diumenge, 14 de desembre del 2014

20D. Concentració contra la Llei Mordassa


El projecte de reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa, s'ha aprovat al Congrés conjuntament amb la legalització de les devolucions en calent a la Frontera Sud. Si no ho aturem, podria ser aprovada en menys d’un mes al Senat.

No ho tolerarem ni ens quedarem a casa davant una reforma que ens farà retrocedir 40 anys en la protecció dels nostres drets civils i polítics. Desbordem els carrers. Juntes ho podem tot.

QUÈ SUPOSA L'APLICACIÓ DE LA LLEI MORDASSA ?

Aquestes són algunes de les accions tipificades com a delicte en la 'llei mordassa ', amb multes que van des dels 100 € fins als 600.000 €.

Accions considerades lleus penalitzades amb multes d'entre 100 € i 600 €:
- Negar-se a identificar-se.
- Ocupar un immoble sense el consentiment del propietari.
- Insultar la policia durant una manifestació.
- Ocupar entitats bancàries .
- Ocupar la via pública per la venda ambulant (' top manta ').
- Consumir begudes alcohòliques al carrer. - Escalar edificis.

Accions considerades greus penalitzades amb multes de 601 € a30.000 € :
- Gravar a la policia i fer ús de les imatges sense autorització.
- Manifestar- davant de la seu del Congrés , del Senat o de parlaments autonòmics si " pertorba la seguretat " .
- Impedir un desnonament .
- Negativa de dissolució de concentració o manifestació .
- Consumir drogues en llocs públics , encara que no es trafiqui amb elles .
- Sol·licitar o acceptar serveis sexuals a la via pública o en llocs on hi hagi menors .

Accions considerades com a molt greus i penalitzades amb multes de 30.001 € a 600.000 €:
- Reunir-se o manifestar-se en infraestructures de serveis públics .
- Celebrar espectacles o activitats recreatives en contra de la prohibició ordenada per l'autoritat corresponent .

La nova llei també legalitza les “devolucions ' en calent” , mesura que ja ha estat criticada pel Comissari de Drets Humans del Consell d'Europa, Nils Muiznieks.

#STOPlleiMORDASSA    #STOPdevolucionesCaliente    #Desob14

https://desobediencia2014.wordpress.com/     http://nosomosdelito.net/

Pots consultar l'anàlisi de la Llei Mordassa dut a terme per No Somos Delito aquí.

DIFUSIÓ! 

 [CAST]

 El proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Mordaza", se ha aprobado en el Congreso juntamente con la legalización de las devoluciones en caliente en la Frontera Sur. Si no lo paramos, podria ser aprobada en menos de un mes por el Senado.

No lo toleraremos ni nos quedaremos en casa delante de una reforma que nos hará retroceder 40 años en la protección de nuestros derechos civiles y políticos. Desbordemos las calles. Juntas lo podemos todo.
 #STOPlleiMORDASSA #STOPdevolucionesCaliente #Desob14
 https://desobediencia2014.wordpress.com/ http://nosomosdelito.net/

 ¿QUÉ SUPONE LA APLICACIÓN DE LA LEY MORDAZA? 
 Estas son algunas de las acciones tipificadas como delito en la 'ley mordaza', con multas que van des de los 100€ hasta los 600.000€.

Acciones consideradas leves penalizadas con multas de entre 100€y 600€:
 - Negarse a identificarse.
- Ocupar un inmueble sin el consentimiento del propietario.
- Insultar a la policía durante una manifestación.
- Ocupar entidades bancarias.
- Ocupar la vía pública por la venta ambulante ('top manta').
- Consumir bebidas alcohólicas en la calle.
- Escalar edificios. Acciones consideradas graves penalizadas con multas de 601€ a30.000€:
 - Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización.
- Manifestarse frente a la sede del Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se "perturba la seguridad".
- Impedir un desahucio.
- Negativa de disolución de concentración o manifestación.
- Consumir drogas en lugares públicos, aunque no se trafique con ellas.
- Solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en lugares donde haya menores.

Acciones consideradas como muy graves y penalizadas con multas de 30.001€ a 600.000€:
 - Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos.
- Celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.

La nueva ley también legaliza las devoluciones 'en caliente, medida que ya ha sido criticada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks.

#STOPlleiMORDASSA    #STOPdevolucionesCaliente    #Desob14

https://desobediencia2014.wordpress.com/     http://nosomosdelito.net/

 Puedes consultar el análisis de la Ley Mordaza llevado a cabo por No Somos Delito aquí.

 ¡DIFUSIÓN!