divendres, 13 de febrer del 2015

ERC, ICV-EU i la CUP-AE es posicionen pel tancament dels CIE en el segon dia de debat sobre el model dels CIE al Parlament de Catalunya

Galeria de fotos de Fotomovimiento
Veieu més avall el vídeo de la intervenció d'Andrés Garcia Berrio
[CAT] Más abajo en castellano

ERC, ICV-EU i la CUP-AE es posicionen pel tancament dels CIEs en el segon dia de debat sobre el model dels Centres d'Internament d'Estrangers al Parlament de Catalunya


  • Ahir dia 12 de febrer va tenir lloc la segona jornada de compareixences al Parlament de Catalunya en el marc del "Grup de Treball de revisió model dels CIE". 
  • Tot i que el Grup de Treball es va crear amb aquest objectiu, cada sessió ha centrat cada cop més el debat en el qüestionament dels CIE com a institucions en sí mateixes i en el tancament com a horitzó viable i imprescindible per al respecte dels Drets Humans. 
  • En aquesta sessió van intervenir com a experts en la matèria Rafael Ribó (Síndic de Greuges de Catalunya) i Andrés García Berrio, advocat expert en Drets Humans i membre de Tanquem els CIE.
La jornada es va iniciar amb la compareixença de Rafael Ribó, del Síndic de Greuges, que va començar la seva intervenció criticant la falta d'implicació de la Generalitat en la defensa dels Drets Humans. Va continuar exposant algunes actuacions del Síndic en matèria de CIE i va denunciar les múltiples vulneracions de Drets Humans que s'han donat al CIE de la Zona Franca. Finalment, va acabar la intervenció exigint el compromís polític per la garantia dels Drets Humans per part de les institucions catalanes preguntant-se si “És que ens fa por plantar cara a aquest tema? Per què no s'exigeix el compliment de les resolucions de Nacions Unides per la prevenció i la denúncia de la tortura a Catalunya?" I va reclamar el paper de la Comissió que coordina aquest Grup de Treball, en la línia de garantir els Drets Humans de tothom.

La segona intervenció, a càrrec d'Andrés Garica Berrio, va començar lloant que per fi arribi al Parlament de Catalunya el debat sobre els CIEs. García Berrio va considerar valenta la creació d'aquest Grup de Treball i ha recordat que "si avui s'ha discutit sobre aquest tema ha estat també gràcies a la feina de les organitzacions de Drets Humans que porten anys lluitant". Així mateix, va posar sobre la taula les raons per les quals s'haurien de tancar tots els CIE, amb arguments tècnics, ètics i, fins i tot, econòmics. Aquest expert va destacar que el tancament no suposaria la vulneració de cap normativa internacional, que només l'1% de totes les persones que retornen al seu país (ja sigui de manera voluntària -396.000 l'any 2013- o forçoses -23.889 l'any 2013-), són prèviament internades a un CIE o que els vols de deportació forçosos i el manteniment dels CIE suposen un cost a l'erari públic al voltant d'11 milions d'euros, segons dades del 2013.

Tant Rafael Ribó com Andrés García Berrio van coincidir en demanar als grups parlamentaris que acordin una resolució feta amb valentia i que respecti els Drets Humans. En aquest sentit, és destacable el posicionament d'ICV-EU, d'ERC i la CUP-AE pel tancament dels CIE i per l'aposta per polítiques migratòries que respectin els Drets Humans.

Serà clau la compareixença del 12 de març en relació al discurs del tancament dels CIE, així com la resolució que en surti del Grup de Treball. Si la Comissió de Justícia assumís una resolució que incorporés el tancament dels CIE com a mesura viable políticament i necessària èticament, podria ser clau en la lluita contra aquests centres i podria suposar un gran avanç en matèria de Drets Humans.


[CASTELLÀ]


ERC, ICV-EU y la CUP-AE se posicionan por el cierre de los CIE en el segundo día de debate sobre el modelo de los Centros de Internamiento de Extranjeros al Parlamento de Cataluña

Ayer día 12 de febrero tuvo lugar la segunda jornada de comparecencias en el Parlamento de Cataluña en el marco del "Grupo de Trabajo de revisión del modelo de los CIE". A pesar de que el Grupo de Trabajo se crea con este objetivo, cada sesión centra más el debate en el cuestionamiento de los CIE como instituciones en sí mismas y plantea el cierre como horizonte viable e imprescindible para el respeto de los Derechos Humanos. En esta sesión intervinieron como expertos en la materia Rafael Ribó (Síndic de Greuges de Cataluña) y Andrés García Berrio, abogado experto en Derechos Humanos y miembro de Tanquem els CIE.


La jornada se inició con la comparecencia de Rafael Ribó, del Síndic de Greges, que empezó su intervención criticando la falta de implicación de la Generalitat en la defensa de los Derechos Humanos. Continuó exponiendo algunas actuaciones del Síndic en materia de CIE y denunció las múltiples vulneraciones de Derechos Humanos que se han dado al CIE de la Zona franca. Finalmente, acabó la intervención exigiendo el compromiso político por la garantía de los Derechos Humanos por parte de las instituciones catalanas preguntándose si “¿es que nos da miedo hacer frente a este tema? ¿Por qué no se exige el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas por la prevención y la denuncia de la tortura en Cataluña?" Y reclamó el papel de la Comisión que coordina este Grupo de Trabajo, en la línea de garantizar los Derechos Humanos de todo el mundo.

La segunda intervención, a cargo de Andrés García Berrio, empezó alabando que por fin llegue al Parlamento de Cataluña el debate sobre los CIE. García Berrio consideró valiente la creación de este Grupo de Trabajo y recordadó que "Si hoy se ha discutido sobre este tema ha sido también gracias al trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos que traen años luchando". Así mismo, puso sobre la mesa las razones por las cuales se tendrían que cerrar todos los CIEs, con argumentos técnicos, éticos y, incluso, económicos. Este experto destacó que el cierre no supondría la vulneración de ninguna normativa internacional, que sólo el 1% de todas las personas que devuelven en su país (ya sea de manera voluntaria -396.000 en 2013- o forzosas -23.889 en 2013-), son previamente internadas a un CIE o que los vuelos de deportación forzosos y el mantenimiento de los CIE suponen un coste al erario público alrededor de 11 millones de euros, según datos del 2013.

Tanto Rafael Ribó, como Andrés García Berrio coincidieron al pedir a los grupos parlamentarios que acuerden una resolución hecha con valentía y que respete los Derechos Humanos. En este sentido, es destacable el posicionamiento de ICV-EU, de ERC y la CUP-AE por el cierre de los CIE y por la apuesta por políticas migratorias que respeten los Derechos Humanos.

Será clave la comparecencia del 12 de marzo en relación al discurso del cierre de los CIE, así como la resolución que salga del Grupo de Trabajo. Si la Comisión de Justicia asumiera una resolución que incorporara el cierre de los CIE como medida viable políticamente y necesaria éticamente, podría ser clave en la lucha contra estos centros y podría suponer un gran avance en materia de Derechos Humanos.