Qui som

[CAT. Más abajo en castellano]

Qui som i què fem?

Som un col·lectiu que treballa pel tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers,  la fi de les deportacions forçades i l’abolició de la Llei d’Estrangeria i de tot l’entramat jurídic racista i patriarcal.

Considerem els CIE com la punta de llança d’una política migratòria violenta i racista, que discrimina les persones pel seu origen i que s’expressa també en les batudes per perfil ètnic, les deportacions forçades i nombroses mesures de violència institucional i racisme quotidià que omplen la vida de les persones migrants de fronteres que són invisibles per a la ciutadania autòctona.

Ens coordinem amb col·lectius similars de tot l’Estat, agrupats en la Campanya estatal pel tancament dels CIE i la fi de les deportacions.Com va néixer Tanquem els CIE?

La mort d’Idrissa Diallo la nit de reis de 2012 mentre estava internat al CIE de la Zona Franca va ser el detonant per a la creació de Tanquem els CIE.

Abans de la creació de l’actual centre a la Zona Franca, el soterrani de la comissaria de la Verneda ja complia les funcions de CIE i ja hi havia col·lectius i persones que denunciaven la seva existència.

Des del seu inici, la campanya Tanquem els CIE sempre ha estat formada per individualitats de diferents procedències i tendències. Tanquem els CIE no demana ni rep cap tipus de subvenció.


Què fem?

→ Visibilitzar els CIE i tot l'entramat del sistema de fronteres, mitjançant xerrades i accions, atès que els envolta una gran opacitat. 
→ Vigilar el CIE i denunciar les contínues vulneracions de drets que s'hi produeixen: maltractaments, irregularitats administratives, abusos... 
→ Procurar millores en les condicions de vida dels interns, mitjançant queixes i demandes davant la justícia. 
→ Investigar i denunciar els mecanismes de deportació, en especial les deportacions exprés (realitzades des de comissaria, en un màxim de 72 hores i sense cap garantia jurídica). 
Denunciar l’entramat d’interessos econòmics que s’amaga rere el negoci de les deportacions (des de FRONTEX i les companyies de transport a altres empreses de tots els àmbits que hi fan negoci). 
Aprofundir i ampliar la mirada crítica cap a l’organització social basada en uns principis de “seguretat” i no en les persones i els seus drets fonamentals. 
Donar suport a totes les iniciatives que treballen contra el racisme, el colonialisme i el patriarcat.

Aquí trobaràs una relació dels fets més assenyalats de la nostra història: Cronologia

[CAST]

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Somos un colectivo que trabaja por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, el fin de las deportaciones forzadas y la abolición de la Ley de Extranjería y de todo el entramado jurídico racista y patriarcal.
 
Consideramos que los CIE son la punta de lanza de una política migratoria violenta y racista, que discrimina a las personas por su origen y que se expresa también en las identificaciones por perfil étnico, las deportaciones forzadas y numerosas medidas de violencia institucional y racismo cotidiano que llenan la vida de las personas migrantes de fronteras que son invisibles para la ciudadanía autóctona.

Nos coordinamos con colectivos similares de todo el Estado, agrupados en la Campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.


¿Cómo nació Tanquem els CIE (Cerremos los CIE)?

La muerte de Idrissa Diallo la noche de reyes de 2012 mientras estaba internado en el CIE de la Zona Franca fue el detonante para la creación de Tanquem els CIE.

Antes de la creación del actual centro en la Zona Franca, el sótano de la comisaría del barrio de la Verneda ya cumplía las funciones de CIE y había colectivos y personas que denunciaban su existencia.

Desde su inicio, la campaña Tanquem els CIE siempre ha estado formada por individualidades de diferentes procedencias y tendencias. Tanquem els CIE no pide ni recibe ningún tipo de subvención.


¿Qué hacemos?

Visibilizar los CIE y todo el entramado del sistema de fronteras, mediante charlas y acciones, dado que los rodea una gran opacidad. 

Vigilar el CIE y denunciar las continuas vulneraciones de derechos que se producen: maltratos, irregularidades administrativas, abusos... 

Procurar mejoras en las condiciones de vida de los internos, mediante quejas y demandas ante la justicia. 

Investigar y denunciar los mecanismos de deportación, en especial las deportaciones exprés (realizadas desde comisaría, en un máximo de 72 horas y sin ninguna garantía jurídica). 

Denunciar el entramado de intereses económicos que se esconde detrás del negocio de las deportaciones (desde FRONTEX y las compañías de transporte a otras empresas de todos los ámbitos que hacen negocio). 

Profundizar y ampliar la mirada crítica hacia la organización social basada en unos principios de “seguridad” y no en las personas y sus derechos fundamentales. 

Apoyar todas las iniciativas que trabajan contra el racismo, el colonialismo y el patriarcado.

Aquí encontrarás una relación de los hechos más señalados de nuestra historia: Cronología