dimarts, 10 d’abril del 2012

Solidaritat davant la detenció irregular del Rachid A. de Terrassa

Des de la Campanya pel Tancament dels CIE's de Barcelona i davant la precipitada notícia de la detenció irregular del company Rachid Alí de Terrassa, volem fer difusió del següent Comunicat del Col·lectiu Terrassa Respon que esclareix els fets succeïts el passat diumenge i dilluns, així com denúncia l'actuació policial utilitzant el pretext de la caducitat del permís de residència per justificar la repressió política cap als ciutadans conscients, crítics i organitzats.

El Comunicat es llegirà avui, dimarts 10 d'abril, a les 17h en roda de premsa davant l'Ajuntament de Terrassa.
Català [castellano a continuación]
Manifest anti-repressiu, en defensa dels drets socials, de llibertat de Premsa e Informació i en suport a Rachid Alí

Desde Terrassa Respon volem manifestar:
Terrassa és una ciutat activa en la defensa dels drets socials, com caldria esperar en el context actual. Amb molta tradició en aquesta lluita que no havia conegut mai unes condicions econòmiques i polítiques tan extremes.
La unió de persones i col·lectius pressiona davant fets com els 600 desnonaments diaris de mitjana a l'estat, l'increment de l'atur especialment entre els joves que arriba 50%, les retallades en els serveis socials bàsics que recullen tan la declaració universal dels drets humans com els diferents organismes que vetllen per les persones, com ara la OMS.
Aquesta defensa és legítima i no podem restar indiferents als intents de quartar aquesta llibertat d'expressió, d'informació, de premsa i de reunió.
Terrassa Respon és un col·lectiu que es dedica a difondre l'activitat dels moviments socials i les lluites que intenten fer front a l'empitjorament de les condicions de vida de la majoria de la societat.

Des del Terrassa Respon volem denunciar la detenció de què va ser víctima en Errachid el Younoussi, membre del col·lectiu i persona implicada amb els moviments socials de Terrassa, va ser detingut diumenge 8 d'abril a les 18:45h davant del local del col·lectiu.

Segons ha explicat la defensa, es presentarà una denúncia per detenció il·legal, ateses totes les irregularitats comeses durant la seva detenció i que es reflecteixen en l'atestat policial, ple de calúmnies, falsedats, incoherències e irregularitats tant de forma com de fons, com ara:

● Quan els mossos van anar a detenir-lo no el van anomenar pel seu nom real, sinó pel pseudònim amb què escrivia els seus articles: Rachid Alí, cosa que fa sospitar que no tenien cap ordre de detenció al seu nom i que no han obtingut les seves dades personals fins la presentació de la seva documentació als agents de paisà que han acudit al seu centre de treball, Terrassa respon (http://trsrespon.org/). Aquest és un centre social i cultural, a més de membre de la Cooperativa Integral Catalana. Allà li van preguntat si era el dels articles, i el de les entrevistes i les xerrades de l'Ateneu, i li van demana que els mostrés la seva documentació. En no considerar suficient els papers presentats, Rachid es va oferir a anar amb ells a casa seva a buscar altres documents que acreditessin la seva situació regular.
Els Mossos d'Esquadra l'acusen de resistència i desobediència a l'autoritat, arribant a afirmar que va sortir corrent per fugir dels agents. Tanmateix Rachid pateix malaltia de Crohn, una malaltia degenativa que ha afectat la seva mobilitat, provocant-li coixesa i que a més el fa molt propens a patir fractures òssies. Per això és materialment impossible que sortís corrent i que els agents es veiessin obligats a reduir-lo. A més es pot afirmar que Rachid va patir violència verbal i intimidació per part dels mossos de paisà que el van detenir.


● En tot cas, si se l'hagués detingut per trobar-se en situació irregular, se li hauria d'haver notificat mitjançant una citació al seu domicili, en el qual fa dos anys que es troba empadronat. Enviar dos mossos d'esquadra de paisà a la redacció del Terrassa Respon demanant-li de fer-li una entrevista, demanant-li el passaport quan ja era al carrer i detenint-lo quan es dirigia a casa a buscar-lo no és el procediment judicial que s'usa en aquests casos.

● A més, en cas que hagués ofert resistència els agents l'haguessin emmanillat, cosa que no va succeir fins que Rachid es va trobar dins el cotxe policial.

● En l'atestat dels mossos s'assegura que el van detenir per una ordre d'extradició del Marroc a requeriment del Cos Nacional de Policia (CNP). No obstant això, no s'ha adjuntat tal ordre a l'atestat i en preguntar-los la seva advocada van confirmar que no els constava cap ordre al seu nom.
● El més paradigmàtic del cas és que el centre social Terrassa respon va rebre un atac feixista el mes de novembre passat, en què es va llençar un còctel molotov que va provocar un incendi, sense que la investigació policial dels mossos hagi donat cap resultat ni s'hagi dut a terme cap detenció. En canvi els Mossos d'Esquadra estan mostrant un excés de zel i criminalització davant una infracció administrativa com no haver renovat els papers de residència.

Per tot això creiem que ha estat una detenció ilegal amb motivacions polítiques que intentava aprofitar la seva condició d'immigrant com a pretext per a la detenció. Amb fets com aquests, malhauradament cada cop més freqüents, els mossos d'esquadra pretenen generar por i desmobilitzar les persones que s'impliquen en la defensa dels drets socials. Precisament aquest compromís del nostre company ha generat la resposta solidària de molts dels col·lectius de Terrassa. No permetrem que se surtin amb la seva, la repressió només servirà per generar més solidaritat i reforçar els vincles entre persones i col·lectius. Aquest i altres casos com les recents detencions i empresonaments preventius de persones implicades en la defensa dels drets socials seràn cada cops més freqüents, com s'ha vist
en els últims casos de repressió durant la vaga general del 29 de març, les acampades dels indignats i les declaracions del conseller d'interior Felip Puig.

Per tot això convidem tothom a mostrar el suport a totes les persones que han patit la repressió per motius polítics.

Terrassa respon
terrassarespon@gmail.com
Blog http://trsrespon.org/

Castellano
Manifiesto anti-represivo, en defensa de los derechos sociales, de libertad de Prensa e Información y en apoyo a Rachid Alí 

Desde de Terrassa Respon queremos manifestar:

Terrassa es una ciudad activa en la defensa de los derechos sociales, como cabría esperar en el contexto actual. Con mucha tradición en esta lucha que no había conocido nunca unas condiciones económicas y políticas tan extremas.
La unión de personas y colectivos presiona ante hechos como los 600 desahucios diarios de media en el estado, el incremento del paro especialmente entre los jóvenes que llega 50%, los recortes en los servicios sociales básicos que recogen tanto la declaración universal de los derechos humanos como los diferentes organismos que velan por las personas, como la OMS.
Esta defensa es legítima y no podemos permanecer indiferentes a los intentos de cuarta esa libertad de expresión, de información, de prensa y de reunión.

Terrassa Respon es un colectivo que se dedica a difundir la actividad de los movimientos sociales y las luchas que intentan hacer frente al empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.

Desde el Terrassa Respon queremos denunciar la detención de que fue víctima en Errachid el Younoussi, miembro del colectivo y persona implicada con los movimientos sociales de Terrassa, fue detenido el domingo 8 de abril a las 18:45 h delante del local del colectivo.
Según ha explicado la defensa, se presentará una denuncia por detención ilegal, atendidas todas las irregularidades cometidas durante su detención y que se reflejan en el atestado policial, lleno de calumnias, falsedades, incoherencias e irregularidades tanto de forma como de fondo , tales como:

● Cuando los mossos fueron a detenerlo no lo llamaron por su nombre real, sino por el seudónimo con que escribía sus artículos: Rachid Alí, lo que hace sospechar que no tenían ninguna orden de detención a su nombre y que no han obtenido sus datos personales hasta la presentación de su documentación a los agentes de paisano que han acudido a su centro de trabajo, Terrassa Respon (http://trsrespon.org/). Este es un centro social y cultural, además de miembro de la Cooperativa Integral Catalana. Allí le preguntó si era el de los artículos, y el de las entrevistas y las charlas del Ateneo, y le pidió que les mostrara su documentación. Al no considerar suficiente los papeles presentados, Rachid se ofreció a ir con ellos a su casa a buscar otros documentos que acreditaran su situación regular.

● Los Mossos d'Esquadra le acusan de resistencia y desobediencia a la autoridad, llegando a afirmar que salió corriendo para huir de los agentes. Sin embargo Rachid sufre enfermedad de Chron, una enfermedad degenativa que ha afectado su movilidad, provocándole cojera y que además lo hace muy propenso a sufrir fracturas óseas. Por eso es materialmente imposible que saliera corriendo y que los agentes se vieran obligados a reducirlo. En todo caso, si se lo hubiese detenidopor encontrarse en situación irregular, se le debería haber notificado mediante una citación a su domicilio, en el que hace dos años que se encuentra empadronado. Enviar dos mossos d'esquadra de paisano en la redacción del Terrassa Responde pidiéndole de hacerle una entrevista, pidiéndole el pasaporte cuando ya estaba en la calle y deteniéndose cuando se dirigía a casa a buscarlo no es el procedimiento judicial que se usa en estos casos.

● Además, en caso de que hubiera ofrecido resistencia a los agentes lo hubieran esposado, lo que no sucedió hasta que Rachid se encontró dentro del coche policial.

● En el atestado de los mossos asegura que lo detuvieron por una orden de extradición de Marruecos a requerimiento del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).Sin embargo, no se ha adjuntado tal orden en el atestado y en preguntarles su abogada confirmaron que no les constaba ninguna orden a su nombre.
● El más paradigmático del caso es que el centro social Terrassa Respond recibió un ataque fascista el pasado mes de noviembre, en el que se lanzó un cóctel molotov que provocó un incendio, sin que la investigación policial de los mossos haya dado ningún resultado ni se haya llevado a cabo ninguna detención. En cambio los Mossos d'Esquadra están mostrando un exceso de celo y criminalización ante una infracción administrativa como no haber renovado los papeles de residencia.

Por todo esto creemos que ha sido una detención ilegal con motivaciones políticas que intentaba aprovechar su condición de inmigrante como pretexto para la detención. Con hechos como estos, desgraciadamente cada vez más frecuentes, los mossos de escuadra pretenden generar miedo y desmovilizar a las personas que se implican en la defensa de los derechos sociales. Precisamente este compromiso de nuestro compañero ha generado la respuesta solidaria de muchos de los colectivos de Terrassa. No permitiremos que se salgan con la suya, la represión sólo servirá para generar más solidaridad y reforzar los vínculos entre personas y colectivos. Este y otros casos como las recientes detenciones y encarcelamientos preventivos de personas implicadas en la defensa de los derechos sociales serán cada veces más frecuentes, como se ha visto en los últimos casos de represión durante la huelga general del 29 de marzo, las acampadas de los indignados y las declaraciones del consejero de interior Felip Puig.

Por todo ello invitamos a todos a mostrar el apoyo a todas las personas que han sufrido la represión por motivos políticos.

Terrassa respon
terrassarespon@gmail.com
Blog http://trsrespon.org/