ciutadania a seguir mobilitzant-se contra la repressió que pateixen les persones migrants en l'Estat espanyol i en tota la Unió Europea.
“Ja són sis anys que ens manifestem en la porta blava del complex de Sapadors de manera ininterrompuda tots els dimarts finals de mes. I no pararem fins que tanquem el CIE. Volem aprofitar per a fer un homenatge a totes les persones que ens acompanyen i ens han acompanyat, ja que esperem que aquest siga definitivament l'últim aniversari que ens queda per complir. Anem a seguir mostrant-li a l'opinió pública que aquest lloc no pot existir, que migrar és un dret i no un delicte, i que la il·legalitat radica en les polítiques migratòries racistes i xenòfobes que impedeixen la lliure circulació de les persones.”, ha indicat la portaveu de CIES NO, Ana Fornés.

Més de 40 denúncies per maltractaments 

Durant els anys en els quals CIEs NO té constància, s'han interposat més de 40 denúncies per maltractaments dins de Sapadors i, a més, en aquest temps s'ha pogut comprovar que les condicions d'atenció sanitària i higièniques són lamentables. “Hi ha plagues de xinxes recurrents, falta d'aigua calenta a l'hivern, en nombroses ocasions se'ls priva a les persones internes de roba neta i calçat... A més, hem denunciat que l'atenció mèdica i psicològica és deficient. D'altra banda, els homes no tenen accés al bany a les nits i es veuen obligats a fer les seues necessitats en botelles o borses”, assegura la portaveu.
Per tot açò, CIEs NO exigeix el tancament immediat i permanent del CIE de Sapadors, espai que amb la seua mera existència vulnera els drets fonamentals de les persones, i insta a la ciutadania a mobilitzar-se contra aquests espais de la vergonya que mai van haver d'existir.[Castellano]
 

CIEs NO conmemora seis años de lucha contra los Centros de Internamiento de Extranjeros

  • La plataforma hace un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse contra estas cárceles racistas y exigir su cierre inmediato.
  • Celebrará su aniversario con una concentración frente al CIE de Zapadores, tal y como lleva haciendo todos los últimos martes de mes desde que se arrancó.
Valencia, 25 de abril de 2016.- La Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) conmemora sus seis años de existencia con una concentración para exigir el cierre de estas cárceles racistas, que tendrá lugar mañana, 26 de abril, en la puerta del CIE de Zapadores (Valencia) a las 19.00 horas, tal y como lleva haciendo cada último martes de mes desde que surgió la plataforma.
CIEs NO, plataforma formada por más de 30 organizaciones y personas a título individual, quiere, de esta forma, instar a la ciudadanía a seguir movilizándose contra la represión que sufren las personas migrantes en el Estado español y en toda la Unión Europea.
“Ya son seis años que nos manifestamos en la puerta azul del complejo de Zapadores de manera ininterrumpida todos los martes finales de mes. Y no pararemos hasta que cerremos el CIE. Queremos aprovechar para hacer un homenaje a todas las personas que nos acompañan y nos han acompañado, ya que esperamos que éste sea definitivamente el último aniversario que nos queda por cumplir. Vamos a seguir mostrándole a la opinión pública que este lugar no puede existir, que migrar es un derecho y no un delito, y que la ilegalidad radica en las políticas migratorias racistas y xenófobas que impiden la libre circulación de las personas”, ha indicado la portavoz de CIES NO, Ana Fornés. 

Más de 40 denuncias por malos tratos 

Durante los años en los que CIEs NO tiene constancia, se han interpuesto más de 40 denuncias por malos tratos dentro de Zapadores y, además, en este tiempo se ha podido comprobar que las condiciones de atención sanitaria e higiénicas son lamentables. “Hay plagas de chinches recurrentes, falta de agua caliente en invierno, en numerosas ocasiones se les priva a las personas internas de ropa limpia y calzado... Además, hemos denunciado que la atención médica y psicológica es deficiente. Por otra parte, los hombres no tienen acceso al baño por las noches y se ven obligados a hacer sus necesidades en botellas o bolsas”, asegura la portavoz.
Por todo ello, CIEs NO exige el cierre inmediato y permanente del CIE de Zapadores, espacio que con su mera existencia vulnera los derechos fundamentales de las personas, e insta a la ciudadanía a movilizarse contra estos espacios de la vergüenza que nunca debieron existir.