divendres, 11 de maig del 2012Aquest document elaborat per 15MBcnTv, conté imatges inèdites de les instal·lacions del CIE de Zona Franca i deixa en evidència, tot i el discurs contrari dels representants de la Policia Nacional i del Govern, que els CIE són espais que, per si mateixos, són propensos a la vulneració de drets.

El CIE és, en sí mateix, un complex que fomenta la vejació dels drets humans. Així doncs, no ens valen apostes de maquillatge alegant que la gestió per part d'Organitzacions no governamentals pot ser la solució per a garantir drets. Els CECE seran, en essència, el mateix que els actuals CIE però amb maquillatge per tal que la ciutadania cregui que el conflicte de vulneració de drets està resolt.
Nosaltres apostem pel tancament de tots els CIE de l'Estat com a única via per a garantir-hi els drets i com a aposta política, cap persona és ilegal, l'únic que vulnera la legalitat en molts aspectes és el propi CIE.
Els drets humans no són sentimentalismes, és una obligació de l'Estat defensar-los!!!


Campanya Pel Tancament A Barcelona
Fb:http://www.facebook.com/ciesno
T: @CIErreZFranca