dimecres, 12 de novembre del 2014

Contra l’aprovació de la Llei Mordassa, ENS PLANTEM!

Tanquem els CIEs fa seu el comunicat llançat per Desobediència 2014.


[CAT, más abajo en castellano]


Contra l’aprovació de la Llei Mordassa, ENS PLANTEM!

Mesos després d’aconseguir, gràcies a la mobilització de les organitzacions feministes i de defensa dels drets humans, que el govern retirés el seu projecte de reforma de la Llei de l’Avortament, ens enfrontem a un nou episodi de l’atac del govern contra els drets civils i polítics. El projecte de reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda com a Llei Mordassa, s’està tramitant al Congrés dels Diputats, i si no ho parem, podria ser aprovada en menys d’un mes.

Fa mesos ens vàrem posicionar contra l’actual procés de [RE]tallades de drets i llibertats a través d’un acte massiu a la Universitat de Barcelona i una manifestació en què van participar unes 10.000 persones. Així mateix, en aquests mesos, diverses iniciatives, com No Som Delicte, han pres els carrers en altres llocs per frenar l’aprovació de la Llei Mordassa i les reformes repressives i regressives del Codi Penal.

La situació és realment greu, ja que l’aprovació de la Llei Mordassa ens farà retrocedir 40 anys en la protecció dels nostres drets civils i polítics. Amb aquesta llei:

- Ens sancionaran per ocupar la via pública i exercir el nostre dret de manifestació o reunió si no es realitza la “comunicació” prèvia als cossos policials. 

- Ens sancionaran per manifestar-nos davant del Parlament, o davant dels centres de salut, o bancs o per ocupar-los pacíficament.

- Ens sancionaran per fer escraches.

- Ens sancionaran administrativament per ocupar espais abandonats.

- Ens sancionaran per gravar actuacions policials.


- Ens faran identificar-nos i ens podran escorcollar sobre una base àmplia i vaga d’indicis sense, a més, haver prohibit expressament les identificacions basades en perfil ètnic o altres prejudicis o supòsits.


- Es preten reformar conjuntament de manera “express” la llei d’estrangeria per intentar legalitzar les expulsions en calent a la frontera.

Davant de tot això, ens concentrarem el proper 19 de Novembre a les 19h davant la Delegació del Govern per a expressar el nostre més profund rebuig a la Llei Mordassa i a qualsevol retallada en els nostres drets i llibertats. 

Així mateix, anunciem des de ja que seguirem manifestant-nos, ocupant seus d’entitats bancàries, fent escraches, gravant actuacions policials abusives i denunciant les batudes racistes i les devolucions en calent.


#desob14 | #STOPleyMORDAZA | #STOPdevolucionesILEGALES | #STOPcodigoPENAL


[CAST, més amunt en català]

Contra la aprobación de la Ley Mordaza, ENS PLANTEM!

Meses después de lograr, gracias a la movilización de las organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos, que el gobierno retirara su proyecto de reforma de la Ley del Aborto, nos enfrentamos a un nuevo episodio del ataque del gobierno contra los derechos civiles y políticos. El proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se está tramitando en el Congreso de los Diputados, y si no lo paramos, podría ser aprobada en menos de un mes.

Hace meses nos posicionamos contra el actual proceso de [RE]corte de derechos y libertades a través de un acto masivo en la Universidad de Barcelona y una manifestación en la que participaron unas 10.000 personas. Asimismo en estos meses, diversas iniciativas, como No Somos Delito, han tomado las calles en otros lugares para frenar la aprobación de la Ley Mordaza y las reformas represivas y regresivas en el Código Penal.

La situación es realmente grave, ya que la aprobación de la Ley Mordaza nos hará retroceder 40 años en la protección de nuestros derechos civiles y políticos. Con esta ley:

- Nos sancionarán por ocupar la vía pública y ejercer nuestro derecho de manifestación o reunión si no se realiza la “comunicación” previa a los cuerpos policiales.
- Nos sancionarán por manifestarnos delante del Parlamento, o delante de los centros de salud, o bancos o por ocuparlos pacíficamente.
- Nos sancionarán por realizar escraches.
- Nos sancionarán administrativamente por ocupar espacios abandonados.
- Nos sancionarán por grabar actuaciones policiales.
- Nos harán identificarnos y nos podrán registrar sobre una base amplia y vaga de indicios sin, además, haber prohibido expresamente las identificaciones basadas en perfil étnico u otros prejuicios y supuestos.
- Se pretende reformar conjuntamente de manera “express” la ley de extranjería para intentar legalizar las expulsiones en caliente en la frontera.

Ante todo ello, nos concentraremos el próximo 19 de Noviembre a las 19h ante la Delegación del Gobierno para expresar nuestro más profundo rechazo a la Ley Mordaza y a cualquier recorte en nuestros derechos y libertades.

Asimismo, anunciamos desde ya que seguiremos manifestándonos, ocupando sedes de entidades bancarias, escraches, grabando actuaciones policiales abusivas y denunciando las redadas racistas y las devoluciones en caliente.

#desob14 | #STOPleyMORDAZA | #STOPdevolucionesILEGALES | #STOPcodigoPENAL