dimecres, 15 d’octubre del 2014

Presentades dues queixes davant del jutge de control del CIE

 
[CAT, más abajo en castellano]

Aquest matí s'han presentat davant el jutjat d'Instrucció núm 30 en funcions de control del Centre d'Internament d'Estrangeres de Barcelona dues queixes en què, després dels processos per denúncies de vexacions o maltractaments policials en què l'equip legal de Tanquem a els Cies ha actuat, volem plantejar l'adaptació dels sistemes de control de videovigilància i custòdia a les recomanacions emeses per les organitzacions internacionals de Prevenció de la Tortura i els Maltractaments.

Entenem que el monitoratge del CIE ha de ser el més transparent i públic possible, amb l'objectiu que seguim avançant en la garantia dels drets de les persones que hi són privades de llibertat. Com sempre hem dit, tot i amb l'horitzó de tancament del CIE, treballem quotidianament perquè mentre els CIEs existeixin no es vulnerin els drets de cap de les persones internades.

Així mateix, us recordem la convocatòria de mobilitzacions del proper cap de setmana al voltant de la campanya ciutadana Tancarem el CIE, de la qual forma part Tanquem els Cies. Trobareu tota la informació de la campanya a www.tancaremelcie.cat

[CAST, més amunt en català] 
Esta mañana se ha presentado ante el juzgado de Instrucción nº 30 en funciones de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona dos quejas en las que, tras los procesos por denuncias de vejaciones, o malos tratos policiales en los que el equipo legal de Tanquem els Cies ha actuado, queremos plantear la adaptación de los sistemas de control de videovigilancia y custodia a las recomendaciones emitidas por las Organizaciones Internacionales de Prevención de la Tortura y los Malos Tratos.
 
Entendemos que el monitoreo del CIE ha de ser lo más transparente y público posible, con el objetivo de que sigamos avanzando en la garantía de los derechos de las personas que son privadas de libertad en él. Como siempre hemos dicho, con el horizonte de CIErre del CIE, trabajamos cotidianamente para que mientras existan no se vulneren los derechos de ninguna de las personas internadas.

Asimismo, os recordamos la convocatoria de movilizaciones del fin de semana en torno a la campaña ciudadana Tancarem el CIE, de la cual forma parte Tanquem els Cies. Toda la información en www.tancaremelcie.cat