dimecres, 16 d’abril del 2014

La Campanya pel Tancament dels CIEs atura la deportació de 9 ciutadans de Mali

[CAT]


La Campanya Estatal pel Tancament dels CIEs ha aconseguit, coordinadament amb entitats de Drets Humans, parar la deportació de 9 ciutadans de Mali que havien de ser deportats el dimarts 15 d'abril en un macrovol a Bamako. 

Aquesta victòria, fruit del treball en xarxa de col·lectius i entitats de la Campanya, juntament amb altres organitzacions de Drets Humans, és resultat de la feina quotidiana de visita, denúncia i presència de les organitzacions als CIEs de tot l'Estat Espanyol, així com de la tasca realitzada en el marc de la campanya contra els macrovols per a la deportació de ciutadans/es sense papers.


Amb aquests resultats, tenim més clar que mai que quan plantem cara a les polítiques de deportació i control migratori des de la coordinació, la fermesa i la feina ben feta, podem aconseguir parar la maquinària de deportació de l'Europa Fortalesa.

Felicitats a la Campanya Estatal pel Tancament dels CIEs, a la gent de CIEs No Madrid, a les persones que resisteixen dia a dia a la barbàrie i a totes les persones que, humilment, ens enfrontem als monstres de les fronteres, les deportacions i l'Europa colonial.


[CAST]

La Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs ha conseguido, coordinadamente con entidades de Derechos Humanos, parar la deportación de 9 ciudadanos de Mali que tenían que ser deportados el martes 15 de abril en un macrovuelo a Bamako.

Esta victoria, fruto del trabajo en red de colectivos y entidades de la Campaña, junto con otras organizaciones de Derechos Humanos, es el resultado del trabajo cotidiano de visita, denuncia y presencia de las organizaciones en los CIEs de todo el Estado Español, así como del trabajo realizado en el marco de la campaña contra los macrovuelos para la deportación de ciudadanos/as sin papeles.

Con estos resultados, tenemos más claro que nunca que cuando plantamos cara a las políticas de deportación y control migratorio desde la coordinación, la firmeza y el trabajo bien hecho, podemos conseguir parar la maquinaria de deportación de la Europa Fortaleza.

Felicidades a la Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs, a la gente de CIEs No Madrid, a las personas que resisten día a día a la barbarie y a todas las personas que, humildemente, nos enfrentamos a los monstruos de las fronteras, las deportaciones y la Europa colonial.

Artículo a El Diario.es "La presión de las ONGs frena "in extremis" la deportación de 9 malienses que pidieron asilo" por Gabriela Sánchez.