dimecres, 9 de desembre del 2015

Una trobada estatal a València celebra 5 anys de lluita pel tancament dels CIE

Comunicat de la Campanya estatal pel tancament dels CIE 
[Más abajo en castellano]
  • Durant la Trobada s'han consolidat les línies de treball prèvies i s'han pres decisions importants que marcaran les accions del proper any.
  • Els col·lectius recorden que no n'hi ha prou amb tancar els centres d’Internament d’estrangers, sinó que és necessari acabar amb les deportacions que vulneren els Drets Humans. 

Els dies 5, 6 i 7 de desembre s'ha celebrat a València la V Trobada estatal pel tancament dels CIE, organitzada, com en altres ocasions, per la Campanya estatal pel tancament dels CIE. Hi han participat més de mig centenar de persones participants de diversos col•lectius i organitzacions d’arreu de l'estat (Astúries, Catalunya, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc i València). Durant aquests tres dies han tingut lloc assemblees i debats a més de diversos tallers formatius - taller de pràctiques feministes, desobediència civil, incidència institucional o comunicació i xarxes-. 

Així mateix, des de la Campanya pel tancament dels CIE indiquen que s'ha avançat en línies de treball prèvies com Frontera Sud i vols de deportació i en la creació d'un grup de coordinació estatal d’acompanyament i visites a persones internes en CIE, amb el objectiu de reforçar la denúncia legal i mediàtica de les vulneracions de drets que es produeixen durant l'internament. En el marc de la Trobada, activistes han realitzat una acció al centre de la ciutat, denunciant a través d'una representació teatral el judici que suposa la criminalització constant de les persones migrants. 

"En aquesta Trobada hem consolidat els instruments que ens permetran arribar al tancament definitiu dels CIE, sense perdre de vista l'entramat deportador, en el qual cobren sentit les violacions de drets que també representen les deportacions exprés (en menys de 72 h i sense passar per CIE) i el negoci d'Air Europa en l'execució dels vols de deportació ", afirmava una de les assistents. S'ha realitzat un calendari coordinat per al proper any que permetrà simultaniejar accions a banda i banda de la Frontera Sud (tant a Ceuta i Melilla com a ciutats del país marroquí), o la convocatòria d'una setmana d'accions al voltant del 15J (15 de juny, Dia pel tancament dels CIE), que en aquesta ocasió tindrà com a element central una gran mobilització a la ciutat de Madrid. A més, s'intensificarà la campanya contra les deportacions i el boicot a Air Europa i Swift Air; Durant el proper any 2016, segons l'organització, es realitzarà un treball de recerca sobre els principals punts clau de l'entramat repressiu contra les migracions: Frontera Sud, batudes, CIE i vols de deportació. Aquest treball es materialitzarà en diversos informes i articles i destaca la realització d'un informe estatals sobre la situació dels CIE en què recolliran la situació d'aquests centres en els diferents territoris. 

"Vivim un moment molt dolç, l'organització cada vegada és més forta i està més coordinada, la societat ha assumit com a propi el tancament dels CIE. És hora d'intensificar les accions i la presència al carrer per assegurar el tancament definitiu dels CIE i situar en el centre del debat el sistema de fronteres i deportacions", valorava una altra participant. 

Des de l'organització expressen una gran satisfacció respecte al treball realitzat durant els últims cinc anys, especialment en la visibilització dels CIE. No obstant això, recorden que després del tancament dels CIE caldrà seguir lluitant fins abolir totes i cadascuna de les vulneracions de drets emparades en la Llei d'Estrangeria i la situació d'irregularitat a què són abocades milers de persones en la nostra societat. "Tancar els CIE és ja una realitat gràcies a l'imprescindible suport de la societat. La resta de qüestions potser ens porti una mica més de temps, però la nostra posició és ferma, cada vegada som més i millor coordinades, per això la nostra lluita cada vegada és més forta".


Comunicado de la Campaña estatal por el cierre de los CIE
[castellano] 

   

 

 

Un encuentro estatal en Valencia celebra 5 años de lucha por el cierre de los CIE

  • Durante el Encuentro se han consolidado las líneas de trabajo previas y se han tomado importantes decisiones que marcarán las acciones el próximo año.
  • Los colectivos recuerdan que no basta con cerrar los centros de internamiento de extranjeros, sino que es necesario acabar con las deportaciones que vulneran los Derechos Humanos.

Los días 5, 6 y 7 de diciembre se ha celebrado en Valencia el V Encuentro estatal por el cierre de los CIE, organizado, como en otras ocasiones por la Campaña estatal por el cierre de los CIE. En él han participado más de medio centenar de personas participantes de diversos colectivos y organizaciones de todo el estado; Asturias, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. Durante estos tres días han tenido lugar asambleas y debates además de diversos talleres formativos - taller de prácticas feministas, desobediencia civil, incidencia institucional o comunicación y redes-.

Asimismo, desde la Campaña por el cierre de los CIE indican que se ha avanzado en líneas de trabajo previas como Frontera Sur y vuelos de deportación y en la creación de un grupo de coordinación estatal de acompañamiento y visitas a personas internas en CIE, con el objetivo de reforzar la denuncia legal y mediática de las vulneraciones de derechos que se producen durante el internamiento. En el marco del Encuentro, activistas han realizado una acción en el centro de la ciudad, denunciando a través de una representación teatral el juicio que supone la criminalización constante de las personas migrantes.

“En este Encuentro hemos consolidado los instrumentos que nos permitirán llegar al cierre definitivo de los CIE, sin perder de vista el entramado deportador, en el que cobran sentido las violaciones de derechos que también representan las deportaciones exprés (en menos de 72h y sin pasar por CIE) y el negocio de Air Europa en la ejecución de los vuelos de deportación”, afirmaba una de las asistentes. Se ha realizado un calendario coordinado para el próximo año que permitirá simultanear acciones a ambos lados de la Frontera Sur (tanto en Ceuta y Melilla como en ciudades del país marroquí); o la convocatoria de una semana de acciones en torno al 15J (15 de junio, Día por el cierre de los CIE), que tendrá, en esta ocasión, como elemento central una gran movilización en la ciudad de Madrid. Además, se intensificará la campaña contra las deportaciones y el boicot a Air Europa y Swift Air; Durante el próximo año 2016, según la organización, se realizará un trabajo de investigación sobre los principales puntos clave del entramado represivo contra las migraciones: Frontera Sur, redadas, CIE y vuelos de deportación. Este trabajo se materializará en varios informes y artículos, destacando la realización de un informe estatal sobre la situación de los CIE en el que recogerán la situación de estos centros en los distintos territorios.

“Vivimos un momento muy dulce, la organización cada vez es más fuerte y está más coordinada, la sociedad ha asumido como propio el cierre de los CIE. Es hora de intensificar las acciones y la presencia en la calle para asegurar el cierre definitivo de los CIE y situar en el centro del debate el sistema de fronteras y deportaciones”, valoraba otra participante. 

Desde la organización expresan una gran satisfacción respecto al trabajo realizado durante los últimos cinco años, especialmente en la visibilización de los CIE. No obstante, recuerdan que tras el cierre de los CIE habrá que seguir luchando hasta abolir todas y cada una de las vulneraciones de derechos amparadas en la Ley de Extranjería y la situación de irregularidad a la que son abocadas miles de personas en nuestra sociedad. "Cerrar los CIE es ya una realidad gracias al imprescindible apoyo de la sociedad. El resto de cuestiones quizás nos lleve algo más de tiempo, pero nuestra posición es firme, cada vez somos más y mejor coordinadas, por eso nuestra lucha cada vez es más fuerte”.